Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 1 2014

28 TORSDAG 2 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 1 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vi erbjuder en bred utbildning gällande barnkonventionen under året. Där ingår även en utbildning i själva metoden för barnkonsekvensanalys som grundar sig på en modell framtagen av Barnombudsmannen. MATTIAS HANSEN, verksamhetsutvecklare på Sensus, som anordnar kurs i Barnkonsekvensanalys Här byggs en levande gemenskap 37 deltagare från sju församlingar är först ut att gå kursen Till tro i församlingen som ges av Växjö stift och S:t Sigfrids folkhögskola. Stiftssidan var med under andra träffen då man talade om att Bygga levande gemenskaper. Sofie Littorin, från Ulriksbergskyrkan i Växjö har bjudits in till kursens andra träff på Östrabo i Växjö för att tala om hur man i hennes kyrka arbetar med ”Små gemenskaper”. Maria Kenstam från stiftskansliet berättar om att som församling finnas i sociala medier. Fredrik Modéus föreläser om ”Den stora gemenskapen” och Linda Muhr Sandahl om vad som kännetecknar växande församlingar i Sverige. Men ett stort arbete sker däremellan. Då diskuterar församlingarna i egna och blandade grupper hur detta kan omsättas på hemmaplan. Till tro-konceptet är uppbyggt på fem fokusområden. Kursen är därför upplagd så att man har en inledande träff och sedan ägnar en träff åt vart och ett av de fem fokusområdena: bygga levande gemenskaper, förtroendefullt ledarskap, göra skillnad i världen, lärjungaskap idag och vårda det heliga. Därefter följer en uppsamlande och avslutande träff. BÅDE ANSTÄLLDA och förtroende- kan gudstjänstfirarna välja vilken av kyrkornas verksamhet man ska komma till. – Det ska inte vara något konkurrenstänk, vi ska egentligen kunna flagga för verksamhet var som helst i Svenska kyrkan. Projektledaren Linda Muhr Sandahl är nöjd med arbetet så här långt. Många har varit väldigt nöjda i den här första kursomgången, något som hon ser som ett bevis på att man är på rätt väg. – INTRESSET HAR VARIT större än vi Nybro-S:t Sigfrids församling och Madesjö församling genomför kursen tillsammans, med siktet inställt på att samverka mer. FOTO: ANNA FRITZÉN digt inspirerande att vara med. Efteråt följer ett stort arbete i hemförsamlingen där vi ska kunna inspirera andra, berättar Gustav Lundborg som tillträdde som kyrkoherde i våras. DE ÄR OCKSÅ HELT överens om att valda går kursen tillsammans, och man ska vara minst fyra personer från samma församling. Från Förlösa-Kläckeberga församling deltar fem personer: Kristina Söder är kyrkorådets ordförande, Madeleine Sköld är församlingspedagog i församlingen, Karin Hardell-Harrysson är diakoniassistent, Sussie Kårlin är komminister och Gustav Lundborg är kyrkoherde. – Vi nappade direkt på erbjudandet och möjligheten att fördjupa de här bitarna. Det är väl- vara med i projektet är en viktig uppmuntran. Genom så kallade lärkontrakt utvärderas processen efter varje steg i utbildningen. – Vi kan sätta mål och delmål för vår verksamhet. På så vis kan vi ha en plan över flera år och verkligen se vad vi åstadkommer. Nybro-S:t Sigfrids församling och Madesjö församling gör gemensam satsning. De tycker att det är väldigt givande att få göra det här tillsammans, både som två olika församlingar men också förtroendevalda och anställda ihop. Alla ska känna sig som medarbetare, det ger både ett bra nätverk och ett bättre samarbete, menar de. Att utvecklas som kyrka är en absolut nödvändighet. – Vi vill göra skillnad, och skapa en växande kyrka, säger Evy Annér. – Det är en ny tid vi lever i. Vi måste komma ihåg att Svenska kyrkan inte längre är någon kraftfull röst i samhället. Även om en majoritet fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan så är det en oerhört liten minoritet som är kyrkoaktiva, säger Birgitta Priem Haglund. VARJE TRÄFF BÖRJAR med incheck- anade och därför beslutade vi tidigt att det skulle ges möjlighet för ytterligare en kursomgång. Även andra kursomgången är fullbokad och i slutet av januari börjar sju nya församlingar. – Församlingsutveckling är ett tufft arbete, det kräver tid, engagemang, tålamod, mod och mycket mer. Min förhoppning är att stiftskansliet och kursen ska kunna komma med inspiration och redskap in i det arbetet. Det vi upplever som en styrka i kursen är att man är flera från samma församling som deltar tillsammans. Det underlättar mycket när man kommer hem och är uppfylld av nya idéer om man är flera personer som upplevt samma sak. Detta tänker jag gäller i de allra flesta fall när vi skickar människor på kurs, ska det bli något av det när man kommer hem behöver man oftast vara fler än en. SOM ETT KOMPLEMENT till kursen Församlingsutveckling är ett tufft arbete, det kräver tid, engagemang, tålamod, mod och mycket mer. Linda Muhr Sandahl, projektledare. FOTO: MARIA KENSTAM ning: Vad tog vi med oss från förra gången? Har det gjort några avtryck hemma i församlingen? Varje träff slutar med utcheckning: Vad tar vi med oss från det här kurstillfället? Detta sker i mindre grupper där man blandar deltagarna. – Det är spännande att få träffa alla de här andra församlingarna och lära av varandra, tycker Jonas Karlsson. Tanken i de båda grannförsamlingarna är att man så småningom ska kunna anpassa kyrkolivet mer efter olika teman och med ett avstånd på knappa två kilometer mellan kyrkorna finns möjligheten att boka ett besök av församlingsteamet. Både församlingar som går kursen och andra kan boka församlingsteamet. – Tanken är att de ska kunna ha en introduktion till hela konceptet eller till något av de fem fokusområdena. Kanske har man en församlingsdag där man vill gå lite närmare in på någon av de här delarna, då kan församlingsteamet komma och inspirera. ANNA FRITZÉN ! LE L FÄ ! LE ILL L T FÄ ! ILL LE T L FÄ ILL T Inventarier i västsvensk kyrka till salu t ex kyrkbänkar, stolar, bord, kontorsutrustning, ljudanläggning, piano, serveringsutrustning mm. Det mesta i mycket fint skick. Vänligen meddela intresse och/eller bud senast 9 januari 2014 med mail till p.alperud@spray.se och oscarsj@hotmail.com eller ring Patrik 070-170 40 60.

  Sid 2 - 28 TORSDAG 2 JANUARI 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 1 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.