Sidan 1 i Teknik;Forskning Nr 1 2013

Teatern ny bransch för miljöcertifiering SID 4 Vildsvinsskador studeras från luften SID 6 Bioolja utvinns ur massarester SID 7 teknik;forskning KUNDTIDNING FRÅN SP-KONCERNEN SP växer med nytt institut SP har nu öppnat ett helt nytt forskningsinstitut, SP Process Development i Södertälje. – I Sverige är vi bra på forskning men sämre på att omsätta den i nya produkter, processer och tjänster. Det nya institutet är ett led i arbetet med att få ut mer samhällsnytta från investeringar i forskning och utveckling, sa näringsminister Annie Lööf när hon invigde institutet. SID 8 #1.2013

  Sid 2 - ledare/michael strömgren SP är redo för kundernas behov M I SP-koncernen ingår bolagen:  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.