Side 3 i SpareBank 1 Nord-Norge - Årsrapport 2012

HISTORIKK 40 75 SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av fusjoner av ca 40 sparebanker i Nordland, Troms og Finnmark. SpareBank 1 Nord-Norge har et omfattende kontornett med totalt 75 kontorer. Av disse ligger 73 i landsdelen, hvor ett av dem er på Svalbard. Banken har også to kontorer i Russland. 177 Det hele begynte for 177 år siden, med etableringen av Tromsø Sparebank i 1836. Den store fusjonsbølgen som startet på 1960- og 70-tallet, kulminerte med etableringen av Sparebanken Nord-Norge 1. juli 1989. Tidlig på 90-tallet ble også Nordkapp Sparebank og Sparebanken Nordland en del av SparebankEN Nord-Norge. Bankens historie skrives nå av Universitetet i Tromsø. 1996 I 1996 ble banken en del av SpareBank 1-alliansen, en sammenslutning av fire regionbanker og 16 mindre sparebanker. Sammen eier disse bankene SpareBank 1 Gruppen AS, som er leverandør av ulike finansielle produkter og tjenester. SpareBank 1-alliansen og SpareBank 1 Gruppen har betydd mye for den positive utviklingen i SpareBank 1 Nord-Norge, og har dermed også bidratt til at banken er blitt en solid og sterk bank ”For Nord-Norge” - som er bankens visjon. 2011 SpareBank 1 Nord-Norge feiret høsten 2011 sitt 175-årsjubileum. Kundene ble invitert til en storslagen konsertopplevelse, med de beste artistene landsdelen har å by på. I tillegg ble det gjennomført en rekke andre arrangementer rundt om i regionene. 2012 Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge tilsatte Jan-Frode Janson som ny konsernsjef og arvtaker etter Hans-Olav Karde. Karde gikk av som administrerende direktør 31.12.2012, etter 23 ½ år som øverste leder i banken. 3 SpareBank 1 Nord-Norge Årsrapport 2012

Side 2 - SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen   Side 4 - SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Organisasjonskart Internrevisisjon Hovedstyret  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.