Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 45 2013

TORSDAG 7 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 45 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Jag vill skapa tydliga beslutprocesser där beslut tas på rätt nivå. Jag är en stor vän av samrådsprocesser, de som berörs av ett beslut ska vara delaktiga i processen. Jag avskyr privilegier och särbehandling. Och inte minst, jag försöker att inte ta mig själv på för stort allvar. MIKAEL JOHANSSON, sedan den 1 augusti kontraktsprost i Frosta kontrakt i Luds stift. Simone snällare än Gudrun VÄXJÖSTIFT En ny storm med kvinnligt namn har drabbat stiftet och dess skogar. Men Simone kan inte mäta sig med Gudrun på långa vägar. Några dygn efter stormen hade en översiktlig uppskattning av skadorna gjorts inom vår förvaltning. Siffrorna är mycket preliminära men de indikerar att 25 000 till 50 000 skogskubikmeter fällts. Gudrun fällde närmare 1,5 miljon kubikmeter. Skadorna är koncentrerader i stiftets södra delar. Jönköpings län har däremot klarat sig med mycket små skador. Även om skadorna i en jämförelse med stormskadorna efter Gudrun kan verka små, blir det nu mycket arbete på distrikten med inventering av fastigheterna, planering av tillvaratagandet och sedan upparbetning. Det mesta försöker vi ta hand om med maskiner men ibland behöver man kapa loss rotvältorna med motorsåg vilket är ett riskfyllt arbete. Våra skogsarbetare ska nu i november gå en särskilt utformad kurs för arbete i stormfälld skog för att arbetet ska bli så säkert som möjligt. CLAES-GÖRAN JOHANSSON Många vägar bär till tro Det är dags att dra igång ett vuxenpedagogiskt nätverk igen i stiftet. Det var de drygt fyrtio deltagarna överens om på utbildnings- och inspirationsdagen på Åkersberg i oktober. LUNDS STIFT.Att arbeta med vuxna, att undervisa om kristen tro, sker på många sätt. Valet av metod är inget självklart men det som stod klart under utbildningsdagen ”Växa i tro hela livet” var att de olika arbetssätten mycket väl kan flätas samman med varandra utan att någon blir utkonkurrerad. Ylva Eggehorn talade om vuxna mitt i livet och behovet av ett forum för medelålderns frågor. – Vuxna Ylva Eggehorn. brottas också med att finnas till och jag tycker det saknas ett språk för det i kyrkan, att tala om tro. Vi behöver övningar i detta eftersom det handlar om den djupaste meningen i vårt liv, om mognad, sa hon. HUR GÖR MAN? Under dagen fick sen underlättar att sätta igång sådana samtal. Man plockar en pärla och ställer frågor som Vem är jag? Vilken är min bild av Gud? och så dröjer det inte länge innan samtalet sätter igång. Det är en metod som kan utvecklas och berikar alla andra metoder, säger Carina Wallace. I BURLÖVS FÖRSAMLING har man deltagarna presentation av katekumenat, frälsarkrans, Pilgrim och Alphagrupper. Carina Wallace, som är kyrkoherde i Stora Köpinge församling, har i många år utgått från Det är lättare att komma med en frälsarkrans än att bjuda in till samtal om kristen tro – fastän det är samma sak, säger prästen Carina Wallace. FOTO: ANDREA KOLLMANN frälsarkransen, ett slags radband som fungerar som en visuell studieplan med fokus på olika ämnen. – Det finns en längtan att tala om livet och sin tro. Frälsarkran- valt att arbeta med katekumenat, en metod med ett tydligt mål mot dopet. De presenterar samtalen som ett sökande mot helande och tro, uppdelat i fyra steg och kopplat till kyrkoåret. –Vi vill nå de som inte törs gå till kyrkan, som inte tror de är ”fina nock”. Det handlar om att samtala kring kristen tro, men vi är ingen bibelstudiegrupp utan har ett mer diakonalt själavårdande fokus, berättar komminister Magnus Heberlein. Han talade också om pilgrimsvandring. – Många som är rädda för kyrkan söker sig till pilgrim, det är en oerhört öppen form med hyfsat låg tröskel, sa han. I BROBY samlar Alphagrupperna så mycket folk varje gång att de haft problem att hysa alla som vill vara med. Rekryteringen sker där varje kontaktyta med kyrkan finns, från konfirmandföräldrar, till leva-vidare-grupp, arbetslöshetsprojekt och asylboende. – Vi har en kallelse att gå ut och möta människor i marginalen. Gör vi det, händer det något, sa Anders O Johansson, kontraktsprost och kyrkoherde i ANDREA KOLLMANN Broby. Telefoni till hälften av priset Nu byter stiftets telefoniplattform (VTP) operatör och halverar därmed kostnaderna för alla anslutna enheter. Bytet sker direkt efter jul- och nyårshelgerna. VÄSTERÅS STIFT. Sedan ett par år tillbaka erbjuder Västerås stift församlingar och andra enheter en gemensam telefonilösning (VTP) och en gemensam ITplattform (VIP). Båda är ett resultat av önskemål från församlingar om stöd. När möjligheten gavs till riktade församlingsbidrag Anders Anderson. användes en del av medlen för att bygga upp gemensamma lösningar. – Egentligen kan den gemensamma telefonilösningen spåras tillbaka till år 2003 då Västerås stift och Västerås kyrkliga samfällighet samtidigt behövde byta växel, säger Anders Andersson som är telefoniansvarig i VTParbetet. Vi hade samma behov samtidigt och insåg att om vi samverkar så blir det bättre för alla. FÖR ETT PAR ÅR SEDAN lanserades den gemensamma telefonilösningen för hela stiftet och gensvaret blev stort. Idag finns 35 enheter, oftast församlingar, an- slutna. Det betyder drygt 850 individuella anknytningar. – Vi har 5-6 enheter till på väg in men har inväntat operatörsbytet, berättar Anders Andersson. Det betyder att vi under första kvartalet nästa år kommer att ha över 1000 anslutna enheter. Ungefär 70 procent av stiftets församlingar och anställda. Västerås stift är ett glesbygdsstift där Telia länge haft den bästa täckningen. Men eftersom VTP, till skillnad från det rikskyrkliga systemet GTP, är opera- törsoberoende har stiftets ansvariga följt utvecklingen. Och väljer nu att byta till Tele2. – I praktiken finns det bara två operatörer som har tillräckligt bra täckning, säger Anders Andersson, nämligen Telia och Tele2. BYTET AV OPERATÖR betyder konkret det att det fasta månadspriset halveras och att surf och växelkostnader ingår. Detta med likvärdig täckning. PELLE SÖDERBÄCK Mötesplats, rastplats och växtplats! Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher och middagar, vacker miljö och behagligt boende. Varmt välkommen! Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

  Sid 2 - TORSDAG 7 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 45 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.