Sidan 2 i Skanska - Flervärden nr 3 2011

ledare Stökig natur i staden ● Något är på väg att hända med våra städer. När ny innehåll stadsbebyggelse planeras, som Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ritas områden för sumpmarker och annan ”oordnad” natur in på stadsbyggnadskontorens skisser. Välordnade parker i all ära – nu ges plats för en vildare och definitivt stökigare version av naturen i staden. Bevarande av ekosystem och möjligheter till stadsodling kommer troligen att bli betydelsefulla parametrar i morgondagens städer. Den nya gröna vågen är en viktig del i strävandet mot hållbarhet i staden, en utveckling som vi på Skanska är en viktig del i. I väntan på bokskogar i Göteborgs innerstad och sumpmarker utanför vardagsrummet kan man ju alltid bli självförsörjande av grönsaker på sin egen balkong. Att klimatsmarta byggnader är bra både för miljön och plånboken är känt sedan länge. Nu finns ytterligare ett argument för att välja gröna kontor. En färsk studie av en grupp lundastudenter visar att det finns stora pengar att tjäna på att flytta till miljöcertifierade lokaler. Medarbetare som sitter i klimatsmarta byggnader både höjer sin produktivitet och sänker sin sjukfrånvaro, vilket i kronor och ören kan ge besparingar motsvarande halva hyreskostnaden. Jobba bättre, håll dig frisk, spara pengar och gör miljön en jättetjänst – se där flera tunga argument för att välja en klimatsmart byggnad för företaget! Du kan möta studenterna bakom den spännande studien i detta nummer av Flervärden. FOTO: SAMIR SOUDAH 6 Busodling. En ny grön våg i staden är mitt ibland oss. 12 Släck lampan. Tekniken som halverar energin vi använder till belysning. 13 Energimonstret Orvar. Vinnaren av Svid Design Open är liten, rund och snäll. 14 Så funkar det. På en Grön arbetsplats går ingen energi till spillo i onödan. 18 Effektivare jobb i klimatsmarta kontor. Pengar att spara på mindre sjukfrånvaro. 20 Djurkul. Designtrion Front finner inspiration hos hästar, ormar och grisar. redaktion Vd/ansvarig utgivare: Jan Odelstam, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB Chefredaktör: Erika Gummesson Redaktionsråd: Lotta Gustafsson, Britt-Marie Wennerlöf, Marcus Broberg och Erika Gummesson Produktion: Spoon Publishing Omslag: Jonas Eriksson (foto) Tryck: Flervärden trycks på miljögodkänt papper av Elanders Flervärden ges ut av Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Citera oss gärna, men ange källan. Idéer, synpunkter och adressändringar skickas till redaktionen.flervarden@skanska.se www.skanska.se Trevlig läsning! Jan Odelstam Vd, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB 2

Sid 1 - En tidning om lokaler för människor, miljö och affärer 3.2011 flervärden 12 Släck   Sid 3 - ”Fastigheten är perfekt för oss” I vårt hus ● Per Thulin, vd Sky Hotel Apartments,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.