Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 48 2013

TORSDAG 28 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Kyrkan behöver bli mer politisk.Tro och engagemang i samhällsfrågor hänger ihop. Malungs församlings kyrkoherde Lennart Pettersson på en debatt om glesbygden. Kyrkans roll i den moderna storstaden Hur verkar man som kyrka i storstaden med en befolkning brokig som ett lapptäcke? Där bakgrund, kulturella vanor, språk, religion och inte minst sociala förutsättningar ser väldigt olika ut. LUNDS STIFT. Det diskuterade ett hundratal deltagare från svenska storstadsförsamlingar under ett späckat tvådagarsmöte i Malmö. Utgångspunkten var social samverkan, att ta sin plats i samhället och hur Svenska kyrkan jämsides med andra aktörer i samhället verkar för social hållbarhet. – DET ÄR VIKTIGT att vi tänker tillsammans. När vi uppfattar att det finns brister i det civila samhället, har vi då ett ansvar? Svaret är förstås ”ja”, säger Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde i Möllevångens-Sofielunds församling i Malmö. Katarina sitter med i sty rgruppen för nätverksgruppen Framtiden bor hos oss som arrangerade mötet. – Malmö har dels en ung befolkning dels en väldigt rörlig befolkning. De sociala skillnaderna är stora, hälsoskillnaderna är betydande mellan olika stadsdelar, barnfattigdom är ett begrepp. Vi finns med i olika nätverk, bland annat för flyktingar och arbetslö a. Just nu är hjälpbehovet stort bland flyktingarna från Syrien. Vår uppgift är att ständigt lägga örat mot marken. Hur ser behoven ut och vad kan vi som kyrka göra för människor som behöver stöd, gemenskap och framtidshopp, säger Katarina. MÖTET INLEDDES av biskop Antje Anders Jarlert ställde många frågor till åhörarna och levererade också några svar under sitt anförande i Östrabos matsal. FOTO: ANNA FRITZÉN Tyska kontakter ämnet för helgen Helgens symposium om kontakterna mellan Svenska kyrkan och kyrkan i Östtyskland– lockade ��hörare från hela landet. VÄXJÖ STIFT.Ett femtiotal personer kom till symposiet som hölls i biskopsgården Östrabo. Där talade under fredagen och lördagen en rad forskare. På det här sättet vill Växjö stift bringa lite mer klarhet i de svensk-tyska kontakterna under 1970- och 1980-talen. Avsikten är också att se vad man kan lära av historien för mötet med kyrkor som lever under totalitära regimer. UNDER SYMPOSIET gjordes några konkreta nedslag i Svenska kyrkans kontakter med Östtyskland. Bland annat lyftes biskoparna Lars Carlzons och Henrik Svenungssons sinsemellan olika sätt att hantera relationen fram. Även de akademiska teologiska Jackelén som talade om Social cohesion, ett initiativ med målet att öka den sociala samhörigheten i Malmö och regionen.. Utgångspunkten är att religiös mångfald är en tillgång, snarare än ett problem. – Det gäller att ta vara på det ”kapital” som finns i den etik som förenar de flesta religiösa traditioner: att betrakta gästfrihet som en helig plikt och att söka det bästa för den plats där man bor, sa biskopen. ANDREA KOLLMANN Det kan vara fullständigt nödvändigt för en kyrka att söka kontakt med kristna som lever i ett totalitärt system. kontakterna belystes. Professor emeritus Ingmar Brohed föreläste över de så kallade Baltiska teologiska konferenserna vilka pågick nästan trettio år. och offer, menar Christoph Andersson. Vad kan då Svenska kyrkan lära inför framtiden? Professor Anders Jarlert gav ett svar: – Det kan vara fullständigt nödvändigt för en kyrka att söka kontakt med kristna som lever i ett totalitärt system. Men det är då viktigt att komma ihåg att inget är vad det synes vara i en diktatur. KONFERENSEN VAR inte så mycket Malmö – en stad där kulturerna möts O BAKGRUND FOTO: ANDREA KOLMANN – Mellan de olika konferenserna överfördes kunskapen om vem som gick att lita på och vem som rapporterade till den Östtyska säkerhetstjänsten mellan de svenska deltagarna, berättar Ingmar Brohed. Under journalisten och läraren Christoph Anderssons föredrag gavs exempel på hur Stasiagenter agerade. –Den man minst förväntade sig kunde rapportera till säkerhetstjänsten. Agenterna kunde vara samtidigt både förövare en slutpunkt på en process, utan kan tvärtom uppfattas som början på arbetet att bearbeta en fas av Svenska kyrkans historia. Stiftsstyrelseledamoten Dag Sandahl alla med erfarenheter från utbyten med Östtyskland att passa på att skriva ned sina minnen. – Förr än vi anar kan det vara försent. Efter helgens symposium kommer föredrag att sammanställas i en konferensvolym . ANNA FRITZÉN Social cohesion Initiativet Social cohesion syftar till att öka den sociala samhörigheten i Malmö och Skåne. Utgångspunkten är att religiös mångfald är en tillgång, inte ett problem och att trosgemenskaper har en offentlig, en personlig och en privat roll att fylla. I oktober 2011 påbörjades en förstudie som resulterade i en rapport baserad på hundra intervjuer med människor från samhällets alla sektorer: trosgemenskaper, kultur, politik, näringsliv, forskning och utbildning samt vård och omsorg. Läs mer på Lunds stifts webbplats under Verksamhet. Nätverket Framtiden bor hos oss samlar 22 församlingar i interkulturell och interreligiös miljö i Malmö, Göteborg, Linköping, Södertälje och Stockholm. Läs mer: www.framtidenborhososs.se Ge en meningsfull julklapp! Förhindra att fler barn blir sexuellt utnyttjade! e en gå v sms. Sk a via icka EFKJ numme UL till ger du r 72980 så 100 kro nor.

  Sid 2 - 32 TORSDAG 28 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.