Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 47 2013

22 TORSDAG 21 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • Tel 090-71 15 10 • Fax 090-13 00 23 • E-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Fresta församling i Upplands Väsby söker Församlingspedagog 100% Vi behöver dig som tillsammans med arbetskamraterna vill vara med och utveckla en öppen och levande församling med gemenskap och fördjupning på evangelisk-luthersk grund. Du vill arbeta med konfirmander, ungdomar samt en del på högstadiet. Du vill också arbeta med barn i mellanstadieåldern, framförallt i de skolbesök i kyrkan som sker runt kyrkoårets högtider. Du gillar att arbeta i team tillsammans med övriga medarbetare. Tjänsten är tillsvidare och har en möjlighet att utvecklas tillsammans med dig. Vill du veta mer om tjänsten och vad som sker i vår församling kontakta Kyrkoherde Håkan Simonsson 072 251 73 44 eller hakan.simonsson@svenskakyrkan.se Facklig företrädare Per Rönnblom, Lärarförbundet 070-8617543 Vi vill ha din ansökan senast 2013-12-05 på adress: Fresta församling, Håkan Simonsson, Fresta kyrkväg 2, 19454 Upplands Väsby. Björnekulla-Västra Broby församling söker ORGANIST 100% Information om tjänsten Finns på vår hemsida: www. svenskakyrkan.se/bjornekulla Sista ansökningsdag 28 nov. .200,1,67(5 L2YDQVM|--lUERSDVWRUDW 9LV|NHUGLJVRP x lUSRVLWLYWLOOI|UQ\HOVHRFKXWYHFNOLQJDY JXGVWMlQVWOLYHWRFKYHUNVDPKHWHQ söker x W\FNHURPDWWDUEHWDLDUEHWVODJGlUPDQEnGHNDQ LQVSLUHUDVDYRFKLQVSLUHUDVLQDDUEHWVNDPUDWHU Kommunikatör (100%) till Tölö-Älvsåker pastorat i Kungsbacka         Till en 2-årig projekttjänst söker vi en kommunikatör som kan samordna pastoratets interna och externa kommunikation. För mer information, se vår hemsida www.tolokyrka.se x lUO\K|UGRFKIUDPWLGVRULHQWHUDGRFK KDUVDPDUEHWHVRPUlWWHVQ|UH x W\FNHURPDWWDUEHWDEnGHPHGXQJGRPDURFKlOGUH 6|NHVVHQDVW-- /lVPHUSnZZZVYHQVNDN\UNDQVHRYDQVMRMDUER                    söker Komminister till Boglösa och Veckholms församlingar inom blivande Enköpings pastorat Du har hjärtat i gudstjänstliv och församlingsliv. Du vill vara och utveckla en levande helg-och vardagskyrka som rymmer öppenhet och fördjupning, tradition och förnyelse. d Trög en               ! "  #  $ % &    '   "%%' ' #      " ! %  % ! "   ( )      )*   + ,- . ' $/ 0 1$ /$ ) 2 3 ' $/ 0 141 1 5 ! %  ) + 6 & 7 $84 0 4 9 4 Eskilstuna församlings vision är att vara öppen, berörande och angelägen. Församlingen är indelad i sex enheter; Gudstjänst, Undervisning, Musik, Diakoni/Samhälle, Kyrkogård/Fastighet och Administration/Service. Församlingen har ett aktivt volontärarbete. Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Eskilstuna församling söker: Diakon 100 % 75 % sjukhusdiakon och 25 % församlingsdiakon. Komminister 100% Vik. Kantor 100% med inriktning barn och ungdomar. Sista ansökningsdag 12 december 2013. Välkommen och läs mer om tjänsterna: svenskakyrkan.se/eskilstuna/om oss/lediga tjänster med inriktning gustjänstutveckling och religionsdialog. Vi erbjuder Vacker historisk kulturbygd med fina friluftsområden och närhet till sveriges närmaste stad. Ett omväxlande roligt arbete där du kan göra skillnad. : Läs mer om tjänsten: svenskakyrkan.se/veckholm  % <  ) ' 7   = ) 1= 4/ 94 7     4$ 4   ; > -" ???  ;  

  Sid 2 - NUMMER 47 KYRKANS TIDNING TORSDAG 21 NOVEMBER 2013 23 PLAT SANNONSER Kinna församling  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.