Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 1 2014

NUMMER 1 KYRKANS TIDNING TORSDAG 2 JANUARI 2014 23 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Vi söker Vi söker Möjligheternas pastorat i Höga kusten söker DIAKON 100% med placering i Heliga Korsets församling Se vår hemsida för ytterligare information. Välkommen med din ansökan senast den 12 januari. Chef för begravnings- och DIAKONKorsets församling 100% fastighetsverksamheten med placering i Heliga Se vår hemsida för ytterligare information. Välkommen med din ansökan senast den 12 januari. Välkommen med din ansökan senast 8/1. Arbetsledande Komminister För mer information, är du välkommen att besöka vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sjalevad. Ring gärna kh Peter Persman, 0660-59411. Senaste ansökningsdag är 14-01-07 till Kyrkorådet, Box 54, 894 22 Själevad www.svenskakyrkan.se/kalmar www.svenskakyrkan.se/kalmar Svenska kyrkan i Vaggeryd /Byarums pastorat i Växjö stift omfattar församlingarna Byarum-Bondstorp / Vaggeryd och Svenarum / Hok. Tre fungerande landsortskyrkor, ett församlingshem i Svenarum och en modern kyrka (1974) med församlingshem i Vaggeryd där administration och personal finns samlad. Pastoratet är naturskönt beläget med möjlighet till bra boende med ca en halvtimmas pendling från både Jönköping och Värnamo. I Vaggeryd finns väl utbyggd service. Gymnasium finns i Vaggeryd. Vi söker nu Skärgårdsförsamlingen Ljusterö-Kulla förlänger ansökningstiden för kyrkoherdetjänsten till den 15 februari 2014. Välkommen med din ansökan ställd till Kyrkorådet, Mellansjövägen 53a, 184 95 Ljusterö. Upplysningar finns på vår hemsida. Svenska kyrkan i Sundbyberg vidareutvecklar Vi söker en KOMMINISTER, 100% fr o m 2014-03-01 eller enligt överenskommelse, tillsvidare Sundbyberg växer så det knakar och föryngras, vi har småstadens charm och närhet, samtidigt som det är nära till storstaden med bra kommunikationer. Vi har två verksamhetsfokus: de äldre delarna av Sundbyberg, och den nystartade verksamheten i Ursvik. Vi ser oss som en del av samhället och arbetar gärna i nätverk. Därför tänker vi att du har erfarenhet av liknande arbete och intresse av samverkan med lokalsamhället, t ex kommun och den ideella sektorn. En Kyrkoherde och en komminister till Vaggeryd Kyrkoherden: Vi förväntar oss att du kan fungera som en samlande kraft bland engagerad personal(ca 15 st), medarbetare och förtroendevalda och lyhörd för församlingsbor. Komministern: Vi förväntar oss att du ser en glädje i att möta människor, att du gärna arbetar med förrättningar, gudstjänster, konfirmander kan komma att ingå, att du har ett fönster öppet mot diakonalt arbete. Vi erbjuder: • bred församlingsverksamhet, • stort barn, ungdoms och konfirmandarbete, • minst tre körer, gudstjänstgrupper • god ekumenik och ekonomi • många frivilliga medarbetare I pastoratet finns inga övertaliga byggnader. Svenarums kyrka står färdigrenoverad under 2014. Besök oss gärna Upplysningar Jan Andersson (personalutskottets ordf.) 0763 - 19 72 19 Anders Arin vikarierande kyrkoherde 0702 – 15 72 67 Mats Bergman (Kyrkorådets ordförande) 0730 – 88 13 30 Magnus Hullfors (Kontraktsprost) 070 5 – 65 20 68 Välkommen med ansökan och meritförteckning till Kyrkorådet i Byarums pastorat, byarums.pastorat@svenskakyrkan.se För kyrkoherdetjänsten senast 12 januari, För komministertjänsten senast 19 januari Utredningssekreterare Skara stift söker utredningssekreterare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att svara för protokoll och utredningar åt stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige. Hit hör bland annat att utforma remissvar i skilda frågor. Du som söker bör ha samhällsvetenskaplig examen på högskolenivå. Du bör också ha erfarenhet av motsvarande uppgifter inom offentlig förvaltning eller Svenska kyrkan. Läs mer på www.skarastift.se Vi arbetar alltid i team och dina medarbetare som välkomnar dig är präster, musiker, församlingspedagoger och barnledare, diakoner, vaktmästare och administrativ personal. Du blir den femte komministern. Vi tänker att dina huvudsakliga arbetsuppgifter är • att vara delaktig i församlingens skolkyrko arbete, barn- och familjearbete • nätverksarbete tillsammans med diakon och präst • att vara delaktig i församlingens stora vuxenarbete i öppna förskolan • att se dina arbetsuppgifter som ett led i den viktiga dopuppföljningen • finnas med i beredningsgruppen för barn- och familjearbetet där det även finns ett vuxenfokus • sedvanliga prästuppgifter Vi kan komma att tillämpa provanställning. Vi berättar gärna mer: kyrkoherde Lennart Hansson, 08-635 33 52 eller komminister Marie Rehnstam, 08-635 33 54. Besök oss på nätet www.svenskakyrkan.se/sundbyberg eller www.facebook.com/svenskakyrkansundbyberg 845 erera! kr (ett helt å r) Pren um Välkommen med din ansökan och löneanspråk, senast 2014-01-13 till sundbybergs.forsamling@svenskakyrkan.se eller Svenska kyrkan Sundbyberg, Box 1170, 172 24 SUNDBYBERG.

  Sid 2 - 24 TORSDAG 2 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 1 PL ATSANNONS ER Vi bygger nytt  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.