Sidan 2 i Skanska - Flervärden nr 4 2011

ledare Stad i förvandling ● Att vara en stor aktör i samhällsutvecklingen är innehåll både spännande och ansvarsfyllt. När städer utvecklas, växer och stöps om händer det något inte bara med platsen, utan även med människorna som bor och arbetar där. I dagarna sätts spaden i backen för att förvandla en gammal uttjänt idrottsplats i Göteborg till en ny handelsplats. För omvärlden kan det se ut som att bygget av Torpavallen går snabbt när det väl kommer igång, men det förberedande arbetet är minst lika omfattande som själva byggprocessen. Läs mer om hur det går till när vi bygger en ny handelsplats. I Göteborg finns också en helt nytt globalt centrum som kommer att generera en mängd ny, nyttig kunskap om hur vi ska bygga hållbara städer i framtiden. Mistra Urban Futures siktar på att bli världsledande inom hållbar stadsutveckling. Nyckelorden för verksamheten är ”fair, green and dense”, alltså rättvisa, gröna och täta städer. ”Vi måste skapa nya instrument som kan hantera en väldigt snabb urbanisering”, säger centrumledaren Lars Reuterswärd till Flervärden. I förra numret av Flervärden skrev vi om hur klimatsmarta kontor höjer produktiviteten hos dem som arbetar där. Men lika viktigt är det att trivas på kontoret. Den senaste trenden är ”hemma hos”, det vill säga att inreda sitt kontor ungefär som hemma. Att kliva in i Nya Hems kontor i Malmö ger känslan av att vara i någons mysiga, ombonade hem. Läs hur Nya Hem gjorde och inspireras inför det nya året i detta nummer av Flervärden. FOTO: SAMIR SOUDAH 6 Köpläge. Mycket faller på plats när Göteborg får en ny handelsplats. 10 Entreprenörssjäl. Johanna Stål gör affärer på miljöengagemanget. 13 Stadsutveckling. Forskningen på Mistra Urban Futures ska göra städerna rättvisare och grönare. 14 Deckardags på kontoret. Kontoret som blev inspelningsscen för en dag. 16 Så funkar det. Med rätt ventilation på kontoret ökar produktiviteten. 18 Hemtrevligt. Så inreder du kontoret med den rätta hemmakänslan. 21 Lysande pris. Spanska Valladolid vann pris för bästa belysning. redaktion VD/ansvarig utgivare: Jan Odelstam, vd, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB Chefredaktör: Erika Gummesson Redaktionsråd: Lotta Lagerstedt, Britt-Marie Wennerlöf, Marcus Broberg och Erika Gummesson Produktion: Spoon Publishing Omslag: Åsa Dahlgren (foto) Tryck: Flervärden trycks på miljögodkänt papper av Elanders Flervärden ges ut av Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Citera oss gärna, men ange källan. Idéer, synpunkter och adressändringar skickas till redaktionen.flervarden@skanska.se www.skanska.se God jul och gott nytt år! Jan Odelstam vd, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB 2

Sid 1 - En tidning om lokaler för människor, miljö och affärer 4.2011 flervärden 14 Vinn   Sid 3 - ”Den doftar så gott av grönska och jord” I vårt hus ● Claudia Zuniga, Malmö högskola  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.