Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 21 2014

NUMMER 21 KYRKANS TIDNING SKICKA MINNESORD till familj@kyrkanstidning.se Familj, Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm Minnesord får vara max 1 800 tecken (inkl mellanslag). TORSDAG 22 MAJ 2014 23 PLATSANNONSER Göteborgs Vasa församling söker i samverkan med församlingarna Domkyrko, Johanneberg, Haga och Annedal MINNESORD Birger Gerhardsson )Birger Gerhardsson, professor emeritus vid Lunds universitet, har avlidigt, 87 år gammal. DETTA HAR TIDIGARE med- rask takt avlade real- och studentexamen (1947). Efter militärtjänst - reservofficer 1950 - och studier i teologi disputerade han 1961 och blev docent i Nya testamentets exegetik. I 27 år var han sedan professor i ämnet i Lund (1965-92). HANS LIV KOM att fyllas av en god lutheran. Vem har inte läst textutredningar i Fyrahanda sädesåker som han gav ut eller artiklar i Svensk Biblisk Uppslagsverk som han redigerade tillsammans med sin hustru. Såsom den förste fick han också motta Anders Nygren-priset 1992. FORSKNINGEN blev dock delats. Han sörjs närmast av hustrun Kerstin och sönerna Örjan, Torbjörn och Krister med familjer. Birger Gerhardsson växte upp i Västerbotten, i Vännfors, Vännäs socken, utanför Umeå. Hans fäder var bönder i rakt nedstigande led med en och annan militär i släkten. Som bondson fick han efter skolan arbeta inom jord- och skogsbruk. 1942 kom han till Fjellstedtska skolan i Uppsala där han i forskning och böcker. Bibelintresset var ett arv från den västerbottniska lågkyrkligheten. Han var professor i exegetisk teologi, inte bara i Nya testamentets exegetik som jag. Särskilt genom sitt arbete i en rad tunga teologiska kommittéer och genom sina många mer populära böcker och en omfattande föredragsverksamhet tog han sitt ansvar inom Svenska kyrkan. Han var hans livselexir, även om han ständigt betraktade sin forskning som något helt nödvändigt för kyrkan. Som bibelforskare blev han världsberömd inom sitt område. Redan i Uppsala hade han ringat in sina forskningsämnen. Avhandlingen handlade om hur materialet från och om Jesus hade bevarats och förts vidare inom den tidiga kristenheten. Första delen av en studie om berättelsen om Jesu frestelse utifrån Shema, den judiska trosbekännelsen i 1 Mosebok 6:4-5, blev avgörande i professorskonkurrensen i Lund. Därmed inleddes också ett omfattande studium av Matteusevangeliet. Alltid självständiga undersökningar, noggranna, välformulerade, innovativa. Bibelforskningen har förlorat en av sina stora, kyrkan en av sina bästa lärare och jag en äldre vän och samtalskamrat. BIRGER OLSSON Professor emeritus i Nya testamentets exegetik CIVILEKONOM/FÖRVALTNINGSEKONOM 100 % Tillsvidare, tillträde snarast Ansökan senast 26 maj Läs mer på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/vasa ÅMÅLS FÖRSAMLING Kyrkoherde 100 % Vår församling söker en entusiasmerande kyrkoherde som också är god ledare och tydlig chef med god administrativ och kommunikativ förmåga. Tillträde: snarast efter överenskommelse. OBS! Senast 2 juni vill vi ha din ansökan Se vår hemsida för mer information www.svenskakyrkan.se/amal Välkommen med din ansökan! TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. Lediga tjänster UPPSALA STIFT Khtj i Hofors sökes senast 22/5. Två kmtj i Bollnäs-Rengsjö, varav en arbetsledande, sökes senast 30/5. Två kmtj i Gävle, varav en arbetsledande, ledigförklaras snart. Diakontj i Hudiksvall, skoldiakon 80%, sökes senast 26/5. Diakontj i Bollnäs-Rengsjö sökes senast 30/5. Diakontj i Hille sökes senast 2/6. LINKÖPINGS STIFT Kmtj i Valdemarsvik o Ringarum sökes senast 3/6. Kmtj i Vist, Vårdnäs, 60% vik, sökes. SKARA STIFT Kmtj i Norra Billing sökes senast 23/5. Kmtj i Trollhättan sökes senast 1/6. Diakontj i Norra Billing sökes senast 23/5. Diakontj i Skövde sökes senast 4/6. STRÄNGNÄS STIFT Kmtj i Örebro Almby, universitetspräst, sökes senast 22/5. Kmtj i Askersund sökes senast 23/5. Kmtj i Trosa sökes senast 30/5. Kmtj i Örebro Längbro sökes senast 9/6. Diakontj i Örebro Almby, universitetsdiakon, sökes senast 22/5. VÄSTERÅS STIFT Khtj i Lima-Transtrand sökes senast 23/5. Khtj i Mora sökes senast 6/6. Kmtj i Mora