Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 48 2013

32 TORSDAG 28 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Fullsatt. Första söndagen i advent brukar kyrkorna vara fullsatta, vilket är härligt. Men hur gör Svenska kyrkan annars för att möta människor på nya sätt och beröra och bli berörda. Läs om ”På nya vägar” nedan. Skövde ska testa det, kanske något för fler att prova. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Ny bok av prästen Larseric Nyberg STIFTET Prästen Larseric Nyberg har kommit ut med en ny bok: Två kronljus från paradisets salar, en berättelse/ roman om finnmarksprofeten Adolf Andersson – skalden Dan Anderssons far. Larseric Nyberg Adolf var en förgrundsgestalt, när det gällde att lyfta finnmarksfolket ur materiell och andlig fattigdom. Kyrkoherde Isidor Sundberg i Ludvika kallade Adolf för sin själasörjare och ”En vägröjare i finnmarken”. De prövar nya vägar att vara kyrka på Hur nå ut till människor med evangeliet på ett nytt sätt? Engelska kyrkan satsar på Fresh expressions, Nya uttryck, och nu vill Skövde lära mer om det. Det började med att prästen Anna Torbrand fick veta mer om det här sättet att vara kyrka på när hon var volontär i den engelska kyrkan under studietiden. Hon gjorde senare ett examensarbete om Fresh expressions, eller ”På nya vägar” som det nu kallas på svenska. När hon kom till Skövde blev flera nyfikna på det här sättet att arbeta. – Det handlar om att skapa nya former av kyrkliga sammanhang, så kallade ”nya utryck”, berättar Anna Torbrand. UNDER NÅGRA DAGAR gästade den Kyrkan tänder ljus på torget i advent BORÅS Till helgen är det första söndagen i advent. Då laddar församlingarna upp för fulla kyrkor på många ställen. I Borås anordnar kyrkorna ljuständning på stora torget varje lördag i advent. Klockan 14 tänds den stora adventsljusstaken samtidigt som det bjuds sång, musik och tal av präst eller pastor. Lokala förmågor bjuds in till jubileet STIFTET Till Skara stifts 1000-årsjubileum i augusti nästa år inbjuds körer i stiftet att bidra med scenframträdande. Alla åldrar och alla repertoarer är välkomna. Vidare inbjuds människor som tycker det skulle vara roligt att visa sina konster, som att jonglera, slukar eld eller gå på styltor, att delta under jubileumsdagarna. Intresserade hör av sig till projektledaren Gunilla Nordin på Skara stiftskansli. Lördagskvällen har särskild inriktning på unga. Här inbjuds särskilt församlingarnas lokala band, ungdomskörer, dramagrupper, poeter och dylikt att bidra med programpunkter. Intresserade hör av sig till Ulrika Helmerson eller Anders Blom på stiftskansliet. engelske prästen Mark Rodel Skövde och Skara stift. Han har arbetat mycket med Fresh expressions och undervisar nu i ämnet. – Mycket av det kyrkan gör kan tyvärr utgöra ett hinder för sökare, säger han. Med biskopens tillstånd slutade den kyrka han då var präst i med gudstjänster under en tid för att flytta ut i ett socialt utsatt område i staden Portsmouth. Där bjöd de in till frukost. – Första morgonen stod några tonårspojkar utanför och vän- Prästen och läraren Mark Rodel från Engelska kyrkan arbetar mycket med att finna nya sätt att vara kyrka på. Nyligen besökte han Skara stift och Svenska kyrkan i Skövde för att berätta om Fresh expression. Prästen Anna Torbrand känner väl till tankarna och agerade värd under besöket. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST tade. De var utslängda från skolan. En av dem, som inte kunde vara stilla, målade på glas i två timmar. Här gick det bra, när han fick vara som han ville. Flera unga familjer började besöka kyrkans lokal regelbundet, en del tog med sig fika. – Det blev ett ömsesidigt givande och tagande. De hade något att ge oss som kom från kyrkan, berättar Mark Rodel och fortsätter: – Vi återupptäckte evangeliet genom att se det komma till liv i dessa människor. Han menar att mission startar med relation och inte liturgi. Själv känner han igen sig i att känna mer gudsnärvaro när han lyssnat på profan musik eller tittat på film utanför kyrkan. – Viss kultur gjorde att jag ibland kände mig närmare Gud än när jag gick i kyrkan. Då inställde sig frågan om den engelska kyrkan kan utgöra ett hinder för sökare och människor som inte haft kontakt med den tidigare. – Idén är att möta människor där de är i kärleksfull service. Vi behöver alla veta mer om Gud och dela våra tankar, det är ett vi-tänk, inte vi och dom, konstaterar Mark Rodel. CATHARINA SUNDQVIST Läs mer om ”På nya vägar” på bloggen: blogg.svenskakyrkan.se/ panyavagar Spontanröstning i kyrkovalet ökade i stiftet Skara stift hamnade högt upp i årets kyrkoval när det gäller valdeltagande, men också ifråga om spontanröstning. I årets kyrkoval röstade omkring 44 500 personer i vårt stift. Det innebär ett valdeltagande på 13,5 procent vilket är en ökning med nära 1,5 procent sedan förra kyrkovalet 2009. Med dessa siffror hamnar Skara stift också näst högst i landet när det gäller valdeltagande. Bara Luleå stift samlade en större andel röstande. EN FAKTOR SOM påverkat valdel- Nära 7 000 personer i stiftet valde att förtidsrösta vilket motsvarar drygt 15 procent av alla som deltog i valet. Vid tidigare kyrkoval har andelen förtidsröster legat kring 10 procent. NOTERBART ÄR också att var åt- tagandet är förtidsröstningen. Fortfarande röstar de absolut flesta på själva valdagen, men intresset för förtidsröstning ökar. tonde som förtidsröstade i Skara stift gjorde det spontant, det vill säga utan att ha röstkortet med sig. Nästan 900 personer tog chansen att delta i kyrkovalet genom att få utskrivet ett dubblettröstkort. Bland annat Tidaholm, Falköping och Skara satsade på detta. Även här placerar sig Skara högt i jämförelse med andra stift. Bara i Stockholm var det fler som röstade spontant. SVEN-ERIK FALK Ge en meningsfull julklapp! Förhindra att fler barn blir sexuellt utnyttjade! e en gå v sms. Sk a via icka EFKJ numme UL till ger du r 72980 så 100 kro nor.

Sid 1 - TORSDAG 28 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - 32 TORSDAG 28 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.