Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 19 2014

28 TORSDAG 8 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Man möts av en del fördomar och får ofta argumentera, inte minst med yngre. Många har ju en bild av präster som Jan Malmsjö i Fanny och Alexander. Det är gott att kunna vara ett alternativ till den bilden. MARCUS NYLANDER som vigdes till präst förra vintern och arbetar nu i Maria församling i Helsingborg. PATRIK SKANTZE, präst i Husby-Rekarne och Näshulta pastorat, som håller kvällskurs i kristen tro. Varför startade du kurs om kristen tro? – Det fanns en efterfrågan på fördjupning i kristen tro och tradition. Det kan göras på olika sätt, vanligast är kanske att läsa bibeltexter och se vad de betyder för oss i dag. Ett annat sätt är också att se till vad Bibeln och kyrkan har gett för svar på de existentiella frågorna. Men också då vad som skilt olika kyrkotraditioner åt. Hur är din kurs upplagd? – Vi träffas sex gånger per termin, varannan vecka, och själva samtalet lika viktigt som föreläsningen. Materialet till varje kurstillfälle är på 15–20 sidor och den som inte har möjlighet att delta får det hemskickat. Totalt har 65 personer deltagit, sedan i höstas. Vilka deltar? – Cirka 70 procent av deltagarna deltar redan i någon av kyrkans verksamheter, men några är helt nya. En utmaning har varit att göra kursen relevant för både den som är kristen och för den som inte kanske är så bekant med kristen tro och dess historia. Ni pratar arvssynd, apokalyps, försoning. Hur valde du ämnen? – Allt går naturligtvis inte att fånga på sex tillfällen, men jag har ändå valt centrala delar av kristendomen. Jag var lite rädd att jag tog i för mycket, men min erfarenhet är också att många av dessa och andra frågor verkligen tar tag i människor och kan göra samtalet väldigt meningsfullt. Fortsätter ni i höst? – Ja, det räknar jag med i någon form. Ett önskemål är att vi ska fortsätta med samma frågor, men då ge ännu mer tid till att låta ämnena fungera som utgångspunkt i våra egna liv här och nu. MIRIAM ARREBÄCK Nya röjare i kyrkans skog i Härlöv. Från vänster Ismael Mohamed Ado, Stefan Rahm, Sten Strömberg, Xhafer Balaj och Anzor Shovkhalov. 5 FRÅGOR TILL Positiva kraft i skogen Ungdomar och invandrare behöver arbete. Och jobb finns bland annat i skogen. Ekvationen gick ihop när Positiv Kraft i Växjö kontaktade stiftsjägmästaren. Positiv Kraft är ett av alla dessa initiativ som tagits på senare år för att fixa fram jobb lite vid sidan av de traditionella svenska systemen. Xhafer Balaj, ursprungligen från Kosovo, är personalansvarig i den ekonomiska föreningen Positiv Kraft som på kort tid växt till fjorton anställda och dessutom fått ut flera personer i anställningar på industrier i trakten. Föreningen finns i det invandrartäta Araby i Växjö, och kontakterna är fler än man hinner med. – TANKEN ÄR att omvandla bidragstagare till skattebetalare, säger han rakt på sak. – De flesta vill jobba för att få ett bra liv, men många har inga kontakter i svenska samhället och vet inte var man ska vända sig. De anställda har hittills jobbat dags för röjning i nyplantemed fastighetsskötsel, städning ringen. Eftersom stormarna och liknande. Och i sin jakt på fällde åtta–tio årsavverkningar nya arbeten fick Xhafer Balaj finns det nu motsvarande lika tanken att kontakta Claes-Göran många års planteringar med Johansson, avdelningschef för ungskog att röja samtidigt. Bara egendomsenheten. Han var po- i Sten Strömbergs ansvarsomsitiv men redogjorde för de reg- råde finns förutom anställda och ler som gäller företag i skogen. två entreprenörer med hela arSå Xhafer Balaj fick först leta upp betslag nu dessutom Positiv Kraft. en skogsarbetare med ”grönt 25 hektar har de fått att röja. kort”. Det blev Stefan Rahm, som kunde bli arbetsledare. Och I ÄNDEN AV skogsbilvägen står en efter att ha uppfyllt en del andra husvagn parkerad och där har regler som gäller för skogsbruk just Anzor Shovkhalov från Tjekunde Positiv Kraft bli certifie- tjenien och Ismael Mohamed rade. Och Xhafer ringde till Ado från Somalien avslutat en fikapaus tillClaes-Göran De flesta vill sammans med igen. jobba för att få Stefan Rahm NU HAR DET gått ett bra liv, men många och Xhafer några veckor Balaj. Hemma i sen de kom har inga kontakter i Mogadishu var igång. Och jag svenska samhället och Ismael bilmek åker med stifts- vet inte var man ska och körde buss. skogvaktare I Sverige har vända sig. Sten Strömhan städat, berg genom en målat och skog utanför Härlöv där stor- klippt gräs åt Positiv Kraft i sju marna Gudrun och Per härjade månader. Nu trivs han med att och fällde 80 hektar. Nu har det ha kommit ut i skogen. gått nästan åtta år och det är – Detta är framtiden, säger han. Jag vill ju jobba. Både Ismael och Anzor bor nu i Braås och åker tidigt tillsammans för att kunna börja klockan sju. Stefan Rahm röjer också, när han inte går bredvid och kollar att nybörjarna gör rätt eller går före och sätter snitslar på enskilda träd och områden som ska bevaras enligt skogsvårdsreglerna. STEN STRÖMBERG är nöjd. Röjningen blir utförd och dessutom är det samhällsnyttan. – Det är mycket vunnet med att vi får igång ett arbetslag här med Positiv Kraft, säger han. Vi måste riva staketen, det underlättar för alla. Kan man anställa några ungdomar, så blir livet enklare för dem och deras familjer. Och kostnaden blir inte större än med eget folk eller andra entreprenörer. Enda skillnaden är att stiftsskogvaktaren än behöver göra lite mer tillsyn. Gamla, vana skogsarbetare kan han bara ge en karta, sen är de i stort sett självgående. LARSERIK TOBIASSON

  Sid 2 - TORSDAG 8 MAJ 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.