sökes senast 6/6. Domprosttj i Västerås sökes senast 15/6. Khtj i Köping ledigförklaras 2/6. VÄXJÖ STIFT Kmtj på Södra Öland, vik, sökes senast 23/5. Kmtj i Växjö, pastoralchef centrum, sökes senast 23/5. Khtj i Högsby sökes senast 28/5. Kmtj i Gislaved sökes senast 30/5. Kmtj i Bankeryd sökes senast 2/6. Kmtj i Växjö, södra området, sökes senast 5/6. Diakontj i Kalmar S:t Johannes sökes senast 28/5. LUNDS STIFT Kmtj i Karlskrona, sjukhuspräst, sökes senast 23/5. Kmtj i Kristianstad sökes senast 23/5. Kmtj i Helsingborg, vik, sökes senast 27/5. Kmtj i Malmö Kirseberg, vik, sökes senast 6/6. Sadjtj, prästrekrytering, vik, sökes senast 8/6. Kmtj i Kropp, vik, sökes senast 9/6. Två kmtj i Ronneby, den ena vik, sökes senast 12/6. Khtj i Smedstorp sökes senast 16/6. GÖTEBORGS STIFT Kmtj i Tuve-Säve, arbetsledande, sökes senast 28/5. Kmtj i Kind, Mjöbäck-Holsjunga, sökes senast 29/5. Kmtj i Susedalen sökes senast 31/5. Kmtj på Tjörn sökes senast 2/6. Diakontj i Morup sökes senast 23/5. Diakontj i Falkenberg-Skrea, 75%, sökes senast 23/5. Två diakontj i Kind, tillsammans 150%, sökes senast 5/6. KARLSTADS STIFT Khtj i Åmål sökes senast 2/6. Sadjtj gudstjänstutveckling sökes senast 8/6. HÄRNÖSANDS STIFT Kmtj i Hässjö, Ljustorp, Tynderö sökes senast 28/5. Kmtj i Timrå sökes senast 30/5. Khtj i Ådalsbygden sökes senast 8/6. Diakontj i Timrå, vik 60%, sökes senast 30/5. LULEÅ STIFT Kmtj i Dorotea sökes senast 22/5. Kmtj i Umeå, Umeå landsförs, sökes senast 25/5. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Hägersten, Uppenbarelsekyrkan, sökes senast 23/5. Kmtj i Hägersten, Mälarhöjden, sökes senast 25/5. Khtj i Sundbyberg sökes senast 30/5. Kmtj i Enskede-Årsta sökes senast 31/5. Kmtj i Västerled sökes senast 5/6. Sadjtj, sjukhuskyrka o psykiatri, sökes senast 5/6. Sadjtj, alt pedagog, konfirmandarbete, sökes senast 5/6. Diakontj i Sollentuna sökes senast 30/5. Två diakontj i Enskede-Årsta sökes senast 31/5. Diakontj i Botkyrka sökes senast 1/6. Diakontj, enhetschef, i Oscars förs sökes. EFS Tj som EFS-präst i Karlstad, vik 50%, möjlighet t utökn o förlängn, sökes senast 23/5. Tj som EFS-präst i Skellefteå, 75100%, sökes senast 1/6. ÖVRIGT Prästtj på Stora Sköndal, 50%, sökes senast 22/5. Prästtj på Ersta diakoni sökes senast 2/6. VÄSTERÅS STIFT Km i Falun fr 3/2: km Hélena Ànderson-Frisk, Mora. Km i Malung fr 1/4: VDM Hans Lundin, Mora. Km i Västerfärnebo-Fläckebo fr 4/4: vik km Evelina Johansson, förs. Vik kh i Malung 1/7 2014 – 31/7 2015: regionchef Mats Hulander, kyrkokansliet Uppsala. VÄXJÖ STIFT Vik kh i Gnosjö 1/5 – 30/11: f kh Jan Åsberg, Värnamo. Km i Huskvarna, Öxnehaga, fr 17/6: pa Dennis Hagberg, Sofia-Järstorp. Km i Huskvarna fr 1/7: vik km Ritha Gavelli, ValdemarsvikRingarum. Km i Gnosjö fr 1/8 och kh fr 1/12: km Susanne Johansson, Gislaved. Km i Huskvarna, församlingsherde Hakarp, fr 18/8: km Fredrik Spolander, Roma. LUNDS STIFT Vik kh i Skivarp 1/2 – 17/8: f sadj Thomas Grunselius, Skara stift. Km i Bjuv 9/6 – 31/12: pa Charles Hägg, förs. Km i Karlshamn-Trensum 1/7 2014 – 30/6 2016: km David Myhrborg Sundström, Fjälkinge. Kh i Skivarp fr 18/8: kh Lennart Hansson, Sundbyberg. Avslutad tjänst 31/1: kh Ulla Sjöberg, Skivarp. GÖTEBORGS STIFT Kh i Nödinge fr 1/8: VDM Marika Åberg Palmdahl, Gbg kyrkl stadsmission. STOCKHOLMS STIFT På egen begäran förklarad obehörig att utöva vigningstjänsten som diakon: Pia Vannesjö, Saltsjöbaden. Vi söker Butikschef till vår butik i Norrköping Läs mer på www.erikshjalpen.se/ledigatjanster. Sista ansökningsdag 31 maj. Erikshjälpen Second Hand Butiker driver närmare 60 butiker över hela landet. Målet är att genom att sälja skänkta varor generera medel till sociala och humanitära projekt i Sverige och utomlands. Detta sker med hjälp av volontärer och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. HÅLL UTKIK! Vi behöver en ny församlingsherde/chef till Gävle pastorat Vi behöver också en komminister perioden 1/9 2014 - 28/2 2015 Tillsättningar och andra förändringar STRÄNGNÄS STIFT Km i Kumla fr 18/7: km Henriette Öberg, Örebro. Annons kommer inom kort! www.svenskakyrkan.se/gavle

  Sid 2 - 24 TORSDAG 22 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.