Sidan 14 i Du & Datorn nr 65

Sälj inte företaget ut Funderar du på att sälja ditt företag? Då är det nu du ska börja planera för att sedan kunna sälja om ett par, tre år. Så lång tid tar ett upplägg för bra en försäljning, säger två experter på området. Tanken på att sälja sin verksamhet finns någon gång hos alla företagare. Den är högaktuell i de företag, där ägaren eller ägarna börjar närma sig pensionering. Minst 150 000 sådana företag beräknas stå inför ägarskiften de närmaste tio åren. På vägen mot en företagsöverlåtelse finns ett antal utmaningar. Konjunkturläget är en, finansiering och beskattning andra. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att en stor andel av ägarskiftena misslyckas, vilket framgår av en studie vid Umeå universitet. Som främsta anledning utpekas dålig planering från företagarnas sida. Ofta av det enkla skälet att ägaren/ ägarna tycker det är jobbigt att ta itu med frågan medan de fortfarande är verksamma. Börja i tid an grundaren?" och "Är företaget lönsamt på sikt?", säger Niklas Edler. Företagets storlek Att den situationen inte alls är ovanlig intygas av författarna till boken "Sälja företag", Hans Malmaeus och Niklas Edler. Deras bok ger klara besked om hur processen kring en försäljning bör se ut. ­ Det viktigaste rådet är att börja planera i tid, säger Niklas Edler. Han kom i sin roll som rådgivare i kontakt med sin blivande medförfattare när Hans Malmaeus skulle sälja sitt företag för några år sedan. ­ Precis som de flesta andra småföretagare visste jag nästan ingenting om hur en företagsförsäljning går till, berättar Hans och instämmer i hur viktig planeringen är. En av deras grundläggande teser är att lära säljaren att se på sin verksamhet ur köparens perspektiv. ­ Då gäller det att vara självkritisk och kunna svara på frågor av typen "Klarar sig företaget ut- En annan viktig faktor är företagets storlek. Även om marknaden för att sälja företag är ganska bra oavsett konjunkturen, finns det alltid färre köpare för riktigt små företag. Med färre köpare som kan vara intresserade, desto viktigare blir det egna arbetet med försäljningsprocessen. ­ Men det finns sakförhållanden, som gäller alla företagsförsäljningar, påpekar de. För många säljare blir det en överraskning när vi säger att företagets varumärke, historia eller kundstocken aldrig värderas lika högt av köparen som av säljaren. ­ Det som köparen vill veta är hur bra kassaflödet i företaget är. Det är det och lönsamheten som räknas när företaget värderas och prissätts, inte vad som finns i ägarens huvud. I de lägena är det ingen gissningslek utan svarta siffror på vitt rapportpapper som gäller. Hans Malmaeus vet av egen erfarenhet. Själv egen företagare Hans lärdom av detta är denna: ­Byt absolut inte ekonomisystem före en försäljning! Se däremot till att företaget har ett program där man snabbt kan få fram adekvata rapporter från flera verksamhetsår. I vårt fall visade det sig att det ursprungliga valet av program från Visma Spcs var bra även när vi kom fram till ett läge när vi skulle sälja företaget. Öppenhet om dolda fel T illsammans med sin hustru drev Hans i närmare tjugo år ett mindre företag i babybranschen. När de för ett par år sedan stod inför det oundvikliga valet att expandera för att vara konkurrenskraftiga valde de istället att sälja. ­ En av de viktigaste sakerna var att kunna presentera rapporter, som tydligt visade hur företagets ekonomi utvecklats över åren, berättar han. ­ Eftersom jag hade använt program från samma leverantör hela tiden var det lätt att få fram en jämförbar ekonomisk historik. Det imponerade på spekulanterna. Niklas Edler betonar också vikten av en bra historisk dokumentation. ­ Som säljare måste man vara beredd att kunna gå i god för en hel rad ekonomiska förhållanden, säger han. Kassaflödet är bara en sådan faktor. Lagervärden och avskrivningar hör också hit, liksom skattetekniska förhållanden som köparen måste få information om. ­ Det är ungefär som att sälja hus. Om köparen upptäcker dolda fel kan det bli riktigt besvärligt för säljaren. Öppenhet om "dolda fel" gynnar processen vid en företagsförsäljning. I grunden handlar detta också om kunskap om det egna företaget från ägarens sida. Niklas och Hans betonar vikten av att fortlöpande hålla koll på företagets värde och andra förhållanden som kan bli viktiga vid en försäljning. ­ Som företagare ska man se till att företaget alltid är säljbart, påpekar de. Ett bra företag går dessutom alltid att sälja. Om du själv funderar på att sälja är alltså rådet ­ fortsätt fundera och börja planera. När tiderna förhoppningsvis är bättre om ett par år kan du vara väl förberedd för en kanske riktigt lönsam affär. Text: Lars Fredell Foto: Filip Lendahls Niklas Edler på företaget Skarpa Företagsöverlåtelser och hans uppdragsgivare och numera medförfattare till boken "Sälja företag" Hans Malmaeus, delar , med sig av sina bästa råd om försäljning av mindre företag. Antalet företa En undersökning från analysoch värderingsföretaget Adeqvat Företagsvärdering visar att tillbakagången i svensk ekonomi även påverkar antalet företagsförsäljningar. Förra året minskade försäljningarna med 6,3 procent jämfört med en nedgång på 1,5 procent året innan. I detalj- och partihandels- 14 Visma · Du&Datorn nr 65 maj 2009

Sid 13 - ter i ditt Vismaprogram Visma Enskild Firma Visma Eget Aktiebolag Nya versioner   Sid 15 - an bra planering! FAKTA Skarpa Företagsöverlåtelsers ekonomisystem · Visma Administration  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.