Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 5 2014

28 TORSDAG 30 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Lika och olika. Barn och ungdomar är redan i fokus i många församlingar. Men mer kan säkert göras. En sak som nämndes i samband med utbildningen i barnkonsekvensanalys är att tänka på att barn inte är en homogen grupp utan precis som vuxna har olika styrkor och behov. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Ny kyrkoherde i nytt pastorat SÖDRA KÅLLAND Nu har Harry Hultén formellt tagits emot som ny kyrkoherde i Södra Kållands pastorat. Han kommer närmast från en kyrkoherdetjänst i Nödinge i Göteborgs stift, men har tidigare varit verksam i Skara stift under många år, senast som mångårig kyrkoherde i Vara pastorat. Mottagandet ägde rum i nyss återinvigda Örslösa kyrka under ledning av biskop Åke Bonnier. Barns bästa i fokus Nu ska kyrkoråden göra barnkonsekvensanalys inför varje beslut Från och med årsskiftet ska samtliga ärenden som bereds i kyrkorådet inkludera en barnkonsekvensanalys. Vilka konsekvenser får ett beslut för barnen? Det ska kyrkorådet analysera. Birgitta Svensson sitter i Amnehärad-Lyrestads kyrkoråd. Hon tycker att barnens bästa redan uppmärksammas mycket i kyrkans verksamhet, men att det nu gäller att formalisera detta samt att än mer tänka in hur beslut påverkar barn och ungdomar. – Att konsekvenser för barn och ungdomar finns med i beslutsprocessen är viktigt. Det får bara inte bli för tungrott, fyller kyrkorådskollegan Lennart Pettersson i. STIFTSJURISTEN Andreas Fagrell, Församlingar som gått samman STIFTET Vid årsskiftet gick tre församlingar samman till en i Skövde. Det var Skövde-, Våmbs- respektive Ryds församling som blev en: Skövde församling Samma sak skedde i Toarp där församlingarna Toarp, Rångedala respektive Äspered gick samman till en församling med samlingsnamnet Toarp. Vad gäller så kallade samfälligheter försvann de vid årsskiftet. Det innebär att i Borås lade man ner den kyrkliga samfällighet som länge funnits mellan stadens båda pastorat Borås Caroli och Borås Gustav Adolf. Numera är man en enhet och kallar sig Borås pastorat. Även pastoraten Ulricehamn och Åsunden gick samman vid årsskiftet. som är med och håller i utbildningen kring barnkonsekvensanalys, rekommenderar starkt att kyrkoråden lägger mycket tid och kraft på barnkonsekvensanalys när övergripande dokument som församlingsinstruktion, verksamhetsplan och budget görs. Då slipper de förtroendevalda detaljpetandet som riskerar att urholka legitimiteten för barnkonsekvensanalys. – En väl genomförd barnkonsekvensanalys i församlingsin- Numera ska en barnkonsekvensanalys göras innan kyrkorådet fattar beslut i olika ärenden. Frågor som ställs i samband med det är hur beslutet påverkar barn och ungdomar och om det gynnar de yngsta i vårt samhälle. FOTOGRAF: JOHANNES FRANDSEN struktionen är en strålande grund för nästan samtliga beslut som kyrkorådet tar, säger han. CATHARINA SUNDQVIST Lennart Pettersson, Birgitta Svensson och Florence Lindwall-Ryrlén från Amnehärad-Lyrestad tycker arbetet med barnkonsekvensanalys är viktigt, samtidigt som det inte får bli för mycket pappersarbete utan mening. Ny driftschef på Flämslätt STIFTET Nu har Claes Schönborg börjat som driftsansvarig på Flämslätt. – Jag vill vara med och vidareutveckla allt bra på stiftsgården, säger Claes Schönborg han. En av Flämslätts styrkor tycker Claes Schönborg är att alla ska känna sig välkomna där, konfirmander likväl som företags och organisationers ledningsgrupper. Förtroendevalda trotjänare i stiftet avtackades Nyligen avtackades avgående ledamöter i stiftsfullmäktige, domkapitel, stiftsstyrelse och egendomsnämnd. Det skedde under festliga former på Flämslätt. En av dem som avtackades är Barbro Ekesbo från Skultorp. Hon har suttit i stiftsfullmäktige i 24 år, varit ersättare i egendomsnämnden och ledamot i både stiftsstyrelsen och domkapitlet. – Jag har trivts väldigt bra hela tiden, att vara förtroendevald har känts både meningsfull intressant, säger hon. Innan år 2000 ingick en domkyrkostyrelse i domkapitlet. Den satt Barbro Ekesbo med i och hon minns när domkyrkan i Skara renoverades 1999. – DET VAR INTRESSANT att få vara med från början, se alla ritningar och ta del av alla beslut. Det kom mycket folk till domkyrkan under ombyggnaden för att titta, minns hon. Nu varvar Barbro ner. Det får räcka med att vara vice ordförande i kyrkofullmäktige samt sjunga i kyrkokören. Samtliga avtackade ledamöter som var på plats på Flämslätt. De flesta har suttit i stiftsfullmäktige och flera även i domkapitel, stiftsstyrelse eller egendomsnämnd. Barbro Ekesbo ses i första raden, tvåa från vänster. STURESOR Yttermo Tjärgattu 2, 793 35 Leksand 0736-210 128 sture.lundqvist@gmail.com Kontakta oss på Sturesor om du önskar en offert på en gruppresa till Rom (fem nätter) eller Jerusalem (en vecka) för din församling, kyrkokör eller organisation. Reseledare och guide Sture Lundqvist. Prisexempel: Rom 5 nätter på charmigt klostergästhem inkl. all guidening och entréer: 4.750:- exkl flygresan, Jerusalem en vecka halvpens på kloster i Ein Karem, inkl entréer och all guidening: 6.900:- exkl flygresan. www.sturesor.se

Sid 1 - 28 TORSDAG 30 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 30 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.