Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 23 2014

28 TORSDAG 5 JUNI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Ni svenskar är framåt när det gäller pilgrimsvandringar som passar för nutida människor. Hugh White, präst i Deddington i Oxford, deltog i pilgrimscyklingen mellan Jönköping och Växjö för att prova och lära. Dopet på frammarsch Dags igen för de populära Ingmarsspelen i Nås. – Varför ska jag döpa mitt barn? Den frågan ska alla som arbetar inom kyrkan kunna svara på, säger stiftskonsulent Lena Andersson som arbetar med projektet Fokus Dop. I projektet ingår tjugo församlingar och pastorat i stiftet som sedan 2010 samarbetar med en projektgrupp från stiftskansliet. – Vi har jobbat enormt mycket med kommunikation. När vi åkt runt och träffat projektförsamlingarna började vi med Lena Andersson. olika övningar. Tanken var att åskådliggöra hur de själva tänker kring dop och börja samtala med varandra om varje led av doparbetet i församlingen, säger stiftskonsulent och projektledare Lena Andersson. ATT PRATA OM dop med varandra i arbetslagen är viktigt för att öka medvetenheten och för att reflektera över rutiner. Vad gör vi som är bra, vad kan vi göra bättre? Vad vill vi egentligen? Allt kan förändras och göras bättre, det gäller i församlingar med såväl höga som låga dopsiffror. – Det är viktigt att alla reflekterar kring dopet och frågar sig själva vad dopet betyder. Det är inte bara den döpande prästen som ska kunna tala dop utan varenda medarbetare ska kunna medverka aktivt i samtal. Det är viktigt att prata tillsammans i våra arbetslag, med förtroendevalda och ideella krafter kring dop eftersom dopet är något som berör alla, säger Lena. Även den externa kommunikationen har setts över. Hur tar vi kontakt med nyblivna föräldrar? Gör vi någon uppföljning? Hur ser utskicken ut, på vilket sätt formulerar vi oss? – Mycket positivt är att vi kan se att de allra flesta projektförsamlingarna sett ��ver sin kommunikation och att detta givit god effekt. Exempelvis i Kristi- Traditionella spel vid Västerdalälven VÄSTERÅS. Västerås stifts utvandrare till Jerusalem 1896 fortsätter att fascinera. Inom kort är det åter premiär på Ingmarsspelen invid Västerdalälvens strand. Ingmarsspelen i Nås uppförs mellan den 14 och 20 juni. På spelplatsen finns kaffe, enklare förtäring och nystekta kolbullar. Spelet har sedan starten setts av tusentals besökare och fått lysande recensioner. Samtidigt pågår en utställning av David Fischer, författare till boken Vykort från det heliga landet 1890–1940. Han utgår från de bilder som togs av utvandrade Nåsbor sedan de etablerat sig som fotografer i Jerusalem. FOTO: SVEN ALFREDSSON Stor kunskapsbank på intranätet I FOKUS DOP har tjugo församlingar och pastorat just fokuserat på dop – diskuterat rutiner, tankar och utveckling av arbetet med dopet. Syftet är att bredda förståelsen för dopets betydelse, att undanröja eventuella hinder och att vända den nedåtgående trenden vad gäller dopsiffror. Erfarenheterna har samlats in i en värdefull kunskapsbank på intranätet. Det finns exempel på handlingsplan för dop, hur ett drop-in-dop går till och vilka erfarenheter man dragit. Det finns statistik och en inventering av praxis runt om i Lunds stift. Man kan även läsa om hur olika församlingar arbetat med dopgudstjänster och kan kort och gott få råd och inspiration till den egna församlingens arbete med dop. – Vi vet inte hur många som går in och tittar på intranätets resursflik men vi hoppas att så många som möjligt passar på att ta del av samlad kunskap och värdefulla erfarenheter, säger Lena Andersson. Dansbandsmusiken tillbaka i kyrkan VÄXJÖ. 750 personer fyllde Växjö domkyrka när dansbandsmässan Människan och skapelsen åter ljöd. Förra året var det 20 år sedan dåvarande Jan Arvid biskop Jan Hellström. Arvid Hellström tog initiativ till mässan och tog kontakt med dansbandsmusikern Ingmar Nordström, som i sin tur involverade Bert Månson, som skrev musiken till mässan, medan biskop Jan Arvid själv skrev texterna. Premiären sändes i SVT och fick ett starkt positivt mottagande. Sedan dess har mässan firats på många håll i landet. Hellström omkom i en bilolycka 1994. I Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad får varje nydöpt en liten kristalldroppe som hängs upp i den nya stora dopdroppen. Det är inte bara den döpande prästen som ska kunna tala dop utan varenda medarbetare ska kunna medverka aktivt i samtal. anstads Heliga Trefaldighet har föräldrar ringt och önskat dop för sitt barn och samtidigt tackat för den fina inbjudan till dop man fått, säger Lena. FÖRSAMLINGARNA går tillväga på olika vis. Några församlingar skickar grattiskort till nyblivna föräldrar och följer upp efter några veckor och påminner om möjlighet till dopfest. På andra håll sköter man kontakten per telefon, vilket visat sig vara uppskattat. En och annan skickar hälsningar på årsdagen av barnets dop. Vissa satsar på särskilda dopgudstjänster medan andra arrangerar hela dopveckor. Dopänglar och dopträd är en utbredd praxis. Vad händer nu med Fokus Dop? – Just nu är vi mitt i projektet och kan blicka bakåt och reflektera: Var det som vi trodde med doparbetet i stiftet? Vad var oväntat? Hur kan vi gå vidare i stiftet med detta? Nästa år, när vi närmar oss slutet på projektet, kommer vi att skriva en rapport som utmynnar i förslag kring framtida utveckling, berättar Lena. ANDREA KOLLMANN FOTO: LENA ANDERSSON ANDREA KOLLMANN WEBBEN DU HITTAR en mängd erfarenheter om dop i en kunskapsbank på Lunds stifts intranät, fliken Resurser för församlingen, klicka vidare till Dop.

  Sid 2 - TORSDAG 5 JUNI 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.