Sidan 3 i Kyrkans Tidning plats nr 20 2014

NUMMER 20 KYRKANS TIDNING TORSDAG 15 MAJ 2014 19 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). söker Komminister (100%) Valdemarsviks och Ringarums församlingar är belägna i vacker skärgårdsnatur några mil söder om Söderköping och har tillsammans c:a 7500 invånare. Förutom vanliga prästuppgifter kommer du tillsammans med församlingspedagog, musiker och fritidsledare ha sarskilt ansvar i barn- och ungdomsverksamheten i Valdemarsviks församling samt för pastoratets konfirmander. Förutom Dig finns ytterligare tre präster i pastoratet. Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkoherde Andreas Danielson tel 0123-123 75 el 070-626 02 59 eller av kyrkorådets ordf Torvald Karlsson 0123-230 28. Ansökan vill vi ha senast den 3 juni 2014 och ska skickas till Kyrkorådet i Valdemarsviks och Ringarums pastorat, Kyrkogatan 17, 615 31 Valdemarsvik. Höllvikens församling söker Vi söker Komminister 100 % Tillsvidareanställning DIAKON 100% DIAKON Chef för begravnings- och vik. med placering i S:ta Birgitta församling vik. med placering i med placering i Heliga Korsets församling KANTOR 100% information. Se vår hemsida för ytterligare fastighetsverksamheten S:t Johannes församling DIAKON 100% Allmänpraktiserande präst Intresserad? www.svenskakyrkan.se/hollviken Vi vill ha din ansökan med meriter och löneanspråk senast 2014-05-19 KÐOOYLNHQVIÐUVDPOLQJrN\UNY¾JHQrKÐOOYLNHQr med placering i Heliga Korsets församling Se vår hemsida för ytterligare information. Välkommenmed din ansökan senast 8/1. Välkommen med din ansökan senast den Välkommen med din ansökan 12 januari. med din Välkommen senast den 27 april. ansökan senast den 28 maj. www.svenskakyrkan.se/kalmar Vi söker Butikschef till vår butik i Norrköping Läs mer på www.erikshjalpen.se/ledigatjanster. Sista ansökningsdag 31 maj. Erikshjälpen Second Hand Butiker driver närmare 60 butiker över hela landet. Målet är att genom att sälja skänkta varor generera medel till sociala och humanitära projekt i Sverige och utomlands. Detta sker med hjälp av volontärer och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Inom Sollentuna församling bor cirka 68.000 invånare. Cirka 60% av dem tillhör Svenska kyrkan Sollentuna, som organisatoriskt är indelad i fyra distrikt med egna kyrkor och verksamhetslokaler. Utöver distrikten finns två kyrkogårdar och vissa centrala enheter. Totalt finns sex diakoner i församlingen. Till Edsbergs distrikt, som ligger i de östra delarna av Sollentuna, söker vi en diakon. DIAKON till Edsbergs distrikt Arbetsuppgifter: Som diakon i distriktet kommer Du att arbeta såväl självständigt, som tillsammans med andra anställda och frivilliggrupper. I arbetet ingår hjälp och stöd i individuella kontakter samt leda samtalsgrupper. Du är en församlingsdiakon som gärna vill möta människor, entusiasmera frivilliga i diakonalt arbete, medverka liturgiskt samt delta i gudstjänstliv och gudstjänstplanering. Du har kontakter med kommunala myndigheter m fl. Du samverkar med församlingens övriga diakoner. Kvalifikationer: Diakonvigd i Svenska kyrkan. Du får gärna ha arbetslivserfarenhet av socialt inriktat arbete. Du har kompetens för fortsatt utveckling av det diakonala arbetet och är öppen för ekumeniskt samarbete. Du har förmåga att tillföra ytterligare kreativitet i ett spännande och kreativt arbetslag, om cirka 15 anställda i olika yrkeskategorier. Du delar vår vision att bygga församling och att göra Gud tydlig i världen. Körkort och tillgång till egen bil önskvärt. Upplysningar: Distriktschef /-präst Per Setterhall 08-505 514 78. Personalchef L-G Björkelid 08-505 513 23 Facklig företrädare: Jonas Bodin Kyrkans Akademikerförbund 08-410 937 43. Andreas Salé, Vision 08-505 514 04. Se även vår hemsida: www.svenskakyrkansollentuna.com Ansökan mm: Skall vara inkommen, tillsammans med CV och löneanspråk; till Svenska kyrkan Sollentuna, Box 13, 191 21 SOLLENTUNA eller sollentuna.jobb@svenskakyrkan.se senast 2014-05-30. Då samtliga våra diakoner f n är kvinnor, ser vi gärna även manliga sökande. Vill du arbeta med barn och ungdom i Norrland? Vi söker dig som vill ta dig an våra barn, konfirmander och ungdomar. Vi är tre församlingar inom Timrå kommun som ligger placerade mitt i Norrland, nära både Sundsvall och Härnösand och med mycket goda kommunikationer med både med tåg och flyg. Vi söker dig som vill spela en nycklroll i vårt barn och ungdomsarbete Se gärna vår hemsida: www.hassjoka.se Ansökan med meritförteckning och referenser skickad före 28 Maj till Pastorsexpeditionen Bäckgatan 1 860 35 SÖRÅKER För mer information om tjänsten ring. Kyrkoherde Thord Hägglund 070-313 87 52 eller pastoratkyrkorådets ordförande Freja Tjärnberg 060-824 05. Det går också att mejla frågor och fundering till hassjo.pastorat@svenskkyrkan.se Nu söker vi Kamrer till Svenska Kyrkan i Asarums pastorat Asarums pastorat söker nu en kamrer vars arbetsuppgifter består i att utveckla, leda och samordna ekonomiarbetet i pastoratet, ha den övergripande, samordnande och stödjande rollen för personalfrågor samt ha ett direkt personalansvar för underställd personalgrupp. Du är underställd kyrkoherden, ingår i ledningsgruppen samt ansvarar för viss administration i Kyrkorådet. Känner du dig lockad av att jobba med dessa utmaningar i en idéburen verksamhet- mer information hittar du på www.svenskakyrkan.se/asarum Sista ansökningsdag är 2014-06-01. I denna rekrytering samarbetar vi med Arbetslivsresurs AB

Sid 2 - 18 TORSDAG 15 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 FOLK&FAMILJ TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster   Sid 4 - 20 TORSDAG 15 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 PLATSANNONSER Tuve-Säve församling,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.