Side 2 i SpareBank 1 Nord-Norge - Årsrapport 2011

Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen, Stig Brøndbo, Tor Farstad, Mari Hildung og Rød Tråd AS SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk Organisasjonskart Nøkkeltall konsern Viktige hendelser i 2011 Visjon og forretningsidé Vår historie Våre kontorer Administrerende direktørs redegjørelse 3 4 6 8 9 10 11 12 Virksomheten Konsernledelsen Hovedstyret Styrende organer Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) Risikostyring og internkontroll Eierforhold Virksomhetsredegjørelse SpareBank 1-alliansen 132 134 136 138 140 146 157 160 164 Redegjørelse og resultater Årsberetning 2011 Årsregnskap - Resultatregnskap Årsregnskap - Balanse Årsregnskap - Endringer i egenkapitalen Årsregnskap - Kontantstrømanalyse Årsregnskap - Noter Årsregnskap - Resultatanalyse Styreerklæring Kontrollkomiteens uttalelse Revisjonsberetning 14 16 36 37 38 41 42 127 128 129 130 Samfunnsengasjement SpareBank 1 Nord-Norge 175 år En bank for alle Den store bursdagsfesten 166 168 172 Sámegiel oassi - Samisk del 178  Regioner med kart Regioner med kart 198

Side 1 - SpareBank 1 Nord-Norge - Årsrapport 2011, For Nord-Norge i 175 år   Side 3 - HISTORIKK 40 76 SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av fusjoner av ca 40 sparebanker  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.