Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 18 2014

32 ONSDAG 30 APRIL 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 18 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Det kyrkan har att göra är att tala om och för livet. Och klimatutmaningen handlar i hög grad om livet. Biskop Thomas Söderberg i Västerås stift inför det biskopsbrev i klimatfrågan som kommer i mitten av maj. Lindgården byggs upp FAGERSTA. I mars förra året brann Västanfors församlingshem Lindgården och gick inte att rädda. Men gården ska byggas upp igen berättar församlingstidningen ”Mitt i livet”. Kyrkofullmäktige har beslutat sig och just nu pågår projektering och förhandlingar med försäkringsbolag. Man siktar på att bygget ska vara klart i mars 2015. I stort sett blir gården sig lik men kommer att få ett bättre kök och en luftigare entré. Som tidigare kommer den att fungera både som konferensanläggning och som lokal för församlingsverksamhet. Det gamla församlingshemmet byggdes år 1977. ”Framtidens kyrka är global” Den 13 maj gästas teologdagen i Lund av en av Tysklands mest kända kyrkliga ledare. Möt Margot Kässmann, stridbar och mäkta populär teolog. FAGERSTA. Vårt samtal glider snabbt in på ämnet jämställdhet av naturliga skäl – Margot Kässmann är en kvinnlig föregångare i sitt hemland. – Som jag ser det är det Luthers dopteologi som öppnat vägen och gjort det möjligt för kvinnor att vara ledare. Det tog bara 450 år för kyrkan att inse det, men 450 år är inte så lång tid ur ett kyrkligt perspektiv, säger Margot och ler stort. Temat för teologdagen där Margot Kässmann är en av huvudtalarna är ”för att möta livets och världens utmaningar”. Hur möter du utmaningar? Geoffrey Sidaway död GLOUCESTER. Geoffrey Sidaway, tidigare archdeacon i vänstiftet i Gloucester, avled efter en tids sjukdom på påskdagen. Det meddelar biskopen Michael Perham. Geoffrey Sidaway var aktivt delaktig i uppbyggnaden av vänstiftsrelationen med Västerås stift och var den förste från Gloucesterstiftet som kom på officiellt besök till Västerås. Han var också värd för de första västeråsgrupperna som gästade Gloucester. Begravningen äger rum i katedralen i Gloucester den 12 maj. Lundby Wedin till stiftsmötet AVESTA. Kyrkostyrelsens vice ordförande Wanja Lundby Wedin är en av många spännande Wanja Lundby gäster till stiftsmötet Wedin. den 5 september i Avesta. Inom kort landar detaljprogrammet för stiftsmötet i alla församlingar. En av årets viktigaste stiftsfester. FOTO EWA ALMQVIST) – Med hopp. Som kristna kan vi möta livet utan rädsla, vi lägger våra liv i Guds händer. Den kristna trons budskap är att du alltid kan börja om på nytt. Det finns nåd och försoning. Det är något som talar särskilt till oss tyskar. Den tyska återföreningen är ett starkt bevis på det. – Kyrkan i DDR visade stort mod och i slutändan blev det en fredlig revolution som möjliggjorde återföreningen. Den erfarenheten visar att allt är möjligt. Murar kan falla. Det är en underbar förändring vi gått igenom som är mycket positiv för tyskarna och som ger mänskligheten hopp. De största utmaningarna i ditt liv? O BAKGRUND Margot Kässmann Född 1958. Känd samhällsdebattör som förenar kyrkoliv och tro. Frispråkig och folkkär. Författare till mer än 50 böcker om teologi och livskunskap. Tidigare ledare för 25 miljoner medlemmar i egenskap av biskop i Hannover och ordförande i Evangelische Kirche Deutschland, EKD, en sammanslutning av protestantiska kyrkor. 2010 avgick hon som biskop efter att ha kört onykter. ”Jag beundrar särskilt det mod Luther visade prov på ”, säger Margot Kässmann, ambassadör för Lutherfirandet i Tyskland – ett jubileum som hon vill ska handla om att skapa reformation globalt i dag. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM – Att vara den första kvinnliga biskopen i Tysklands största stift och samtidigt ha fyra döttrar. Jag var biskop i Hannoverstiftet i elva år. Det var en utmaning att hitta mitt eget sätt att leda och att hitta förebilder. Målet var att skapa delaktighet och bryta ner hierarkier. Det gäller också då liksom nu att tackla och hantera media. Jag vill ge tydlig röst åt kyrkans budskap och stå upp mot orättvisor. Som en kyrkans företrädare ser jag det som en plikt. Margot är en medialt välkänd person i Tyskland som syns, ut- talar sig och medverkar flitigt på olika arenor. Genom åren har hon varit hårt åtgången i media och hamnat på löpsedlar med jämna mellanrum. Mod krävs och det för oss åter till Luther: – Det jag särskilt beundrar med Luther är att han var modig och stod upp för det han trodde på. Och att han hittade fram till ett språk för tron och teologin. 2017 firas att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Men redan nu firas reformationshistorien ur många aspekter genom det stora Lutherdecenniet. Margot Kässman leder arbetet. Vad händer vid slutpunkten eller grand finale, den 31 oktober 2017? – 2017 är då vi lägger tyngdpunkt på firandet. Vi har frågat mängder med kyrkor i Europa vad reformationen betyder idag. Utifrån de svar vi får skapas en omfattande utställning som ska visas i Wittenberg. Den 31 oktober är helgdag i Tyskland. Det är en speciell dag som kommer att uppmärksammas över allt. Många kommer att gå i kyrkan. ETT DJUPARE SYFTE med Luther- splittringen. Vad kan vi lära oss och ta med oss in i framtiden? Margot avslutar med att säga att hon hoppas på många pilgrimsfärder där människor vandrar tillsammans. – Vi behöver de bilderna för att stärka oss. Framtidens kyrka är global. MARIA LUNDSTRÖM Läs mer En längre intervju med Margot Kässmann finns på Lunds stifts webbplats. Här berättar hon om kampen mot rasism och nazism, om hur det är att vara utsatt i media, om hennes syn på Luther och språket med mera. firandet är att sprida kunskap. Målet är att människor ska ha kännedom om historien och det som varit. – Vi ska också fira vad vi har uppnått, att vi är kyrka i en demokrati och att vi har övervunnit

  Sid 2 - 32 TORSDAG 30 APRIL 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 18 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.