Side 3 i SpareBank 1 Nord-Norge - Årsrapport 2011

HISTORIKK 40 76 SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av fusjoner av ca 40 sparebanker i Nordland, Troms og Finnmark. SpareBank 1 Nord-Norge har et omfattende kontornett med totalt 76 kontorer. Av disse ligger 73 i landsdelen, ett på Svalbard og to i Russland. 175 Det hele begynte for 175 år siden, med etableringen av Tromsø Sparebank i 1836. Den store fusjonsbølgen startet på 1960 og 70-tallet og kulminerte med etableringen av Sparebanken Nord-Norge 1. juli 1989. Tidlig på 90-tallet ble også Nordkapp Sparebank og Sparebanken Nordland en del av SparebankEN Nord-Norge. Bankens historie skrives nå av Universitetet i Tromsø. 1996 I 1996 ble banken en del av SpareBank 1-alliansen, en sammenslutning av fire regionbanker og 16 mindre sparebanker. Sammen eier bankene SpareBank 1 Gruppen AS, som er leverandør av ulike finansielle produkter og tjenester. SpareBank 1-alliansen og SpareBank 1 Gruppen har betydd mye for den positive utviklingen av SpareBank 1 Nord-Norge til å bli en solid og sterk bank ”For Nord-Norge”, som er bankens visjon. 2011 SpareBank 1 Nord-Norge feiret høsten 2011 sitt 175-årsjubileum. Kundene ble invitert til en storslagen konsertopplevelse med de beste artistene som landsdelen har å by på. I tillegg ble det gjennomført en rekke andre arrangementer rundt om i regionene.

Side 2 - Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen, Stig Brøndbo, Tor Farstad, Mari Hildung   Side 4 - SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Organisasjonskart Internrevisisjon Hovedstyret  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.