Sidan 2 i Teknik;Forskning Nr 1 2013

ledare/michael strömgren SP är redo för kundernas behov M I SP-koncernen ingår bolagen: CBI Betonginstitutet www.cbi.se GLAFO Glasforskningsinstitutet, www.glafo.se JTI Institutet för jordbruksoch miljöteknik www.jti.se SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik www.sik.se SMP Svensk Maskinprovning www.smp.nu SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut www.sp.se SP Process Development www.sp.se/ processdevelopment AstaZero www.astazero.com SP Danmark SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Danmark www.sp.se/dk ed ett nytt år kommer spännande utmaningar och nya möjligheter. En stor förändring för byggsektorn är den europeiska byggproduktförordningen som träder i full kraft den 1 juli (Construction Products Regulation, CPR). Det innebär en stor omställning för alla som arbetar med byggprodukter i Sverige och de andra EES-länderna i Europa. Bakgrunden till CPR är det långa europeiska arbetet med att riva handelshinder mellan länderna och ersätta nationella märkningar. Med krav på europeisk CE-märkning från 1 juli måste man redovisa kraven på samma sätt, men varje land får fortfarande ställa sina egna nationella kravnivåer. Kravet på CE-märkning gäller bara om det finns en harmoniserad standard för produktområdet. Det finns över 400 sådana standarder, för allt från fönster, skivmaterial och bärverk till tekniska installationer. För byggproduktindustrin innebär det att många av dess produkter måste CE-märkas. Då får inte produkterna ha kvar sin gamla nationella märkning, till exempel Sveriges typgodkännande. Fördelen är förstås att inga sådana märkningar får finnas i andra länder heller – och det öppnar hela den europeiska marknaden. CE-märkning av byggprodukter är bara ett informationssystem, inte ett kvalitetssystem. Användare kan lita på att prestandadeklarationen för produkten stämmer men måste själv avgöra om kvalitén är rätt för ändamålet. Och ändamålet kan förstås skilja; ett ytterfönster i södra Italien behöver knappast samma u-värde som i norra Sverige. Att välja rätt byggprodukt till rätt plats är förstås en utmaning för byggherrar, arkitekter, inköpare och övriga i byggbranschen – man måste själva bedöma kvalitén och att respektive lands byggregler uppfylls. SP har länge varit djupt engagerade i det europeiska systemet. Vi genomför provningar och klassificeringar som vi själva ofta har varit med om att utveckla. Detta ger den grund som behövs för CE-märkning. SP kan som ackrediterat certifieringsorgan utfärda CE-märkningar. Vi genomför också utbildnings- och informationsinsatser för att höja kompetensen i byggsektorn. SP står därmed väl rustade för att möta alla tänkbara behov som våra kunder har – vi ser fram emot att höra av er! MICHAEL STRÖMGREN brandingenjör SP mer information Boverket (CE-märk nu): http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/ NANDO (lista på hEN, databas): http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs SITAC om CE-märkning: http://www.sitac.se/internationell%20certifiering.asp SP Utbildningar: http://www.sp.se/sv/training/certifiering/Sidor/default.aspx 2 TEKNIK;FORSKNING MARS 2013

Sid 1 - Teatern ny bransch för miljöcertifiering SID 4 Vildsvinsskador studeras från luften   Sid 3 - Nu kan du läsa teknik;forskning i din iPad. Sök i App Store efter Sveriges Tekniska  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.