Sidan 2 i Skanska - Flervärden nr 1 2010

Ledare Från möjlighet till självklarhet Välkommen till det andra numret av Flervärden. Naturligt nog så här en bit in på det nya årtiondet, gör vi både en tillbakablick och framåtblick med utvecklingen på fastighetssidan i fokus. Det känns inte som det var särskilt länge sedan som vi stod där vid millenniumskiftet och blickade fram mot ett nytt århundrade. Nu har vi redan lagt ett helt decennium bakom oss. Ett decennium som förvisso under den senare delen präglats av finanskris och lågkonjunktur, men också av en mycket positiv utveckling när det gäller synen på miljöfrågorna inom snart sagt hela vårt samhälle. För oss är inte längre klimatanpassat byggande och miljöanpassning av lokaler en möjlighet, utan i högsta grad en självklarhet. Glädjande nog delar många av våra kunder vårt synsätt. Man tar som företag eller organisation ansvar för klimatet och man har förstått att ett tydligt klimatfokus även stärker det egna varumärket, vilket i sin tur gör det lättare att både attrahera kunder och nya medarbetare. Just av det skälet ökar också intresset för våra nyproducerade fastigheter. Vi utvecklar nu Sveriges första LEED certifierade lagerbyggnad åt Kährs, som du kan läsa mer om på sidan 19. Men även äldre fastigheter kan klimatanpassas. På sidan 12 kan du se vad vi gjort på Drottningtorget i Malmö i en fastighet byggd 1973 som byggs om för att uppfylla den högsta klassen (platina) i miljöcertifieringssystemet LEED. Bland annat har huset försetts med sedumtak. I det här numret har vi också bjudit in framtidsanalytikern Jens Lanvin att ge sin syn på vad som kommer att prägla våra arbetsplatser i framtiden, självklart med reservationen att ingen med säkerhet kan säga vad som väntar runt hörnet. Men en sak vet vi om framtiden. Den ser grön ut. Jan Odelstam, ny VD Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB Innehåll Redaktion VD/ansvarig utgivare: Jan Odelstam, VD Skanska Kommersiell Utveckling Norden Chefredaktör: Erika Gummesson Redaktionsråd: Lotta Gustafsson, Britt-Marie Wennerlöf, Katarina Anund, Veronica Haglund och Erika Gummesson Produktion: Volt AB i samarbete med Valentin & Byhr (Göteborg) och Lotta Larsson (Malmö) Foto: David Bicho, Getty Images: Heath Korvola, Johnér: Magnus Melin, Hans Geijer, Anna Kern, Nordic Photos, Scanpix Tryck: Flervärden trycks på miljögodkänt papper av Litografia Flervärden ges ut av Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Citera oss gärna, men ange källan. Ideér, synpunkter och adressändringar skickas till redaktionen.flervarden@skanska.se www.skanska.se 2

Sid 1 - En tidning från Skanska Kommersiell Utveckling Norden 1.10 Kändisar räddar framtidens   Sid 3 - 4 8 Snart&Smart Flervärden har tittat närmare på gröna nyheter. 4 7 Seklets första  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.