Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 5 2014

28 TORSDAG 30 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Våra invandrarvänner har bidragit till ett medmänskligare samhälle, därför känns det gott att kunna vara ett stöd nu. Peter Wärnlund, präst i Ålem församling, Växjö stift som varit värd för en stor basar till förmå för utvisningshotade Selom Klu, från Togo. Blick för medmänniskan 5 Biskop Hans-Erik utmanar församlingarna att lyfta fram diakoni Omtanke om varandra är grundläggande för en kristen gemenskap. Ändå behövs påminnelsen att det diakonala uppdraget inte enbart sköts av anställda diakoner. Biskop Hans-Erik utmanar med sitt biskopsbrev till en ökad empati för medmänniskan. STRÄNGNÄS STIFT Årets biskopsbrev har rubriken ”Se människan”. Uttrycket kan tyckas lite luggslitet, på grund av att diverse aktörer genom åren lånat det till olika ändamål. Som rubrik på ett brev om diakoni passar det dock bra i dubbel bemärkelse. Det syftar både på Kristus, vår förebild, och på människor, våra medvandrare. – Det är varje kristens uppgift att se den som har det svårt, precis som Jesus gjorde. Vi ska försöka ha samma blick som han, säger biskop Hans-Erik. Men om man själv har det svårt – då kanske det inte är att hjälpa andra som är ens primära fokus? Hans-Erik håller med, men menar samtidigt att vi inte ska invänta att våra egna liv ska vara harmoniska och i balans innan vi kan hjälpa någon annan. – Tvärtom är det bra om vi vågar visa på sprickor i fasaden, att vi själva inte är felfria. Det ger respekt. – Idag är det är sådana församlingar som samlar många människor. I SITT BISKOPSBREV skriver han om att möta varandra på ”bristens FRÅGOR TILL JOHN SUND, Kyrkoherde i Leksand, Våsterås stift, som bland mycket annat sitter i juryn för kampanjen ”#visagerja”. Vad är det för kampanj? – Dalarnas tidningar startade en kampanj för ett varmare, generösare och mer öppet Dalarna. Det är en reaktion mot att det växer fram röster som går åt ett annat håll. Istället vill man uppmuntra alla goda initiativ i Dalarna. Som jury har vi ett svårt jobb. Det finns över 200 nominerade kandidater från tidningens läsare. Vilka mer än du finns i juryn? ”Det är varje kristens uppgift att se den som har det svårt, precis som Jesus gjorde”. Det säger biskop Hans-Erik Nordin, som med ett pastoralt brev till församlingarna i år särskilt vill sätta fokus på diakoni. – Det är en spännande kombination. En landshövding, en kyrkoherde och en sportchef. Sportchefen är Adiz Kizil från Dalkurd, ett fotbollslag som i sig är ett integrationsprojekt. Man jobbar mycket med att göra fotbollen gränsöverskridande. Ni chattade med Dt: läsare. Någon spännande fråga där? plan”. Att försöka undvika duktighetsstämpel och intrycket att man måste vara ”lyckad” för att platsa i gemenskapen. Det här är ett ämne som följt Hans-Erik ända sedan ungdomstiden. Han var inte politiskt aktiv, men hade ett engagemang för utvecklingsländer och ville att solidariteten skulle påverka kyrkan. – Redan som gymnasist började jag ställa frågor till ledningen i den församling som jag tillhörde hur vi skulle vara kyrka för alla, även för de utsatta. – Sedan har frågan följt mig – hur undviker vi att bli kyrka för de välbesuttna? För hans egen del har mötet med människor varit det som hållit liv i den diakonala blicken. ATT VÅGA LEVA sig in i andra människors livssituation är själ-va nyckeln till ett engagemang. – Självklart ska man vara uppmärksam på hur mycket kraft och tid man kan lägga på någon annans problem, vi har våra begränsningar. Men många gånger räcker enkla vardagshandlingar. Det behöver inte vara så komplicerat. – Det handlar mer om vårt förhållningssätt. Hur vi gör – det får kärlekens fantasi ta hand om. Vid sidan av de vardagliga insatser, vad vi kan göra för varandra, finns i samhället människor med behov av mer omfattande hjälp. Hans-Erik betonar bety- delsen av att församlingarna anställer personer som är vigda diakoner och har utbildning för uppdraget. – I små församlingar kan det vara svårt, men jag skulle önska att man kunde söka möjligheter att anställa gemensamt med andra församlingar. Stora eller små församlingar, alla bör fundera över sitt diakonala förhållningssätt. Brevet från biskopen är tänkt som ett underlag för att inleda det samtalet. – Börja med att glädja er åt allt gott som ni gör, men försök också se vari era lokala utmaningar ligger när det gäller diakoni. MIRIAM ARREBÄCK – En fråga är vad vi själva gör, vi som sitter juryn. En grundbult i vår kristna tro är ju att inte göra skillnad på människor. Men jag kunde också lyfta fram initiativet med flyktingguider som finns inom ”Aktör för välfärd”. Bara i Leksands pastorat har vi över 20 flyktingguider. Det fick bli ett enkelt och konkret exempel. Varför hamnade du i juryn? – Helt enkelt för att man ringde och frågade om jag ville. Man räknar med kyrkan som en trovärdig röst i den här debatten. Och jag är glad att få vara med som en representant för kyrkan. Du är från Dalarna men var en tid kyrkoherde i Stockholm. Nu är du tillbaka. Hur känns det? Krisberedskap – församlingens ansvar En beredskap för att kunna hantera en kris i lokalsamhället är en viktig uppgift för en lokal församling. Och en beredskap som behöver uppdateras. VÄSTERÅS STIFT Vid nationella katastrofer som Palmemordet, Estonias förlisning och tsunamin i Thailand har kyrkan spelat en viktig roll. Men det gäller också lokalt arbete. Kriser och katastrofer kommer alltid oväntat och ingen vet på förhand var. En insikt som förre Stjärnsundsprästen Niklas Lång fångar i rubriken på sitt föredrag; ”Att vänta det oväntade”. Han kommer under kursdygnet den 6-7 mars att dela med sig av sina konkreta erfarenheter av att, som liten församling, plötsligt kastas in i en kris och han kommer även att dela erfarenheter av mediabevakning. PER MOSSEGÅRD som är nationell samordnare för kris- och kata- strofarbete inom Svenska kyrkan kommer att tala om ”Kyrklig beredskap eller krishanterande förmåga?”. Den avslutande förmiddagen innehåller ett pass om kriskommunikation och mötet med media. PELLE SÖDERBÄCK – Kul! Det är fantastiskt att vara tillbaka i Dalarna. En del av Sverige där man räknar med och frågar efter kyrkan! PELLE SÖDERBÄCK STURESOR Yttermo Tjärgattu 2, 793 35 Leksand 0736-210 128 sture.lundqvist@gmail.com Kontakta oss på Sturesor om du önskar en offert på en gruppresa till Rom (fem nätter) eller Jerusalem (en vecka) för din församling, kyrkokör eller organisation. Reseledare och guide Sture Lundqvist. Prisexempel: Rom 5 nätter på charmigt klostergästhem inkl. all guidening och entréer: 4.750:- exkl flygresan, Jerusalem en vecka halvpens på kloster i Ein Karem, inkl entréer och all guidening: 6.900:- exkl flygresan. www.sturesor.se

  Sid 2 - 28 TORSDAG 30 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.