Sidan 2 i Kyrkans Tidning plats nr 5 2014

22 TORSDAG 30 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Växjö stift söker söker huddinge församling söker kyrkomusiker 100% tillsvidareanställning Komminister 100% och Diakon 100% Sista ansökningsdag den 22/2 2014. Läs mer om tjänsterna på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/uppvidinge Komminister Huddinge församling har ca 40 000 invånare, kyrka från 1200-talet och församlingslokaler nära Huddinge centrum (ca 15 min med pendeltåg från Stockholm C). Besök gärna vår webbplats: www.svenskakyrkan.se/huddinge Diakon/ assistent 100% tillsvidareanställning Se vår hemsida www.ostravikbolandet.se Tillsammans med pedagog har du särskilt ansvar för församlingens samarbete med skolorna, men du utför också sedvanliga prästuppgifter, såsom kyrkliga handlingar, konfirmandarbete och gudstjänster. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Upplysningar om tjänsten lämnas av församlingspedagog Anja Karloja, 08-588 69775 eller komminister Lena Ekberg, 08-588 69782. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 20 februari till Svenska kyrkan i Huddinge, Box 1109, 141 23 Huddinge eller hks@svenskakyrkan.se EFS Kansli i Uppsala söker: .DWHGUDOHQV|NHUEURE\JJDQGHSHGDJRJ 0HGVlUVNLOWDQVYDUI|UGHYX[HQSHGDJRJLVNDIUn JRUQDRFKPHGVDPRUGQLQJVDQVYDUI|UNDWHGUDOHQV JHQHUDWLRQV|YHUJULSDQGHXQGHUYLVQLQJV|NHUYL Kommunikationschef 100% Vi söker chef för Kommunikations- och insamlingsavdelningen/redaktör för tidningen Budbäraren. För ytterligare information se www.efs.nu. Upplysningar: missionsföreståndare Stefan Holmström, 018-430 25 06, 0706-93 94 30. Facklig representant för Vision/Ekumeniska: Anita Lundqvist, 072-241 07 54. '20.<5.23('$*2* 7URQVSODWVlUJOlGMHQVSODWV9LV|NHU GLJPHGWHRORJLVNRFKSHGDJRJLVN NRPSHWHQVRFKJHGLJHQI|UDQNULQJL 6YHQVNDN\UNDQVWURRFKOLYVRPWLOO VDPPDQVPHGRVVYLOOE\JJDNDWHGUDOHQ VRPHQI|UVDPOLQJHQVVWLIWHWVRFK VWDGHQVJHPHQVDPPDYl[WSODWVSUlJODG DYQlUYDURHQNHOKHWDQVYDUVIXOOKHW PRGRFKJOlGMH 6LVWDDQV|NQLQJVGDJIHEUXDUL 1\¿NHQ"VHZZZVYHQVNDN\UNDQVHVWUDQJQDV Gustaf Vasa församling i centrala Stockholm söker en Komminister Diakon/församlingsstrateg/pedagog I Grava församling vill vi utöka våra möjligheter att möta de diakonala behoven i församlingen och ge alla som vill engagera sig en plats. Därför vill i utöka vårt arbetslag och söker dig diakon/församlingsstrateg/pedagog som vill arbeta strategiskt och operativt med församlingens utveckling och diakonala frågor i samarbete med samhällets övriga funktioner. Vi lägger stor vikt vid din personliga kompetens. Tillträde och sysselsättningsgrad efter överenskommelse. Vill du veta mer om tjänsten eller vår församling, ring kyrkoherde Andrea Schleeh tfn 070-531 70 72 eller se hemsidan www.svenskakyrkan.se/grava Fackliga företrädare: Pernilla Rosin, kyrkA, tfn 070-523 70 60 Bertil Stenekas, Vision, tfn 054-14 14 82 Välkommen med din ansökan och CV senast den 7 februari 2014 på grava.pastorat@svenskakyrkan.se (heltid) med inriktning på konfirmandoch ungdomsarbete Vill du vara med och utveckla samtalsstöd på sociala medier? GustavVasa församling är en cityförsamling med ca 9000 kyrkotillhöriga där andelen barn, ungdomar och unga vuxna är hög.Vi har en grupp som arbetar med barn och ungdomar som du kommer att leda. Du kommer också att ingå i en ny verksamhet med samtalsstöd där din uppgift är att möta ungdomar på de nya mötesplatserna i sociala media. Du ansvarar för församlingens konfirmand- och ungdomarbete. I arbetet ingår också att leda gudstjänst och kyrkliga handlingar med särskilt ansvar för gudstjänstutveckling för målgruppen konfirmander, ungdomar och unga vuxna. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med unga och är väl orienterad om ungdomars livssituation idag där sociala medier spelar en stor roll. Att ha erfarenhet av att leda grupper är en fördel och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi räknar med att du är intresserad av själavård och det är en fördel om du har särskild vidareutbildning på området. Församlingen eftersträvar en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till tjänsten. För mer information kontakta Församlingspedagog Lotta Abrahamsson. Tel 08-508 886 08, lotta.abrahamsson@svenskakyrkan.se Kyrkoherde Åke Nordström, telefon: 08-508 88 601, e-post: ake.nordstrom@svenskakyrkan.se Ansök senast 17 februari till: ann-louise.teurnberg@svenskakyrkan.se Vill du vara med från början? Gustaf Vasa församling i centrala Stockholm startar en samtalsmottagning på Sabbatsbergs sjukhus. Vi söker dig som, tillsammans med sjukhusdiakonen som också är psykoterapeut, vill bygga upp denna verksamhet från grunden. Du kommer att arbeta som: Psykoterapeut 50% Vi önskar att du är psykoterapeut, helst legitimerad. Vi vill att du har utbildning och erfarenhet som kompletterar oss i arbetet med målgruppen ungdomar, unga vuxna och föräldrar, är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.Att du är vigd präst eller diakon är inget krav och inte heller ett hinder. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. För mer information kontakta: sjukhusdiakon Maria Hjortstorp, maria.hjortstorp@svenskakyrkan.se / 0707-22 11 60 kyrkoherde Åke Nordström, ake.nordstrom@svenskakyrkan.se / 0705-77 83 99 Välkommen med din ansökan via epost till ann-louise.teurnberg@svenskakyrkan.se senast 17 februari 2014.

Sid 1 - NUMMER 5 KYRKANS TIDNING TORSDAG 30 JANUARI 2014 21 TJÄNSTER I KYRKAN Lediga tjänster   Sid 3 - NUMMER 5 KYRKANS TIDNING TORSDAG 30 JANUARI 2014 23 PLAT SANNONSER söker Komminister  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.