Sidan 4 i Teknik;Forskning Nr 3 2012

nyheter AKUSTIK En ny webbportal för akustik i lätta konstruktioner finns på http://acuwood.com Broar kan bli energiproducenter Det är möjligt att integrera förnybar energiproduktion med brostrukturer. Det visar en studie som SP och de norska konsultbolagen Ramböll och Norconsult utfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen. ENERGI Bakgrunden till studien är att all utbyggnad av vägar och broar historiskt sett ökat utsläppen av koldioxid eftersom trafiken samtidigt ökar. Ett problem som är aktuellt för Statens Vegvesen som har planer på att bygga broar över åtta fjordar som i dag korsas av bilfärjor. Projektet kallas Ferjefri E39! och om det genomförs kommer restiden längs E39 mellan Kristiansand och Trondheim att förkortas med cirka nio timmar. Studiens fokus har varit att utreda möjligheterna att integrera produktion av sol-, vind-, våg- och tidvattenenergi med hängbroar, flytande broar och nedsänkta vägtunnlar. — Syftet är att kompensera koldioxidutsläppen så att broprojekten får ett mindre ”carbon footprint” och i ett vidare perspektiv få ett koldioxidneutralt vägnät, säger Lars Åkesson på SP. Det är fullt möjligt att integrera solpaneler och vindkraftverk på broarna. För tillfället bedömer Statens Vegvesen att tidvattenströmmar är mest intressant trots att vattnets strömningshastighet är låg. Det behövs fler fältmätningar för att kunna bestämma energin från vågor och tidvatten. kontakt lars.akesson@sp.se … och bullerskydd ska ge solkraft I en världsunik satsning i Lerums kommun byggs 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi. Bullerskyddet ska bli en demonstrationsanläggning för hela EU och förhoppningen är att det ska locka besökare från hela världen. 2013 ska det vara klart. — Det här har aldrig gjorts tidigare. Vi åtgärdar ett problem, buller, och får samtidigt en samhällsnytta i form av värmeproduktion, säger projektledaren Henrik Bengtsson på Lerums kommun. I det område som ska bullerskyddas förväntas antalet fastigheter och människor som har ljudnivåer över riktvärdet 55 dB minska med 60–90 procent. Projektet, som går under namnet Noisun, är en del av EUs miljöprogram LIFE+ och utförs av Lerums kommun i samverkan med Lerum Fjärrvärme, Trafikverket och SP. Läs mer på www.noisun.se Q Sedan 2005 har det drivits ett internationellt arbete för att få fram en global standard för trafiksäkerhet. Nu är den klar – ISO 39001. Standarden täcker in tre områden: Föraren och hans beteende, fordonens standard och skick samt färdvägen, det vill säga trafikmiljön. SP Certifiering har varit med i arbetet och Per Lindberg, revisor, anser att standarden är ett stort steg fram för trafiksäkerheten. — Den kan betyda mycket för utvecklingsländer i framtiden. Där skadas många unga och produktiva människor i trafiken. SP arrangerar under senhösten fyra informationsträffar för transportföretag och transportköpare i Luleå, Stockholm, Borås och Lund. kontakt per.lindberg@sp.se FOTO ANDERS BRYNGEL Global standard för trafiksäkerhet Startskott för AstaZero Q Måndagen 17 september anordnade AstaZero ett lunchevent för att fira byggstarten av sin testanläggning för aktiv trafiksäkerhet. — Både för ägarna och finansiärerna är detta en av de strategiskt största FoUsatsningarna någonsin. Vi ville därför uppmärksamma byggstarten och alla de aktörer som bidragit till att anläggningen nu blir verklighet, säger AstaZeros vd Pether Wallin. Utöver möjligheterna till forskning och utveckling förväntas AstaZeros anläggning utanför Borås ge ett tjugotal kvalificerade arbetstillfällen redan från öppningen hösten 2014. Läs mer på astazero.com Om AstaZero: AstaZero ska utveckla unika miljöer för trafiksäkerhetsforskning, utveckling och provning inom framtidsområdet aktiv säkerhet. Bolaget samägs av SP (majoritetsägare) och Chalmers. Pether Wallin, vd för AstaZero och Maria Khorsand, SPs koncernchef, ser fram mot 2014 då testanläggningen AstaZero ska stå klar. 4 TEKNIK;FORSKNING NOVEMBER 2012

Sid 3 - teknik;forskning #3/12 HÅLLBARA STÄDER 16 Björn Schouenborg vid CBI 8 leder ett   Sid 5 - 6 FOTO DICK GILLBERG miljoner kronor får SP, Högskolan i Borås och tre företag dela  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.