Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 3 2014

28 TORSDAG 16 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 3 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. För att det är så rikt och fint, svarar hon. Vem som helst kan leda, och man behöver inte tänka ut något eget att säga. Kristina Blomqvist pensionerad diakon som firar Laudes varje morgon i Två Systrars kyrka , Kalmar i Växjö stift. Kyrkan tillbaka på högskolan Förra året beslutade Mälardalens högskola att bryta samarbetet med Svenska kyrkan. Enligt förvaltningschefen Marie Eriksson var motivet att högskolan ska vara trosneutral. Nu är högskoleprästerna tillbaka. Denna gång med lokaler på studentkåren som bas för verksamheten. VÄSTERÅS STIFT Det är en nöjd Johan Sköld, arbetsledande komminister i domkyrkoförsamlingen, som konstaterar att frågan om präster på högskolan nu fått en lösning. – Egentligen är vi tillbaka där det började mitten av 1990-talet med högskoleprästen på kåren, säger Johan. Verksamheten utvecklades genom åren och prästen fick en allt tydligare plats på skolan. Han beskriver relationen mellan kyrkan och högskolan med orden ”gäst” eller ”jäst”. Samma uttal men olika stavning och innehåll. Under lång tid var högskolekyrkan ”jästen”, en viktig del av processen. – Men det sista året var det mer en gäst stavat med g. Högskoleprästen fick finnas där på nåder. Det blev alltmer otydliga ramar. Jag upplevde det som en osäkerhet från högskolans sida. OCH I MITTEN av förra året kom så beskedet från högskolan, ”vi förväntar oss inte att ni är kvar”. som att det ”passar som hand i handske”. Det är ett jobb på ekumenisk grund, med internationella kontakter och med samtal som en viktig del av arbetet. Förutom teologi och prästvigning har hon en universitetsexamen i kulturvetenskap. HON TAR OCKSÅ med sig en inter- Caroline Kyhlbäck är från årsskiftet högskolepräst i Västerås på halvtid. Ytterligare en präst ska rekryteras och basen för verksamheten blir lokaler hos studentkåren. FOTO: PELLE SÖDERBÄCK Under hösten har verksamheten hållits igång av Centrumkyrkans diakon Gunvor Englund som på deltid framförallt fortsatt med de populära stickcaféer som ordnas en gång i veckan. Men nu rekryteras alltså nya högskolepräster. Från att ha funnits en heltidspräst blir det nu två halvtidspräster som i övrigt jobbar i domkyrkoförsamlingen. – Det rullar igång nu under våren, säger Johan Sköld. Jag tror det här är en bra lösning, eftersom det nu blir mindre ensamjobb och mer av ett team. Också med en tydligare församlingskoppling. – Så är det, säger Johan Sköld. Även om vi finns till för lärare och personal är studenterna vårt DEN FÖRSTA högskoleprästen är huvudfokus. En viktig del av jobrekryterad. Cabet är också Från att ha funnits att vara en roline Kyhlbäck som nu är präst en heltidspräst blir Internatioi domkyrkan chapdet nu två halvtidspräster nal att finblir på halvtid lain, högskolepräst. som i övrigt jobbar i dom- nas till för Den andra kyrkoförsamlingen. alla internatjänsten är just tionella stunu utannonsedenter. rad. Att arbetet flyttar från stuCaroline Kyhlbäck ser fram denthälsan till kårens lokaler emot att få börja högskolejobbet innebär också ett positionsbyte. och beskriver sina nya uppgifter nationell erfarenhet från Nordiska Afrikainstitutet och inom Kristna Fredsrörelsen har hon jobbat med integration och religionsdialog. – På Nordiska Afrikainstitutet ansvarade jag för våra internationella studenter. Så jag vet att internationella studentmiljöer är båda intressanta och roliga. Caroline Kyhlbäck beskriver sin syn på kyrkans roll på en högskola som en lågmäld närvaro, men en närvaro som samtidigt öppnar upp för existentiella frågor. Kort sagt, ”det ska vara enkelt att hitta en person att prata livsfrågor med”. – Det känns skönt att vi är fler, och det känns också bra att ha en fot kvar i en församling. När man är på högskolan är vi där på andra villkor. Men när det behövs kan vi lotsa och ge kontakter till en församling. Gunvor Englund från Centrumkyrkan finns kvar och nu väntar Caroline Kyhlbäck bara på att få en prästkollega från Svenska kyrkan. – Tjänsten är ute just nu och några dagar till, så den som är intresserad får gärna höra av sig till mig, avslutar Johan Sköld. PELLE SÖDERBÄCK Nu har Finnerödja-Tiveds församling bytt stift Vid årsskiftets blev stiftet aningen mindre. Det var Finnerödja-Tiveds församling som lämnade stiftet och flyttade över till Strängnäs. SKARA STIFT Samtidigt passade man också på att gå samman med två andra pastorat till Bodarne pastorat. Därmed är alla kyrkans församlingar i Laxå kommun samlade i ett stift och ett pastorat. Sammangåendet firades i söndags med en festmässa vid Bodarne klosterplats. Vid denna medverkade både biskop HansErik Nordin från Strängnäs och Åke Bonnier från Skara. FINNERÖDJA HAR som ort länge hört till Örebro län och Laxå kommun. Att man hört till Skara stift beror på att orten sedan gammalt räknats som en del av Västergötland. Men nu lossar även de banden i kyrkliga sammanhang. S:ta Helena kyrka öppen igen SKARA STIFT Nu har S:ta Helena kyrka i centrala Skövde öppnat igen, efter att ha varit stängd under nästan hela 2013. Under året som gick byggdes kyrkan om. S:ta Helena är efter ombyggnationen mer tillgänglig, funktionell och klimatsmart. Bland annat har koret sänkts med två trappsteg för att öka tillgängligheten. Nu på lördag, den 18 januari, återinviger biskop Åke Bonnier kyrkan i samband med en festgudstjänst. SVEN-ERIK FALK De båda biskoparna i Strängnäs respektive Skara stift, Hans-Erik Nordin och Åke Bonnier, var med och firade festmässa i samband med invigningen av Bodarne pastorat. FOTO: VERONICA SVENSSON/NA Boka erat konfirmationsläger hos oss Upplev Norrbottens midnattssol och vinterns snöaktiviteter • Telefon: 070-835 13 10 • E-post: boka@fagervik.org

  Sid 2 - TORSDAG 16 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 3 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.