Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 50 2013

TORSDAG12 DECEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Begreppet ”den världsvida kyrkan” blir så mycket mer påtagligt när man själv har varit en konkret del av den. Det säger Emma Persson, församlingspedagog i Alla Helgona församling i Nyköping, som nyligen har besökt Bukobahjälpens rehabiliteringshem för gatubarn i Bukoba, Tanzania. 3 FRÅGOR TILL PETER WÄNEHAG. Du utnämndes till hedersprost förra helgen. Hur känns det? – Det känns fantastiskt! Det var mycket annat att ordna med på söndagen, vi invigde den nya läktarorgeln och när vi satt oss vid kaffebordet och jag fördelade ordet talade biskopen och berättade då att han utnämnde mig till hedersprost. Var det en överraskning? – Det var omtumlande, jag hade ingen som helst föraning om det. Men det känns väldigt, väldigt hedrande. Jag har inte riktigt fyllt den känslan än. Vad betyder det för dig? – Det är ett slags erkännande. Jag har jobbat länge i stiftets tjänst och är kyrkoherde i ett stort pastorat. Jag har haft förmånen att arbeta med ett förändringsarbete som förhoppningsvis blir bra för framtiden. Jag har tidigare sagt att jag inte vill vara prost men det här kunde jag inte värja mig från! Kierkegaard – 200 år och fortfarande aktuell En intellektuell gigant men också en tröstare och en medvandrare. Sören Kierkegaard är någon att hålla i handen när det stormar i livet. I Köpenhamn bär ett undanskymt hörn hans namn – bredvid en parkeringsplats! Nej, hittills har inte Sören Kierkegaard fått en central boulevard uppkallad efter sig såsom hans samtida H C Andersen. Men ingen kan förneka denne filosof, teolog och författares storhet. Nya böcker om honom kommer ständigt, avhandlingar skrivs, han läses och diskuteras. Det var en intresserad skara som samlats den gångna veckan för att möta Kierkegaard via olika temperament och talare. I år är det 200 år sedan han föddes. Med anledning av jubileet bjöd Lunds stift in till en dag om den man som räknas till existentialismens fader. INTRESSET FÖR HONOM bara växer I Lunds stift firades Kierkegaardjubileet med föreläsningar som gav spännande infallsvinklar på en kristen tänkare som gjort väldiga avtryck. dagens heta debatt om sekularism och religionens återkomst samt om vetenskap och tro. PIA SOLTØFT ERBJÖD en djupgående analys av synen på kärleksbegreppet i Kierkegaards tänkande. Utifrån myter, sagor och sociala medier talade Lone Koldtoft om den förtvivlande människan och om att ta det svåra språnget att välja sig själv. PÅ KÖPENHAMNS MUSEUM visas fram till mitten av 2014 en sevärd utställning som ger inblickar på temat Kierkegaard och kärleken. Anna Kämpe ny stiftsjurist Till årsskiftet går Växjö stifts stiftsjurist Vibeke Bergman i pension. Redan nu finns hennes ersättare, Anna Kämpe på plats på stiftskansliet och arbetar parallellt med Vibeke. Anna Anna Kämpe. Kämpe har tidigare jobbat som jurist på länsstyrelsen i Kronobergs län. Huvuduppgiften är att vara sekreterare i domkapitlet som innebär att man förbered och föredrar ärendena vid domkapitlets sammanträden. Därtill kommer Anna att jobba med kyrkoval och allmänjuridiska frågor. Varför? Jo, för att Kierkegaard kom sanningen på spåret. Det menar Roy Wiklander som höll ett personligt tal om hans korta men produktiva liv. Biskop Antje Jackelén sammanförde i sitt föredrag Kierkegaard med Nietzsche. I bådas verk spelar passionen en väsentlig roll, passionen för tro och passionen mot tro. Här gjorde biskopen kopplingen till Föreläsarna Roy Wiklander, Pia Soltøft och Lone Koldtoft. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM MARIA LUNDSTRÖM TRE RÖSTER OM SÖREN KIERKEGAARD BODIL JENSEN, diakon i Simrishamns församling: – Kierkegaard delar generöst med sig av sin livsvisdom. Han är läkaren, patienten och medvandraren som kan hjälpa oss genom det svåra i livet. Han sätter ord på känslorna utan att väja. – Inom diakonin och i våra samtalsgrupper använder vi oss mycket av honom. Människor känner igen sig i det han skriver. När du står vid stupet, när du känner svindeln så berättar han att det har människor gjort förr och klarat av det. Man blir modig och förtröstansfull av att ta del av hans tankar. BENTE JENSEN, präst i Västra Skrävlinge församling: – Kierkegaard har gjort avtryck inom psykologin, teologin och själavården. Han utmanar människor att vara närvarande i sina liv i stället för att sträva efter att vara någon annan. Han trycker på att människan är mer än bara sig själv. Vi delar alla samma existentiella villkor. – Kierkegaard vill dra bort slöjan framför våra ögon och säga sanningen. Där påminner han om Jesu förkunnelse. Tro är inget vi kan resonera oss fram till. Tro är ett språng och för Kierkegaard finns ingen motsättning mellan tro och vetenskap. MATS ALDÉN, stiftsadjunkt, initiativtagare till dagen: – Kierkegaard är ständigt aktuell. Han påverkar oss fortfarande 200 år efter hans födelse. Han lyfter de brännande frågorna om människans existens - om våra val, frihetens svindel, förtvivlan och ångest. – Kierkegaard pekar på våra möjligheter att förverkliga oss själva på djupet. Människan ska inte anpassa sig till massan. Vi ska vara oss själva fullt ut. Vi ska bejaka passionen, men det är en passion som också innesluter allvaret och förpliktelsen mot vår nästa. MARIA LUNDSTRÖM Skänk en julgåva! Hjälp oss att hitta ett botemedel mot demens. Stöd Demensfonden, pg 90 08 58-2, bg 900-8582 OBS! märk inbetalningen med Julgåva

  Sid 2 - 32 TORSDAG 12 DECEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.