Sidan 3 i Teknik;Forskning Nr 3 2012

teknik;forskning #3/12 HÅLLBARA STÄDER 16 Björn Schouenborg vid CBI 8 leder ett projekt där man vill finna lösningar på många av Otrivsamt för havstulpaner de problem urbaniseringen för med sig. Hur väl håller byggnadsställningen? Henrik Snygg är en av de ingenjörer som arbetar för att ta fram svaren. 20 NU STIGER SPÄNNINGEN I juni togs det första spadtaget för SPs nya högspänningshall. Den ska användas för provning av stora elkomponenter, forskning och utveckling. teknik;forskning är SPs kundtidning och utkommer med tre nummer per år. En engelskspråkig edition finns som online-tidning via www.sp.se ansvarig utgivare Ewa Woldenius, ewa.woldenius@sp.se redaktör Staffan Ljung, staffan.ljung@sp.se adress SP, Box 857, 501 15 Borås, 010-516 50 00 grafisk form Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11–13, 503 30 Borås. www.desktop.se tryck Responstryck, Borås 2012 upplaga 26 000 ex. ISSN 1102-6634 adressändringar info@sp.se eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som online-tidning via www.sp.se omslagsbild Christian Mille, foto Jonas Ekströmer / Scanpix 11 Det elsmarta kontoret är ett testprojekt på SP som låter medarbetarna ta kontroll över sin energianvändning. 19 NOVEMBER 2012 TEKNIK;FORSKNING 3

Sid 2 - ledare/per-erik petersson SP skördar framgångar inom europeisk forskning unskap   Sid 4 - nyheter AKUSTIK En ny webbportal för akustik i lätta konstruktioner finns på http://acuwood.com  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.