Side 2 i SpareBank 1 Nord-Norge - Årsrapport 2012

SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk Organisasjonskart Nøkkeltall konsern Viktige hendelser i 2012 Visjon og forretningsidé Vår historie Våre kontorer Konsernsjefens redegjørelse 3 4 6 8 9 10 11 12 Virksomheten Konsernledelsen Hovedstyret Styrende organer Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) Risikostyring og internkontroll Eierforhold Virksomhetsredegjørelse SpareBank 1-alliansen 124 126 128 130 132 138 152 154 160 Redegjørelse og resultater Årsberetning 2012 Årsregnskap - Resultatregnskap Årsregnskap - Balanse Årsregnskap - Endringer i egenkapitalen Årsregnskap - Kontantstrømanalyse Årsregnskap - Noter Årsregnskap - Resultatanalyse Styreerklæring Kontrollkomiteens uttalelse Revisjonsberetning 14 16 38 39 40 42 43 119 120 121 122 Samfunnsengasjement Sammen får vi ting til å sje Romskipet Aurora På bobilturné med Hekla Stålstrenga Andsnes åpner Stormen Tromsøstudentene fikk Sirkus Eliassen i gave fra banken 162 164 166 168 170 172 Sámegiel oassi - Samisk del -DKNHGLHÿiKXV  178  2

Side 1 - SpareBank 1 Årsrapport 2012 For Nord-Norge   Side 3 - HISTORIKK 40 75 SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av fusjoner av ca 40 sparebanker  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.