Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 47 2013

28 TORSDAG 21 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Det känns också bra att få kombinera ett ekumeniskt arbete med ett fredsarbete. Det är roligt, viktigt och lärorikt. Caroline Kyhlbäck, präst i domkyrkoförsamlingen i Västerås under Globala Veckan 5 FRÅGOR TILL TRYGGVE PERSSON, skogsförvaltare för Lunds stifts prästlönetillgångar. LUNDS STIFT. Stormen Simone drog för några veckor sedan fram över Sverige. Hur drabbades vårt stift? Viktigt för kyrkan välja mediestrategi I skärningspunkten mellan sekulariserings- och medialiseringsteori har Marta Axner placerat sin religionssociologiska forskning. För några veckor sedan lade hon fram sin doktorsavhandling ”Public Religions in Swedish Media”. VÄSTERÅS STIFT. Vi ses på Ofvandals konditori, ett klassiskt studentfik i Uppsala. Även om Marta nu jobbar som församlingspräst i Uppsala har hon djupa rötter i Västerås stift. Uppvuxen i Västerås och med ett långt och starkt engagemang på Stiftsgården i Rättvik. – Det är väl inte omöjligt att jag återvänder till stiftet så småningom, säger hon med ett leende. MARTA AXNERS avhandling tar en utgångspunkt i frågan om sekulariseringen. Ett långt ifrån enhetligt begrepp. – Traditionellt har många trott att modernitet och sekularisering leder till att religionen försvinner. Men religionen försvinner inte, den förändras. Något som betyder nya utmaningar för religiösa institutioner. – Jag är också kluven till hela diskussionen om religionens återkomst. Frågan är både om individuellt publicerad är Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg, följd av Sten Hedin, Stefan Svärd, Peter Weiderud och K G Hammar. Men betyder det att media inte ger religionen plats eller att religionen inte tar sin plats? – När man intervjuar debattredaktörer säger dom att det är en kombination av vem som skrivit, textens kvalitet och ämnets relevans som avgör vad som publiceras, säger Marta. -–Det är också en fråga om att välja strategi. Debattsidor är ofta ett elitforum. Men man kan medverka på olika sätt. Ibland kanske det är mer värt att odla långsiktiga relationer till journalister och redaktioner. EN INTRESSANT notering i hennes material är att religiösa företrädare i sina texter ofta argumenterar för varför man skrivit texten och gett sig in i debatten. Det handlar inte bara om frågan i sig. Och de religiösa debattörerna är långt ifrån någon enhetlig skara. – Det finns ofta ett behov av att legitimera sig själv i artiklarna, konstaterar Marta. Men inte bara i klimatfrågan utan även i mer traditionellt religiösa frågor. Det pågår också en positionering både inom religiösa grupper och mellan grupper. – Stormen berörde hela stiftet från Skurup till Ängelholm och ända bort till Kristianopel. Det blåste ner träd överallt, inga stora mängder, men det kräver insatser med uppröjning fram till maj.Vi arbetar upp och tillvaratar virket efterhand, därför tar det tid. Det blåste duktigt, eller hur? – Ja, i Ängelholm uppmättes vindstyrkor på 33 meter per sekund. Som mest i Lunds stift blåste det på Hallands Väderö där man uppmätte orkanstyrka på 42 meter per sekund. Ön tillhör för övrigt Torekovs församling. Hur står det till med stormvanan? – Den finns där definitivt. Vi minns alltför väl stormen Gudrun och Per. Förra vintern var vi dock förskonade från stormar. När vi nu fick en så kraftig storm redan den 28 oktober så förväntar vi oss fler. Vad håller ni på med just nu? Medias logik påverkar samhällsprocessen i grunden. Därför är det viktigt att ha en strategi i medialiseringens tid. Det menar Marta Axner som nyligen disputerat på en avhandling om religionens plats på svenska debattsidor. FOTO: MAGNUS ARONSON den försvann och om den i så fall är på väg tillbaka! Om sekulariseringen är ingången får medialiseringen bli en arena för att studera vad som händer. Konkret har Marta gått igenom debattsidorna på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen under åren 2001 – 2011, ett ”det offentliga samtalets finrum”. Målet var att hitta texter skrivna av religiösa företrädare eller organisationer. Vilket utrymme tar dom och vilket utrymme får dom? Totalt fanns 639 artiklar, vilket är drygt 3 procent av alla publicerade debattartiklar. Mest PELLE SÖDERBÄCK – Det som står på schemat är i vanlig ordning avverkning och röjning. Hur många arbetar i stiftets skogar och hur mycket skog handlar det om? SKU i Växjö stift skickade Pernilla till Sydkorea Förmötet för ungdomar till kyrkornas världsråds generalkonferens drog 300 ungdomar till Busan i Sydkorea. En av dem var artonåriga Pernilla Stam från Jönköping. VÄXJÖ STIFT. 12 ungdomar, en från varje stift – förutom Gotland – åkte till Busan i Sydkorea på Svenska kyrkans ungas initiativ. Resan tog sin början i ett förmöte i Busan som hölls under två dagar innan Kyrkornas världsråds tionde generalkonferens. I fyra olika temagrupper – en för ungdomar, en för ursprungsbefolkning, en för Pernilla Stam. män respektive kvinnor och en med funktionshinder i fokus – deltog kristna från 345 kyrkor och från alla världsdelar. – DET VAR FANTASTISKT att få veta – - Vi är sex fast anställda samt ett 15-tal entreprenörer. Sedan använder vi oss av ett 15-tal olika entreprenörer. Lunds stifts prästlönetillgångar förvaltar 9 300 hektar produktiv skogsmark. Det motsvarar 14 000 fotbollsplaner! MARIA LUNDSTRÖM många av de andra deltagarna var väldigt nyfikna på Svenska kyrkan. Framför allt vår öppenhet och hur svenska kyrkan står bakom homosexualitet och kvinnliga präster. Jag står också bakom det fullt ut, men det är många kyrkor runt om i världen som inte gör det. Det skapade en extra nyfikenhet på oss. Vad tar du med dig därifrån? så mycket om andra kulturer och – Framförallt kommer jag att minnas alla fina människomöten. Den asiatiska maten var också väldigt spännande men stark! Med ett minne för livet och full av positiva erfarenheter kom hon hem förra lördagen. Men också en erfarenhet rikare av det mer negativa slaget. – Det enda negativa under resan var de demonstrationer som mötte oss utanför möteslokalerna. De som demonstrerade ville uttryckligen inte ha oss där. Vi tycker ju att att främja ekumenik och mångfald är något bra men här skrek demonstranterna: Gud är en, åk hem! Premiärministern var på mötet och höll ett välkomsttal och vi kände oss välkomna på alla sätt utom just detta. ANNA FRITZÉN

  Sid 2 - 28 TORSDAG 21 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.