Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 2 2014

NUMMER 2 KYRKANS TIDNING TORSDAG 9 JANUARI 2014 23 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Präst till Tyresö Kantor 55% tillsvidareanställning Läs mer på www.vinberg-ljungby.se Vinberg-Ljungby församling i Falkenbergs kontrakt söker Vi söker Komminister 100% Blentarps församling i Lunds Stift är belägen i Sjöbo kommun och har kyrkorna Everlöv, Blentarp och Sövde. Orten ligger på pendelavstånd från Lund, Malmö och Ystad. I församlingen finns 10 anställda inklusive två prästtjänster. Arbetsuppgifterna är, som i landsbygdsförsamlingar av varierande slag, gudstjänster, förrättningar, konfirmander och ungdomsarbete. I arbetet ingår också att vara vice pastor. Tillgång till bil behövs i tjänsten. Upplysningar lämnas av Kyrkoherde Eva Katsler, tel 0416-255 52 el 070-508 95 96. Ansökan med meritförteckning och betygskopior insändes senast den 6 februari 2014 till: Blentarps församling, Blentarpsvägen 6A, 275 62 BLENTARP Vi är en församling som förvaltar och förnyar vårt gudstjänstliv. Nu behöver vi någon som kan driva arbetet med barn och unga i vår pilgrimsinspirerande miljö. Är det dig vi söker? svenskakyrkan.se/tyreso 08-410 937 00 svenskakyrkan.se/tyreso facebook.com/tyresoforsamling Utredningssekreterare Svenska kyrkan Nödinge Församling Nödinge församling är belägen ca 15 km norr om Göteborg med drygt 11 000 invånare. Församlingen expanderar. Orterna Surte, Bohus och Nödinge ingår med två kyrkor, två församlingshem och Kyrkans Hus (förskola och verksamhetslokal). Förskola bedriver vi i Bohus och Nödinge. Församlingen har ett arbetslag på ca 20 personer. Skara stift söker utredningssekreterare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att svara för protokoll och utredningar åt stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige. Hit hör bland annat att utforma remissvar i skilda frågor. Du som söker bör ha samhällsvetenskaplig examen på högskolenivå. Du bör också ha erfarenhet av motsvarande uppgifter inom offentlig förvaltning eller Svenska kyrkan. Läs mer på www.skarastift.se Södra Sotenäs församling Smögen, Kungshamn, Askum o Malmön. söker Kyrkoherde Vi söker Dig som är • En engagerad och intresseväckande förkunnare • En tydlig och rak ledare med förmågan att lyssna, delegera, organisera samt fatta och genomdriva beslut • En som vill utveckla barn-, konfirmand- och ungdomsarbetet • En som har en ekumenisk inriktning • En som är kreativ, tänker nytt, vill anta utmaningar, är uthållig och kan se helheten • En som har förmågan att entusiasmera och inspirera medarbetare, förtroendevalda och frivilliga Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten tillsätts av kyrkorådet. Upplysningar om tjänsten lämnas av vikarierande kyrkoherde Åke Andreasson tfn 031-98 23 25 eller kyrkorådets ordförande Kajsa Nilssoon 0707-34 50 74. Fackliga representanter: Anna-Lisa Saar (KyrkA) 0705-15 00 22, Lars Svernling (SKTF) 0702-06 78 90. Dina ansökningshandlingar med referenser vill vi ha senast 2014-02-07 under adress Nödinge Församling, Kvarnvägen 7, 445 57 Surte. Kuvertet märks med ”Kyrkoherde”. Komminister 100% Två komministrar till Norra Gotlands . nybildade pastorat Komminister till Othem-Boge församling vikariat till 31.12, 2014 med möjlighet till förlängning. Tjänstebostad finns. Komminister till Gothem församling vikariat 1.6 – 31.12 . 2014 Upplysningar om tjänsterna Kyrkorådets ordf. Peder Fohlin 076-218 78 07. Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 070-473 31 90. Läs vidare på: www.svenskakyrkan.se/norragotland Facklig företrädare för KyrkA Kent Österdahl 070-235 14 55. Ansökan senast den 31 januari Till Norra Gotlands Pastorat Kyrkvägen 2 62452 Lärbro som brinner för att arbeta med ungdomar,konfirmander, ekumenik och övrigt församlingsarbete. Vi söker dig som är öppen till sinnet och kan se hela människan. Vårt uppdrag är att med öppna kyrkor möta året runtbor såväl som sommargäster. Södra Sotenäs församling är: havet,öar och landsbygd. Välkommen med din ansökan! Vid frågor kontakta kyrkoherde Eva Östlund 0523-300 31 eller 0703-39 74 48. Kyrkorådsordf. Veikko larsson 0523-331 95. Facklig företrädare, Kyrk-A Gunnar Engstrand 0703-58 80 25. Sista ansökningsdag 4 febr. 2014. www.kyrkanstidning.se

  Sid 2 - 24 TORSDAG 9 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 2 PL ATSANNONS ER Är du en pionjär?  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.