Sidan 4 i Kyrkans Tidning plats nr 20 2014

20 TORSDAG 15 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 PLATSANNONSER Tuve-Säve församling, Göteborgs stift söker Förskollärare Fiskens förskola, 100% Ref. nr 1/14 Granbackens förskola, 100% Ref nr 2/14 halmstads pastorat söker Distriktschef, 100% ARBETSLEDANDE KOMMINISTER lidingö församling söker: Vill du vara med och bygga vidare i distrikt Tuve? Vi söker en arbetsledande komminister med driv och goda ledaregenskaper som tycker om att se sina medarbetare växa. Välkommen med din ansökan senast den 28/5 Diakon 100% tillsvidaretjänst Läs mer om tjänsterna och församlingarna på www.svenskakyrkan.se/halmstad eller kontakta förskolecheferna FISKENS FÖRSKOLA Ann-Sofie Orrdal tel 035-282 21 29 GRANBACKENS FÖRSKOLA Åsa Landberg tel 035-282 20 71 Sista ansökningsdag 2014.05.25 r9LOOGXYDUDPHGRFKXWYHFNODHQDNWLYRFKXW¿WULNWDG IÐUVDPOLQJVGLDNRQL" r9LOOGXUHNU\WHUDUXVWDYX[QDYRORQW¾UHULIÐUVDPOLQJHQ" r9LOOGXXWYHFNODRFKVW¾UNDIÐUVDPOLQJHQVVWÐGWLOO¾OGUH" ržUGXYLJGGLDNRQPHGDGHNYDWXWELOGQLQJ" Sista ansökning måndag 19 maj 2014, löpande tillsättning. Läs mer på www.lidingoforsamling.com För mer information se: www.svenskakyrkan.se/tuve-save Kinds pastorat söker två diakoner Bollnäs och Rengsjö församlingar söker: till Länghems församling: Länghems församling är en del av Kinds pastorat. Vi består av sju församlingar, ca 80 anställda och 18 000 kyrkotillhöriga. Vill Du vara vår diakon, som leder och samordnar verksamheten på Prästgården, tillsammans med församlingens präster och många medarbetare? Länghems prästgård är en varm och inbjudande miljö, för alla som söker sig dit för en kopp kaffe i caféet, för att delta i någon av de många kurserna, i middagsbönen eller en retreatdag. I Prästgården blir det många goda möten och samtal. Vill Du jobba med både ungdomar och vuxna? Denna tjänst innehåller mycket konfirmandoch ungdomsarbete men även verksamhet bland vuxna och äldre. Tillsammans med församlingens präster, övriga anställda och ideella medarbetare formar du tjänsten efter de behov som finns. De två tjänsterna har tillsammans 150% av heltid, där fördelningen mellan dem inte är fastlagd. Det finns alltså möjlighet att ta hänsyn till dina önskemål om tjänstgöringsgrad. Församlingsherde 100% Komminister 100% Diakon 100% Inom det nybildade pastoratet bygger vi för en kyrka där församlingarna tillsammans använder gamla väl beprövade vägar, men där vi också vill finna nya vägar till mötesplatser, närhet och engagemang i det förtroendeuppdrag vi fått av församlingstillhöriga och av Jesus Kristus, som är hörnstenen i vårt arbete. I det arbetet behöver vi dig. Välkommen! Läs mer om tjänsterna på: www.svenskakyrkan.se/bollnas-rengsjo Sista ansökningsdag 30 maj 2014 För mer info se www.svenskakyrkan.se/kindspastorat Komminister 100% Välkommen till Kristianstad och Vattenriket! Kyrkomusiker 75% Svenska kyrkan i Bjärke söker en ny medarbetare. Församlingen omger tätorten Sollebrunn och ligger till största delen i Alingsås kommun (i nordväst Trollhättans). Vi är ca 4600 medlemmar, har sex kyrkor och bland annat fem kyrkokörer och en rik barn/-ungdomsverksamhet. Du hamnar i ett väl fungerande, kreativt, arbetslag och blir en av tre musiker. Arbetsuppgifterna består främst av körledning (två blandade vuxenkörer) och vara med att utforma och spela vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och kanske har du egna önskemål och saker du brinner för? Vi söker dig som: är medlem i Svenska kyrkan och känner dig hemma i dess tro och tradition; har lätt för att samarbeta och möta människor i olika situationer; har kantors-examen eller motsvarande utbildning. Tjänsten tillträds under augusti 2014. Ansökan med CV, referenser och personligt brev ska vara oss tillhanda senast 24 maj och skickas till: Bjärke församling, Box 114, 466 22 Sollebrunn. Info: Kh Rolf Wollert, 0322-83704 eller kyrkomusikerna, (se svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling). Sedan två år arbetar Svenska Kyrkan Kristianstad i ett projekt med Lunds Stift för att utveckla vår doppastoral. Nu söker vi Dig som vill vara med och vidareutveckla detta arbete i våra barn, ungdomsoch konfirmandgrupper. Här finns gott om plats för skaparglädje och nytänkande. Vi söker Dig som: UÊ ÀÊÛBÊvŸÀ>˜ŽÀ>`ʈÊÞÀŽ>˜ÃÊ`œ«Ìiœœ}ˆÊ UÊ B`ÃÊFÌÊ>ÌÌÊwÀ>Ê}Õ`Ã̍B˜ÃÌÊœV…Ê}BÀ˜>ʈ˜ÛœÛiÀ>ÀÊÊ andra UÊ 6ˆ>ÀÊÌÀÞ}}ʈÊ`ˆ˜ÊÌÀœ]ÊÃB˜`Ê̈Ê˜Þ>Ê“ŸÌi˜ Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/kristianstad Välkommen med din ansökan, styrkt meritförteckning och löneanspråk till: Svenska kyrkan Kristianstad , Box 153, 291 22 Kristianstad, senast den 23 maj 2014. Märk brevet ”Komministertjänst”. Mer information får du genom: Kyrkoherde Louise Nyman 044-780 64 12 Facklig företrädare KyrkA, Mia Möller 040-27 93 06 Vi söker Komminister 100% till Gislaved, Växjö stift Vi hoppas du längtar efter gudstjänster och ungdomar! Information www.svenskakyrkan.se/gislaved eller tel 0371/836 52, Ingemar Nilson kh. Ansökan senast 30/5 2014. Välkommen!

Sid 3 - NUMMER 20 KYRKANS TIDNING TORSDAG 15 MAJ 2014 19 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box   Sid 5 - NUMMER 20 KYRKANS TIDNING TORSDAG 15 MAJ 2014 21 PLATSANNONSER Göteborgs Vasa församling  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.