Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 23 2014

NUMMER 23 KYRKANS TIDNING TORSDAG 5 JUNI 2014 21 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Duktig ekonom som vill ta nästa steg i karriären Eniac Data får allt fler kunder och behöver förstärka teamet med ytterligare medarbetare. Nu söker vi dig som vill vara med och ta vårt affärssystem Aveny till nya höjder. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en proffsig organisation som kännetecknas av en platt struktur där ansvar är ett honnörsord. Samtidigt är vi ett lag där vi hjälps åt och alltid sätter kunden i fokus. Produktområdet Ekonomi omfattar bokföring, budgetering, bokslut, kundoch leverantörsreskontra, order/fakturering samt anläggningsredovisning. För mer information och ansökan gå in på www.amendo.se Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Kerstin Söderberg, 0707-878710, Amendo Bemanning & Rekrytering. Vi söker vik. komminister 100% 1/8 2014 – 31/1 2015 med möjlighet till tillsvidareanställning. Svenska kyrkan i Borlänge vill vara ”En kyrka mitt i livet öppen mot framtiden” Vi söker dig som: s VILL ARBETA SOM FÚRSAMLINGSPRËST s VILL VARA MED OCH UTVECKLA VÍRA TANKAR I FÚRSAMLINGSINSTRUKTIONEN s HAR EN STOR GLËDJE I ATT MÚTA MËNNISKOR I ALLA ÍLDRAR s TYCKER OM ATT ARBETA MED GUDSTJËNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR SAMT UTVECKLING AV DESSA s HAR EN GOD TEOLOGISK FÚRANKRING s HAR GOD FÚRMÍGA ATT ARBETA I TEAM OCH ËR LOJAL MED UPPSATTA MÍL &ÚR TJËNSTENS UTFÚRANDE KRËVS KÚRKORT OCH TILLGÍNG TILL BIL Upplysningar OM TJËNSTEN FÍR DU AV KYRKO HERDE !NN 'ERD *ANSSON TEL    &ACKLIGA FÚRETRËDARE 6ISION ,INNÏA +ËRVEMO TEL     +YRK! %LISABETH (ÍRD AF 3EGERSTAD TEL     Välkommen MED DIN ANSÚKAN SAMT MERITFÚRTECKNING REFERENSER OCH LÚNEANSPRÍK senast den 27/6 2014 till 3VENSKA KYRKAN   "ORLËNGE ELLER E POST STORA TUNAPASTORAT SVENSKAKYRKANSE Märk kuvertet: 6IKKOMMINISTERTJËNST Två församling söker präster och Almby en pedagog! och universitetspräst Jobba i ett växande och universitetsdiakon dynamiskt sammanhang? för universitetskyrkan i Örebro Välkommen till Almby församling! Ansökan senast 2014-05-22 www.svenskakyrkan.se/almby Mer information: Två tjänster som brobyggare! Kantor/ kyrkomusiker 50% Välkommen till Ärtemarks Pastorat i det vackra Dalsland. För information se vår hemsida www.svenskakyrkanibengtsfors.se Kontakt: Kyrkoherde Anders Evert 070-566 69 08 eller Kantor Lena Kärnstål 0730-98 85 88 Sista ansökningsdag 30 juni. .RPPLQLVWHU Göteryds pastorat i Växjö stift Till hösten kommer tjänsten som Kyrkoherde att utlysas. Nu söker vi: Komminister 100% eller efter önskemål. Traditionellt prästarbete med inslag av diakoni. Vi förutsätter personlig kristen tro och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten kräver körkort och egen bil. Vi ser helst att du bor i pastoratet och vi hjälper till med ordnandet av bostad om så önskas. Upplysningar om tjänsterna lämnas av: Kh Stefan Sträng 073-831 00 01. Kantor Vidar Lundbäck 070-313 16 05. Se även hemsidan: www.svenskakyrkan.se/goteryd Välkommen med din ansökan med sedvanliga handlingar och ett brev om dig själv senast den 30 juni till: Göteryds pastorat, Göterydsvägen 2, 343 97 Älmhult. Arvika pastorat söker nu en arbetsledande komminister, 100 %, med huvudsaklig tjänstgöring i %UXQVNRJV IÐUVDPOLQJL9¾UPODQG, som dess församlingsansvarige präst. Du skall tillsammans med övriga medarbetare utveckla församlingens gudstjänstliv och annan församlingsverksamhet. Brunskogs församling ligger i en naturskön trakt, med många engagerade frivilliga och anställda. Bygden präglas av nyinflyttning av barnfamiljer. Hembygdsveckan ”Gammelvala” präglar också året i församlingslivet. Det gör även en EFS-gård, Sandvikengården, som församlingen samverkar med. Församlingen samverkar såväl med frikyrka som med de närliggande församlingarna Mangskog och Stavnäs-Högerud. 9LVÐNHUHQSU¾VWVRP 6 vill utveckla församlingens gudstjänstliv 6 som är en duktig själavårdare och predikant 6 som är öppen för att ta tillvara lekmannamedverkan och inspirera det ideella arbetet 6 har intresse för övriga uppgifter i församlingsarbetet: konfirmandarbete, skolkontakter, studieverksamhet m.m. 6 vill vara med och utveckla samarbetet med ”Gammelvala-organisationen”. /¾VPHU: svenskakyrkan.se/arvika 8SSO\VQLQJDU Kyrkoherde Valter Fryxelius, 0570-728210 Ansvarig präst i Brunskog just nu, Karin Jansson, o570-728298. Facklig företrädare: Ingemar Hansson, 0565-80018. www.kyrkanstidning.se

  Sid 2 - 22 TORSDAG 5 JUNI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 PLATSANNONSER söker Informatör/  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.