Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 4 2014

28 TORSDAG 23 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 4 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Serien (halvvägs till himlen) har öppnat dörrar, det är många efteråt som har ställt frågor till oss om hur det går till i kyrkan. IVA-KATHARINA KUMMER kyrkoherde Vellinge–Månstorp, Lunds stift, där serien spelades in. Utbildning om religionsdialog Den andre ett sakrament ”Låt oss se ’den andre’ som en som ges oss av Gud. Den osynlige Gudens synliga gåva, ett sakrament”. Det sa Jesper Svartvik till konfirmandledare, på en fortbildningsdag om religionsdialog i förra veckan. VÄXJÖ STIFT 2013/14 hålls tre sådana dagar på S:t Sigfrids folkhögskola, kallad Arena konfirmand. Detta var andra tillfället, med deltagare från både Växjö och angränsande stift. Den första hölls i oktober på temat Bibeln, den avslutande i slutet av maj ska handla om didaktik. Jesper Svartvik, professor i religionsteologi i Lund och Jerusalem, inledde dagen med ett digert föredrag om dialog mellan religioner, utifrån exemplet judendom och kristendom under två tusen år. Från den första tiden som präglades av syskonskapet till att judendomen alltmer kom att uppfattas som en motsats till kristendomen. Något som Svartvik ansåg fortfarande ofta präglar kyrklig förkunnelse. NAZISMEN blev en kulmen i jude- En kristen teologi utan angrepp på den andre är Jesper Svartviks utmaning. Och han uppmanade lyssnarna: – Kontrastera inte, tala inte illa om. Se den andre som ett sakrament, även en människa med annan tro är en gåva från Gud. För i mötet med andra ser jag också mig själv tydligare. PÅ EFTERMIDDAGEN kunde delta- Maria Kjellsdotter Rydinger från Fryshuset i samtal med Ellen Svensson och Sara Hammarlund från Vaggeryd. föraktet. Och Jesper Svartvik menar att förintelsen inte hade kunnat ske utan det ständiga förtalandet av judarna, inte minst i protestantiska länder. – Hur kan en kristen teologi utformas så att den inte ständigt blir ett angrepp på den andre, undrade han. Detta har blivit min stora fråga. garna välja mellan att lyssna till två personer med erfarenhet av praktisk religionsdialog bland ungdomar i konfirmationsåldern. Anna Davidsson Bremborg, präst i Landskrona, presenterade Koncept Unik där konfirmander och muslimska jämnåriga har regelbundna möten. Och delade med sig erfarenheter och tips. – Huvudsyftet är att lära sig om sin egen religion, berättade Anna Davidsson Bremborg. Men det händer något annorlunda när vi sitter för oss själva och pra- tar om de andra jämfört när vi samtalar med dem. I den andra gruppen berättade Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare på Fryshuset i Stockholm, om interreligiöst samarbete för att nå unga. Just som reportern gick in i det grupprummet berättade hon om hur Anders Carlberg, grundaren av Fryshuset, tog sig dit i rullstol en vecka innan han dog och höll sitt sista tal: om betydelsen av lära sig om de nya svenskarnas religion för att de ska kunna få en ingång till vårt samhälle. – Vi har nycklarna, sa Maria Kjellsdotter Rydinger. Man kan öppna många lås med hjälp av förståelse av varandras religion. – För många är religion är ett positivt ord som signalerar trygghet. EN FRÅGA som vi senare pratade om vid fikat var vad detta innebär för kristendomens karaktär att vilja ”göra alla till lärjungar”. Ska den tanken överges? Ellen Svensson hade ett svar. Hon är konfaledare i Vaggeryd och har tillbringat rätt lång tid hos nunnorna i Alsike som hjälper papperslösa flyktingar. – De har lärt mig mycket om hängivenhet. Mission är att vara medmänsklig, jag tror man måste börja där. Och Ellen citerade den tillträdande ärkebiskopen som sagt, att ju tryggare vi är i vårt centrum desto mindre behöver vi ägna oss åt gränsbevakning. LARSERIK TOBIASSON Nyttigheter för församlingen Ett nytt år, ny mandatperiod, nyvalda förtroendevalda och översyn av församlingsinstruktioner. Därför gör stiftet en stor utbildningssatsning med inspirationsdagar under rubriken ”nyttigheter”. VÄSTERÅS STIFT ”Tänk att få vara med i processen att utforma församlingsinstruktionen för den församling jag är verksam i. Det är verkligen en uppgift som öppnat möjligheten till både kontinuitet och förnyelse i gestaltningen av det kyrkliga arbetet just hos oss. För att ge material, underlag och ett flöde av tankar och idéer erbjuder Västerås stift en rad seminariedagar. ” Det skriver stiftsprosten Ola Söderberg i inbjudan till ”nyttigheter”. Och en rad kursdagar är det. Vid 25 tillfällen under det kommande året finns möjlighet att jobba med frågor kring bland annat gudstjänst, teckenspråk, omvärldsanalys, mission, diakoni, konfirmander, språkliga minoriteter, barnrättsfrågor och kulturarv. EN VIKTIG ORSAK till denna breda utbildningssatsning är att samtliga församlingsinstruktioner ska revideras eller nyskrivas under året. För nya enheter behöver en ny instruktion tas fram, för de som inte förändrats ska den revideras. Och allt ska vara inlämnat till Domkapiltet senast den sista november. Kursinbjudan och kursanmälan finns på intranätet och har även sänts ut till alla församlingar. Den första kursdagen äger rum den 29 januari, den sista den 5 november. PELLE SÖDERBÄCK Kursmaterial inför inspirationsdagarna”. Vi ordnar er personalresa och församlingsresa Mer än hundra nöjda församlingar har åkt med oss. sćůŬŽŵŵĞŶƟůůǁǁǁ ŬůŽƐƚĞƌƌĞƐŽƌ ƐĞ

   
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.