Sidan 13 i Sändaren nr 36 2013

Kultur / 13 FOTO: KIRSTY GRIFFIN växa Av amerikanske generalen Douglas MacArthur (Tommy Lee Jones) krävs en stor portion kulturförståelse i mötet med japansk sed. Hur hantera gudomlig japansk kejsare? Albert Einstein lyder: ”Fred kan inte tvingas fram med makt, fred kan bara Emperor uppnås genom förståelse.” Detta synRegi: Peter Webber Skådespelare: sätt tycks varit ledstjärna för den ameMatthew Fox, rikanske generalen Douglas McArthur, Tommy Lee Jones, när han som högste befälhavare ledde Eriko Hatsune ockupationen av Japan efter krigsslutet Svensk premiär: 1945. I filmen Emperor gör den rutine6 september rade Tommy Lee Jones generalen till en något excentrisk men kompromisslös och rättrådig man. En skådespelarinsats som är en av filmens stora tillgångar — och som också går i linje med hur MacArthur beskrivs i historieböckerna. USA står inför en grannlaga uppgift: Hur ska man hantera kejsare Hirohito, som av japanerna anses som gudomlig och har deras hängivna lojalitet? Ska han dömas för krigsbrott, något som riskerar orsaka ett folkligt uppror? Vilken roll spelade egentligen kejsaren för kriget i allmänhet och anfallet mot Pearl Harbor i synnerhet? Är han verkligen den pacifist han sägs vara och kriget ett resultat av andra krafter? Douglas MacArthur förstår att här krävs försiktighet och framförallt kulturförståelse. Därför har han utsett general Bonner Fellers (Matthew Fox) till sin högra hand, eftersom denne bott och studerat i Japan innan kriget. Han får tio dagar på sig för en utredning om kejsarens roll. Något som kräver att han lyckas ta sig in bland japanska ministrar för att få dem att berätta om vad kejsaren gjort och sagt. Än en gång får han inblick i en kultur där begrepp som heder, lojalitet och hängivenhet spelar en högst aktiv roll — och där tradition och modernitet existerar parallellt. FELLERS ANVÄNDER också tiden till att försöka få reda på vad film ETT AV DE MÅNGA citat som tillskrivs kan man se en röd tråd — du är människa, skapad, ämnad, kallad och välsignad. Det finns också sånger om att leva, och om att möta livet med öppna ögon. LMK har alltid stått för ett brett musikalisk uttryck i olika genrer, något som makarna ser som mycket viktigt att bibehålla. —Vi märker när vi är ute i kyrkor att på många ställen har musiken blivit så enkelspårig och det är sorgligt. När en genre tar över är det ett misstag, det är jättesynd. Jag tycker vi värnar om bredden, visst kan man alltid vara bredare, men vi försöker i alla fall, säger Johanna. — Det är ju så tydligt att musiken på många sätt påverkar vår gudsbild, och sjunger vi bara en sorts sånger blir bilden av Gud endimensionell, vi behöver alla språk, fortsätter Sven. Sven och Johanna har inga planer på att sluta sitt engagemang för kören. Istället funderar de på återväxten i kyrkan, och har sedan många år varit engagerade i ett spännande barn- och musikarbete som hittat nya former, där även föräldrarna är väldigt aktiva. Finns det utrymme för något annat än musik i era liv? — Ja, säger de båda. — Det finns tid att umgås, med våra tre barn förstås, men också med vänner och släkt. Om vi äntligen är lediga en lördagskväll bjuder vi gärna hem folk. Och så gillar vi att resa och greja med hus och trädgård. CARIN ÅKESSON / text PATRICK SÖRQUIST / foto som hänt med Aya (Eriko Hatsune), en ung japanska han haft ett förhållande med, men som bryskt avslutats innan krigsutbrottet. Deras kärlekshistoria speglas i tillbakablickande scener filmen igenom. Tyvärr tillför inte denna något klichéartade historia särskilt mycket, snarare drar den ner tempot och tar bort fokus från det verkligt intressanta: Fellers utredning om kejsaren. Här saknas också en problematisering av USA:s eget agerande i krigsslutet. De förödande atombomberna över Hiroshima och Nagasaki och brandbombningen av Tokyo nämns mest som konstateranden. Ändå en sevärd film om en tid och en process som det finns all anledning att spegla. ”Emperor” är ingen vanlig krigsfilm, snarare än fredsfilm — och sådana behövs det fler av. MAGNUS SUNDELL Sändaren. Nr 36. 4 september 2013.

Sid 12 - 12 / Kultur De är profiler i Göteborgs musikliv — både som proffs och som ideella   Sid 14 - KORSORDSKONSTRUKTÖR: ANDERS NORDMARK Radio & TV Måttligt rent vatten Tysk dokumentär  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.