Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 46 2013

32 TORSDAG 14 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 46 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vi delar erfarenheter, därför förstår vi varandra. Församlingen i Värnamo har startat ett socialt företag Drop in-dop lockade många Fjorton personer döptes under drop-in dopet den 26 oktober i Eskilstuna församling. Ett alternativ som uppskattades för sin enkelhet. STRÄNGNÄS STIFT Inne i Klosters kyrka är prästerna Camilla Östergren och Krista Riipinen fullt sysselsatta, värdinnan kommer med nya lappar med namn på de som väntar på sitt dop. Väntetiden är inte allt för lång, trots både dopsamtal och ceremoni. – Tänk att det är så många som kommer! Det här måste vi göra fler gånger, säger en lycklig Camilla Östergren. Hon tar en ny lapp med namn och går sedan fram och presenterar sig för nästa familj. UTANFÖR SKYNDAR Yvonne Petterson upp för trappan till Klosters kyrka. Hon passar på att döpa sitt yngsta barn som är fyra år. –Jag har stressat hit direkt från jobbet, men min man tog med barnen hit. Det ska bli så skönt att få det här gjort, säger Yvonne Pettersson. DE SKÄL som många besökare delade på drop in-dopet, är att tiden inte räcker till eller att man försökt att planera för dop men så har något oväntat hänt och sedan har det inte blivit av. Resultatet av dagen blev 14 döpta, 7 uppätna tårtor, 70 urdruckna koppar kaffe, en tom flaska saft och en minnesvärd dag för alla nydöpta och g gäster. PIA KARJALAINEN En stor upplevelse Amanda Nyberg deltog på Kyrkornas Världsråds möte På ungdomsförmötet i Busan deltog 300 ungdomar från hela världen. Bland annat hölls workshops på mötestemat fred och rättvisa. Här uppträder en filippinsk ekumenisk dramagrupp. FOTO: AMANDA NYBERG I sammanlagt tre veckor har Kyrkornas Världsråds möte i megaformat pågått i Busan, Sydkorea. Vi fångade en av de utsända, Amanda Nyberg, för en rapport. Amanda Nyberg var del av en delegation på 12 personer utsända av Svenska kyrkan, utsedda genom Svenska kyrkans unga i olika stift. Amanda sitter med i Lunds stifts internationella strategigrupp och läser till vardags teologi med inriktning mot missionsvetenskap och ekumenik vid universitetet i Lund. – Generalförsamlingens möte är en stor händelse som bara sker vart sjunde år. Bland annat ska ett nytt missionsdokument förankras, berättar Amanda. Vad är ditt och Svenska kyrkans ungas uppdrag på mötet? raren och andra ledare. Det fanns också förmöten för kvinnor och män, för ekumeniska handikappnätverket EDAN samt för ursprungsbefolkningsfrågor. Starkaste intrycket? Vad ger sådana här stora möten? Amanda Nyberg rap porterar från Kyrkornas Världsråds möte. ken är att ta med lärdomarna hem. Hur många deltar? Camilla Östergren, präst i Eskilstuna församling, med nydöpte Alvin Schmi FOTO: PIA KARJALAINEN – Det här är en strategisk satsning från Svenska kyrkans sida för att stärka kunskapen om ekumenik bland unga. Vi är främst här för att lära oss om och uppleva ekumenik, men förstås också för att nätverka och diskutera olika frågor. Vi deltar i bibelstudier, gudstjänster, ekumeniska samtal, workshops och mycket annat förutom ”business sessions” där vi är åhörare. Tan – Runt tretusen samt koreaner på plats. 345 medlemskyrkor finns representerade samt dessutom Romersk-katolska kyrkan med flera kyrkor och kristna organisationer. Folk kommer från cirka hundra länder, tyvärr inte från Nordkorea. – Runt 300 var med på ungdomsförmötet. Vi har förberett med nätseminarier och facebookdiskussioner kring försoning, eco-justice (ekologisk och ekonomisk rättvisa) och migration samt om de viktigaste dokumenten om mission, enhet och kyrkosyn i förväg. – På ungdomsförmötet hade vi bland annat tematiska diskussioner och samtalade med generalsekrete- – Det häftigaste är förstås att så många människor från olika kyrkor är samlade och att få prata med varandra. Det har också varit ett par kulturella inslag som gjort intryck. U nder inledningsgudstjänsten lästes det upp klagovisor som berättade om lidande i olika världsdelar medan en dansare strödde aska över sig. Koreanerna bjöd i inledningsceremonin på en fantastisk operaföreställning om Koreas historia – hur de ser på kyrkornas bidrag till självständighet och fredssträvanden, deras sorg över splittringen och deras böner till Gud. Hinner du uppleva något av det sydkoreanska samhället? – En glädje och stolthet över att tillhöra kyrkan och en ödmjukhet inför både lidande och lidelse som jag ser hos andra. När jag kommer hem ska jag dela med mig av mina erfarenheter bland annat på fasteupptakten i Lunds stift, i Torns församling i Lund, inom Svenska Kyrkans Unga och på missionsvetenskapens forskarseminarium. Vad beror ditt intresse för mission och ekumenik på? – Det grundades framförallt när jag var i Brasilien genom utbytesprogrammet ”Ung i den världsvida kyrkan”. Jag tycker att det är väldigt spännande att följa kyrkors teologiska diskussioner och uppleva den enhetssträvan och det samhällsengagemang som finns. MARIA LUNDSTRÖM – Ja, vi äter mycket koreansk mat och den är oftast god. Jag har till och med vågat mig på några torkade småfiskar som man äter hela. Koreanerna sätter ju rätt stor prägel på mötet och situationen här passar väl ihop med temat ”Livets Gud - led oss till rättvisa och fred!”. En utflykt till olika religiösa samfund i Busan ingår i mitt program. FLER REPRESENTANTER från Lunds stift: På mötet i Busan deltog även Torrid Bengtsson, miljöansvarig i Lunds stift, samt doktoranderna Sara Gehlin och Marjaana Toiviainen från Lunds universitet. Kyrkornas världsråd är världens största ekumeniska nätverk. Läs mer här: http://www.oikoumene.org/en

  Sid 2 - 32 TORSDAG 14 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 46 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.