Sidan 3 i Teknik;Forskning Nr 1 2014

Nu kan du läsa teknik;forskning i din iPad. Sök i App Store efter Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller teknik;forskning. teknik;forskning #1/14 NYA VAPEN MOT BAKTERIER 15 18 ska den bli, säger han. Vatten har sprängkraft Helena Bysell, forskare på SP, är koordinator för ett projekt som undersöker om antimikrobiella peptider kan vara ett alternativ till antibiotika. Som teknikchef är Peter Janevik med och bygger upp test- och forskningsanläggningen AstaZero utanför Borås. – Bäst i världen teknik;forskning är SPs kundtidning och utkommer med tre nummer per år. En engelskspråkig edition finns som online-tidning via www.sp.se ansvarig utgivare Ewa Woldenius, ewa.woldenius@sp.se redaktör Staffan Ljung, staffan.ljung@sp.se adress SP, Box 857, 501 15 Borås, 010-516 50 00 grafisk form Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11–13, 503 30 Borås. www.desktop.se tryck Responstryck, Borås 2014 upplaga 29 000 ex. ISSN 1102-6634 adressändringar info@sp.se eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som online-tidning via www.sp.se omslagsbild Mia Dahlström, foto Dick Gillberg 12 UNGA VILL VÄLJA HÅLLBART Mistra Future Fashion visar att Dessutom är ungdomars slit och släng-beteende en myt. En studie från forskningsprogrammet unga modekonsumenter vill handla hållbart mode, men de vet inte hur. 11 En ny pilotanläggning för torrefiering i Umeå är ett viktigt steg mot produktion av ”grönt kol”. 20 MARS 2014 TEKNIK;FORSKNING 3

Sid 2 - ledare/karin sjöstrand SP samlar sin vattenexpertis D Läs mer på www.sp.se ricksvatten   Sid 4 - nyheter SP MEDARRANGERAR Swedish Maritime Day 8 april 2014, Svenska Mässan, Göteborg.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.