Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 2 2014

28 TORSDAG 9 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 2 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Hon berättar att den ökade frustrationen bland annat märks i ett uppskruvat tonläge med fler och fler israeliska flaggor, kristna neonkors och höga minaretrop. GUNLÖG GALMÉN, ekumenisk följeslagare från Västerås Kyrkan blir till i det lokala Från 16 församlingar till sex. Ombildning till ett enda pastorat. Möt mannen som leder Svenska kyrkan i Malmö eller snarare – håller i rodret. LUNDS STIFT – Det görs ett fantastiskt arbete i Malmös 24 kyrkor. Kyrkan blir till i det lokala. Det är där gudstjänsten firas och evangeliet förkunnas. Vi är sex församlingar med ett kyrkoråd. Gränser behövs för kyrkobokföring och för val, men tänk på oss som ett Svenska kyrkan i Malmö, säger Anders Ekhem. – Även om vi går ihop i en ny organisation så finns de lokala kyrkorna och de lokala arbetslagen kvar. De är utgångspunkten för vårt arbete. Processen är igångsatt och kommer att fortgå med ett ständigt lärande och fördjupande. Ett steg är att ta fram en församlingsinstruktion för hela Malmö. Vi ska arbeta tillsammans för att skapa en mer djupgående köl. Anders använder gärna båten som bild. Allt kyrkan gör bottnar i gudstjänsten. Har vi ingen köl så välter båten. En ledares främsta uppgift är därför att ägna sig åt kölarbete: bjuda in till samtal, reflektion, prövande, finnas i bönens och sprickornas plats. Ju djupare köl desto större segel. – Sedan ska vi såklart upp på däck och även klättra upp i masten för att få överblick. Det viktigaste nu är att skapa tillit och förtroende för den nya organisationen och den nya ledningen, menar Anders. Din syn på ledarskap? – Jag vill inbjuda till reflektion där man prövar frågor kring vad som är vårt uppdrag, vad vi bär med oss, vart vi vill och vad som finns runt omkring oss. Många behöver finnas med i det samtalet. Vi behöver vara djupt rotade för att kunna stå stadigt som kyrka i världen. Anders kommer närmast från en tjänst i Stockholm – ett stift med många stora enheter. Som kyrkoherde i Farsta ledde han ett pastorat med fokus på diakonalt arbete. I Eskilstuna var han med om att bygga församling i en helt ny kyrka med gudstjänsten i centrum. Det är värdefulla erfarenheter som Anders bär med sig. – Min vision för Malmö är att Svenska kyrkan ska bli en trosrörelse i ordets bästa bemärkelse. Vi ska göra skillnad och märkas ännu mer, poängterar Anders. Kyrkorna ska fortsätta att vara platser som lyser och som är öppna – byggnader fyllda av värme, professionalitet och modiga människor. – Vi möter hela tiden människor som söker Gud. Vi ska välsigna och bekräfta livet som finns omkring oss, avslutar Anders. MARIA LUNDSTRÖM Mottagningsgudstjänst: Den 19 januari klockan 11 i S:t Petri kyrka Malmö. ”Vi behöver inspireras av varandra” Ingemar Söderström är redo för sin nya roll i Örebro pastorat Den 6 januari gick startskottet – då invigdes Örebro pastorat och Ingemar Söderström välkomnades som kyrkoherde. Och han är både laddad och lugn inför förändringen. – Det känns roligt och inspirerande. Jag ser klara fördelar med att vi samlar våra krafter inom STRÄNGNÄS STIFT Det var i oktober 2012 som stiftsstyrelsen beslutade att de åtta församlingarna i Örebro kyrkliga samfällighet skulle utgöra ett enda pastorat, istället för sju som det varit tidigare. Ingemar Söderström hörde till dem som tidigt förespråkade ett gemensamt pastorat i Örebro. – Ja, jag tror på att förena våra krafter. Människor av i dag lever inte sina liv exklusivt i en stadsdel eller ett område, de rör sig över hela stan. Vi i Svenska kyrkan behöver varandras erfarenheter, vi behöver inspirera varandra och tillsammans tänka ut hur vi kan verka som kyrka, i och för Örebro. Med en gemensam organisation kan vi få en annan effektivitet i det administrativa stödet så att fler av oss kan lägga mindre tid på att administrera, vilket är bra. – Samtidigt ska vi vara rädda om den gemenskap som byggs runt våra kyrkor med kyrkan i centrum. Den ska vi slå vakt om. ”NU SKA VI göra det bästa av det här”. Det är den samsyn som Ingemar Söderström i dag tycker sig se, i samtliga församlingar. – Ja, absolut och jag känner mig väl mottagen. Under våren 2013 annonserade vi om sju församlingsmöten i de olika församlingarna, och jag var med på fem. Det kom fram många kloka frågor, tankar och idéer från församlingsborna. En del har undrat om de olika församlingarna nu kommer att bli mer lika, alltså att det skulle bli någon slags likriktning i och med att vi blir ett FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Anders Ekhem är från och med 2014 kyrkoherde i Malmös nya storpastorat samt kontraktsprost i Norra och Södra Malmö. projektledare för organisationsarbetet. FRÅN OCH MED 1 oktober har han varit projektledare på 100 procent och den 1 januari 2014 tillträdde han formellt som kyrkoherde. Under hösten blev det också klart vilka sju som blir församlingsherdar i pastoratets församlingar. De kommer att välkomnas i samband med gudstjänster i sina församlingar under januari och februari. – Jag sökte tjänsten för att det vi gör nu är en spännande utmaning och för att jag blev ombedd. Vi är många som formar det nya tillsammans och det finns så många kloka och duktiga medarbetare i Svenska kyrkan, så det kommer att gå bra. Vi ska inte förkasta allt gammalt, bara för att det är gammalt. Men vi ska heller inte bevara allt gammalt, bara för att det tidigare har varit så. Jag vill att vi ska våga prova nya idéer som växer fram och ta vara på det som är bra. Jag tror på att förena våra krafter, säger Ingemar Söderström. pastorat. Då är det väldigt skönt att få säga att det är en rikedom att vi har församlingar med olika kulturer och uttryck. Det finns en stor poäng i att vi inte är helt lika. FÖRSAMLINGARNAS VARDAG ser också olika ut, konstaterar han – hur skulle man kunna möta olika stadsdelars skilda behov, om alla arbetade på exakt samma sätt? I Längbro och Mikael är in- tegration och mångfald stora frågor, Nikolai är en tydlig citykyrka, Edsberg är renodlad landsbygd. Och så vidare. Arbetet med att forma den nya organisationen har pågått under hela 2013. Från det att det stod klart att han erbjudits tjänsten och tackat ja, trappade Ingemar Söderström successivt ner på tiden som Nikolais kyrkoherde för att istället trappa upp som JENNY HOLMBERG 2014 Välkommen till Flämslätt – och ett nytt år! Stiftsgården mellan Skara och Skövde Mer info: www.skarastift.se eller Flämslätt, 0511- 304 40

  Sid 2 - TORSDAG 9 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 2 LUNDS STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.