Sidan 2 i Teknik;Forskning Nr 3 2012

ledare/per-erik petersson SP skördar framgångar inom europeisk forskning unskap är hårdvaluta i vår globaliserade värld. Om EU vill fortsätta att konkurrera, måste vi också stödja forskning och innovation som skapar tillväxt och sysselsättning. Konkurrensen om EU-finansieringen är en garanti för att skattebetalarnas pengar går till de projekt som bäst löser våra gemensamma problem”, sa Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, när den sista ansökningsomgången av det europeiska ramprogrammet FP7 lanserades den 10 juli. SP deltar med framgång i konkurrensen om de europeiska projektmedlen. Vi har ökat vårt årliga deltagande i europeiska projekt från omkring 4,5 miljoner euro år 2008 till nästan 10 miljoner euro i dag. Denna ökning visar på den höga kvalitet som koncernens forsknings- och innovationsaktiviteter håller. Vår ambition är att ytterligare öka vårt deltagande under nästa ramprogram, Horizon 2020, som kommer att pågå under sjuårsperioden 2014–2020. Just nu deltar SP-koncernen i nästan 80 europeiska forsknings-/innovationsprojekt av vilka vi leder 15. Ytterligare 15 projekt är under förhandling. Jag vill gärna lyfta fram ett par aktuella projekt som SP leder: Projektet LEAF syftar till att utveckla båtbottenfärger som är mindre skadliga för havsmiljön än de färger som används i dag. Havsorganismer som växer fast på fartyg bromsar framfarten vilket leder till högre bränsleförbrukning och ökade utsläpp av växthusgaser. Nya, miljöanpassade bottenfärger är därför oerhört viktiga för den marina miljön, inte minst för de mycket känsliga farvattnen i Östersjön. Projektet, som hade kickoff för några veckor sedan och kommer att pågå fram till 2015, har en budget på 3 miljoner euro. CheeseCoat syftar till att utveckla en mager mozzarellaost med samma egenskaper, smak och konsistens som hos fet ost. Bakgrunden är att europeiska ostproducenter, ofta små företag, riskerar förlora en väsentlig del av sin marknad på grund av trender och lagstiftning som syftar till att begränsa innehållet av mättat fett och transfetter i ost. Detta projekt är ett försök att hitta en innovativ lösning som tillfredsställer såväl hälsa som smak. Projektet pågår 2012–2014 och har en budget på 2 miljoner euro. Framgångarna för SP-koncernen i det sjunde ramprogrammet sporrar till mer. Vi står väl rustade att tillsammans med näringslivet möta de globala utmaningar som kommer att adresseras i nästa ramprogram, Horizon 2020, och ser fram mot de första utlysningarna som förväntas komma redan under hösten 2013. K I SP-koncernen ingår bolagen: CBI Betonginstitutet www.cbi.se GLAFO Glasforskningsinstitutet, www.glafo.se JTI Institutet för jordbruksoch miljöteknik www.jti.se SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik www.sik.se SMP Svensk Maskinprovning www.smp.nu SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut www.sp.se YKI Ytkemiska Institutet www.yki.se AstaZero www.astazero.com SP Danmark SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Danmark www.sp.se/dk PER-ERIK PETERSSON teknisk direktör, vice vd SP

Sid 1 - Broar kan bidra med energi SID 4 Projekt ska ge extremt snåla villor SID 6 Teknik   Sid 3 - teknik;forskning #3/12 HÅLLBARA STÄDER 16 Björn Schouenborg vid CBI 8 leder ett  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.