Sidan 1 i Teknik;Forskning Nr 3 2012

Broar kan bidra med energi SID 4 Projekt ska ge extremt snåla villor SID 6 Teknik på väg mot säkrare trafik SID 7 teknik;forskning KUNDTIDNING FRÅN SP-KONCERNEN Fjärilsvingar bär på ny teknik Christian Mille är doktorand på YKI, och i fem år har han forskat på funktionella material som är inspirerade av naturen. Ett exempel är fjärilsvingars optiska egenskaper, som kan komma att ersätta digital kommunikation. SID 12 #3.2012

  Sid 2 - ledare/per-erik petersson SP skördar framgångar inom europeisk forskning unskap  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.