Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 6 2014

28 TORSDAG 6 FEBRUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. FOTO: CHARLOTTA BÄCKSTRÖM Vi tackar för förtroendet att alla vill vara med i detta. Lars Björksell, präst och chef för nya Diakonicentrum i Växjö, var överväldigad över det stora intresset vid invigningen. Festlig avslutning på riddarskola i kyrkan I sju år har Kumla pastorat bjudit in kommunens årskurs fem till riddarskola. Genom riddarskolan arbetar eleverna praktiskt med begrepp som etik, människosyn och självkänsla. STRÄNGNÄS STIFT – De riddare som omnämns i legender fick kämpa med svärd mot drakar och annat ont. I riddarskolan kämpar vi också, men med andra verktyg. Vi fokuserar på ord som tålamod, vänskap, ärlighet och mod. Sedan får eleverna, både genom samtal och praktiska övningar reflek- tera tillsammans kring vad orden innebär, berättar Inga-Lill Ek, församlingsassistent. EXEMPEL PÅ praktiska övningar är FOTO: SARA EIDEVALD Svante Hedlund i blå tröja tillsammans med sina gosskörkompisar. O FAKTA Riddarskolan Ålder: Barn i årskurs fem. Valspråk: ”Jag kan, jag vågar, jag är betydelsefull.” Omfattning: Ett besök från pastoratet i skolan med information och inbjudan. En heldag inklusive lunch (pastoratet bjuder) samt en vardagskväll i Kumla kyrka. Innehåll: Diverse praktiska övningar och samtal på temat självkänsla, självkännedom och människovärde. Ursprungsidé: Svenska kyrkan i Malung, Dalarna Gosskör lockar många ”Nu låter ni mjukt som fioler, försök låta mer distinkt som trumpeter”. LUNDS STIFT Instruktionen kommer från Joakim Olsson Kruse, goss-körledare i Svenska kyrkan Karlskrona. De 36 pojkarna rätar på sig och följer noga Joakim med blicken. Och det låter riktigt bra, trots att de bara sjungit tillsammans i några timmar. Pojkarna, 8–12 år gamla, är i Karlskrona på gosskörläger för allra första gången. De har rest från Småland, Skåne och olika platser i Blekinge. En del har sina föräldrar med, andra har kommit själva. Det är utan tvekan ett stort äventyr, ett lärorikt sådant. FABIAN LAGSTRÖM, 9 år, har Riddardubbningen i Kumla kyrka är en riktig festkväll som elever, lärare, föräldrar, släkt och vänner inbjuds till. Kyrkan är fin med levande ljus och medeltida musik och alla elever kläs i varsin ljusblå riddartunika. sällskap av fyra körkompisar från Döderhult. – Jag tycker det är roligt med läger och det är bra att vi är många för då hörs det mycket mer, förklarar han. – Allt har fallit väldigt väl ut. Kanske kan vi ha fler läger och växla mellan att besöka Lund, Växjö och Karlskrona, säger Joakim Olsson Kruse. I BLANDADE körer är oftast tje- att gå på långa träskidor tillsammans, att bygga korthus, tillverka en pengapung i skinn eller att ta sig över ett inbillat hav fyllt av hajar och pirayor. – De flesta elever tycker att det är roligt och tar sig an utmaningarna med stor entusiasm. Vi får också positiva kommentarer från flera lärare, säger Anette Gustavsson – fritidsledare. – Bara att byta miljö upplevs som något positivt i sig. Lärarna upplever ofta sina elever på ett annat sätt än i undervisningssituationen i klassrummet. Gruppdynamiken förstärks och blir tydligare eller så kanske elever som förut kanske inte tagit så stor plats, blommar ut och visar nya sidor, berättar Anette. När eleverna besökt riddarskolan får de med sig en uppgift tillbaka till skolan. Att skriva en legend, tillverka en personlig sköld och att tillverka klassens egen fana. Dessa tas sedan med till den högtidliga riddardubbningen i Kumla kyrka. – DET ÄR EN RIKTIG festkväll, berättar Inga-Lill. Längst fram i koret väntar någon av oss med riddarstaven. Eleverna får motta ett diplom och ”modets sten”, ett bevis på att de är dubbade riddare av S:t Torgils ring (Kumlas lokala helgon). Efteråt är det mingel med dryck och frukt. Alla kan också se foton från klassens dag som illustrerar hur eleverna kämpat med olika utmaningar, säger Inga-Lill. SÅ SAMARBETSFÖRMÅGA, att hjälpa en vän, att hitta sin egen roll i gruppen och att våga stå för vad man tycker är viktiga ingredienser i riddarskolan. – Syftet är att hjälpa eleverna utveckla förmågan till empati och självkännedom. Vi vill att de ska gå härifrån med känslan av att de är viktiga, att de duger, att det är värdefulla och spelar stor roll för sin omgivning, säger Anette. SARA EIDEVALD Taklagen bär en historia När kyrkor dokumenteras handlar det ofta om interiör och kyrkorum. Mer sällan fokuseras på konstruktion och byggteknik. Medeltida takstolar kan ge ny kunskap. VÄSTERÅS STIFT Hur byggdes egentligen våra medeltida kyrkor? Hur ser konstruktionerna ut? Hur fick man fram virket, hur fogades det samman och hur restes byggnaderna? En del av frågorna kan få svar med hjälp av våra kyrkvindar. Under februari månad kommer Västerås stift att inventera medeltida takstolar. Av stiftets drygt 170 kyrkor har 65 uppförts under medeltiden. Kyrkorna som byggnader är intressanta eftersom det nästan uteslutande är där man kan finna medeltida träkonstruktioner. – Det här är ett hittills obeforskat material, säger stiftsantikvarie Anna Güthlein som hoppas och tror att projektet kommer att generera ny kunskap. DET PRAKTISKA ARBETET kommer jer i stor majoritet och därför är det många som tror att killar inte är intresserade av att sjunga i kör. Ett helt felaktigt antagande enligt Joakim Olsson Kruse. I Karlskrona finns sedan ett år tillbaka en väletablerad goss- och herrkör med 40 medlemmar, något som är mycket ovanligt i Sverige idag. CHARLOTTA BÄCKSTRÖM att göras av Lisa Skanser som är byggnadsantikvarie vid stiftelsen Kulturmiljövård och timmermannen Daniel Eriksson från Bygg&Hantverk i Karlskoga. Daniel Eriksson har specialistkunskaper när det gäller medeltida timmermanskonst och har tidigare undersökt kyrkor i Strängnäs stift. Kan det här vara en medeltida konstruktion? Daniel Eriksson undersöker taket i Skerike kyrka. – Man kan utläsa mycket av gamla takbrädor, konstaterar han. Med rätt kunskap kan man också rädda och bevara mer av gamla konstruktioner. Arbetet med kyrkvindarna startar i februari och kommer att pågå under våren. Syftet är att hitta de kyrkor som har ett bevarat medeltida taklag. Kartläggningen kommer därefter att bli underlag för fördjupade studier. Liknande projekt genomförs i Linköpings, Strängnäs, Skara och Lunds stift. PELLE SÖDERBÄCK Planeringskalendrar för utbildningar, företag och privatpersoner. Rena ytor – gott om plats. www.fundo.se FOTO: PELLE SÖDERBÄCK

  Sid 2 - TORSDAG 6 FEBRUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 LUNDS STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.