Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 20 2014

28 TORSDAG 15 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vissa barn sitter tysta och stilla som ljus, som om de slukar varje ord man säger och andra barn bubblar av frågor och vill veta mer. Linda Thunell, skolpedagog, bygger broar mellan Turinge-Taxinge församling och Nykvarns kommun ”Jag vill vara en lyhörd biskop” Han beskriver sig som visionär. Ständigt på väg mot något nytt. Men alltid med församlingen närmast hjärtat. Den 24 augusti vigs Johan Tyrberg, 50, till biskop i Lunds stift. – Det är i församlingen som kyrkan händer. Det är där möten uppstår och evangelium förkunnas i Johan Tyrberg. ord och handling. Det är viktigt att vi är en episkopal kyrka. Vi är ingen företagskoncern med en liten grupp människor som bestämmer vad alla ska göra i varje enskild situation. Jag vill vara en lyhörd biskop inför det och i gengäld får församlingen vara lyhörd gentemot stiftet. Mitt sätt att visa vägen utgår från församlingens behov. Vilka är dina hjärtefrågor som du kommer att lyfta som biskop? FOTO: MARTIN LINDEBORG I Östra Nöbbelövs kyrka visas förslag på framtida användning av byggnaden. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Kulturkyrka i vardande Vad göra med en underutnyttjad kyrka? I en kyrka på en kulle med milsvid utsikt över Österlen håller något nytt och spännande på att ta form. På första parkett inte långt från tätorten Simrishamn ligger en pärla till kyrkobyggnad som länge stått outnyttjad. Östersjön lyser blå, Bornholm skymtas och i nejden ligger kyrkorna tätt, tätt, söta som sockerbitar. Östra Nöbbelövs kyrka har varit stängd i snart 17 års tid men idag står kyrkporten öppen på vid gavel. Där inne väntar bland andra Beat Senn, arkitekt som är Simrishamns pastorat behjälplig med projektering och underhåll av pastoratets sju kyrkor. – Vad vill och kan vi göra med en överbliven kyrka som ligger på fredad mark? Det är en utmaning som vi tagit tag i. Malpåse? Nej, här försöker man hitta andra lösningar för att skapa liv bland valv och gravar. Engagemanget i närområdet för ett bevarande är stort och mottas med entusiasm. Det finns potential och ambition att göra denna kyrka till en kulturkyrka. EN VISION TOGS FRAM 2012 i sam- arbete mellan pastoratet, Handelshuset Österlen och Österlens konstskola. I ett nästa steg utarbetade Beat Senn ett underlag som skickades till 37 skandinaviska arkitektkontor som ett så kallat parallelluppdrag. Av de 17 intresseanmälningar man fick valdes åtta ut. – Vi var ute efter idéer och input hur man kan använda kyrka och kyrkogård på bästa sätt. Många kvalitativa uppslag från ledande arkitekter har flutit in. Vår nästa stora uppgift är att arbeta in arkitekternas idéer i ett nytt och genomförbart ombyggnadsförslag, betonar Beat Senn. KYRKORUMMETS MITT är fyllt med – En del sker av sig självt, tänker jag. Ledarskap, att vara församlingsnära och en kyrka i samhället och världen i dag. Men även en centrering kring Jesus och att använda Bibeln som kunskapskälla om vem Gud är. Vilka stora interna frågor behöver du ta dig an? Till vänster: skiss från ett av förslagen, ”Kollektiva Ö”, av Lassila Hirvilammi Architects, Finland. Kyrkoherde Mats Hagelin och Håkan Damm från Handelshuset Österlen samarbetar i projektet. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM april, inbjudits att komma med synpunkter. Besöksmässigt en succé, konstaterar kyrkoherde Mats Hagelin och fortsätter: – Arkitekterna kunde gärna varit djärvare. Det finns förslag kring sådant som användning av pannrum, läktare och torn, att kyrkbänkar tas bort, flytt av altare, till- och nybyggnation. PÅ SIKT är verksamhetsplaner och marknadsföring viktiga ingredienser. Diskussionen ska också skärmar täckta med förslag till ny användning av kyrkan. Allmänheten har vid två tillfällen, senast under konstrundan i föras: Vad är kultur? Hur långt kan vi gå i kyrkomiljöerna? – Projektet är unikt för hela landet. Det handlar om att väcka nytt liv i en sedan länge stängd och outnyttjad kyrka, vilket inte är så vanligt i Sverige. Den nya användningen är spännande. Idéerna ska ges tid att mogna och förankras samtidigt som vi rustar upp byggnaden in- och utvändigt, säger stiftsantikvarie Heikki Ranta. Fortsättning följer! MARIA LUNDSTRÖM – Ibland är vi rädda för varandra inom kyrkan. Ibland finns en rädsla för att prata om vår tro. Vi måste tolerera att vi tolkar vår tro olika. Sen är det inte så att alla får tolka Bibeln hur de vill. Vi har vår kyrkoordning och den gäller. ANNA-KARIN OLSSON WEBBEN Ovan rader är ett litet smakprov ur en längre färsk intervju med Johan Tyrberg som är fri för användning på webbar och i församlingsblad. Du hittar artikel samt bilder för nedladdning på Lunds stifts webbplats.

  Sid 2 - TORSDAG 14 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.