Sidan 2 i Skanska - Flervärden nr 4 2012

Jan Odelstam vd, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB Eftersom inget företag är det andra likt så finns det ingen ”one-fit-all” när det gäller kontorsfastigheter. Det som är drömmen för den ena kan vara helt fel för nästa hyresgäst. När OBH Nordica vände sig till Skanska för att få hjälp att skapa sitt nya drömkontor, fick vi all anledning att vässa vår kompetens. Tack vare de många ben som Skanska står på kunde vi på kort tid skräddarsy en helt ny arbetsplats med många speciallösningar. I OBHs eget testlabb, där man testar smörgåsgrillar, våffeljärn och andra hushållsprodukter, krävs till exempel extra kraftig ventilation och en egen propp till varje eluttag. Hur det blev? Läs mer om OBH Nordicas resa mot sitt nya, fina kontor på sidan 8. När OBH Nordica flyttade från sitt gamla kontor lämnade de en arbetsplats där medarbetarna satt i egna kontorsrum, för en öppen, mer flexibel planlösning. Den resan gör många av våra kunder. Att organisera en arbetsplats utifrån funktioner i stället för titel, är en spännande uppgift som både påverkar både ledarskap och arbetssätt. Louis Lhoest på holländska Veldhoen & Company, ett av världens mest framstående konsultföretag när det gäller funktionsbaserade arbetsplatser, menar att arbetsmiljön inget annat är än ett verktyg för att stärka det beteende du vill ha i organisationen. I detta nummer av Flervärden har vi gjort en djupdykning i den flexibla arbetsplatsen. Läs reportaget på sidan 15. Plats för aktivitet Mer plats till kreativt samarbete när skrivbordet inte längre är i centrum. Sid 15 6 20 24 38 39 Hemtrevligt Lundqvist & Lindqvists gäster känner sig som hemma. Grönt på höjden Klimatanpassa med gröna tak. Malmös upptagna dam Nu rycker alla i miljöchefen Katarina Pelin. Lek och ton Så byggde Skanska rum för kultur. Krönikan Anna-Johanna Klasander vill ha mer New York i staden. Vd/ansvarig utgivare: Jan Odelstam, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB. Chefredaktör: Erika Gummesson. Redaktionsråd: Lotta Lagerstedt, Britt-Marie Wennerlöf, Marcus Broberg och Erika Gummesson. Produktion: Spoon. Omslag: Magnus Liam Karlsson (foto). Tryck: Flervärden trycks på miljögodkänt papper av Elanders. Flervärden ges ut av Skanska Kommersiell Utveckling AB. Citera oss gärna, men ange källan. Idéer, synpunkter och adressändringar skickas till redaktionen.flervarden@skanska.se. Vill du veta mer om våra projekt är du välkommen att ta kontakt med oss, även via redaktionen.flervarden@skanska.se så förmedlar vi kontakten vidare. Skanska Kommersiell Utveckling Norden arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, logistik och volymhandelsanläggningar. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamns-regionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Trevlig läsning! Danmark och Finland. www.skanska.se 2 Flervärden 4/2012

Sid 1 - flervärden En tidning om lokaler för människor, miljö och affärer. Nummer 4.2012   Sid 3 - Innehåll Sid Stadsmakare Arkitekten Johnny Svendborg ritar om Uppsala. 30 Flervärden  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.