Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 43 2013

TORSDAG 24 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 43 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. För att hitta heligheten måste man våga gå vilse. Sagt under ett samtal om helighet med präster och diakoner i Arboga, Västerås stift. 60 år i söndagsskolan Harriet Stensmar i Nyköping har berättat om Jesus för hundratals barn Som fjortonåring på 1950talet ledde Harriet Stensmar sin första söndagsskolegrupp. Det var starten på en drygt sextio år lång bana som söndagsskollärare. STRÄNGNÄS STIFT – Jag har alltid tyckt om att undervisa. Och att få sprida det glada budskapet har gjort det än mer speciellt, säger Harriet. Etthundrasjutton barn var inskrivna i söndagsskolan i EFS Missionsförening i Nyköping 1950. Lokalen rymde bara ett femtiotal och blev snabbt överfull. För att lösa problemet lät söndagsskolläraren Harry Edlund sin fjortonåriga dotter Harriet ta hand om en grupp i det lilla köket intill. Där höll Harriet söndagsskola med en svart tavla som hjälp, en uppgift hon kom att fortsätta med i sex decennier, i olika lokaler och i olika städer. DEN SVARTA TAVLAN byttes efter hand ut mot en flanellograf och när Harriet Stensmar häromveckan avtackades i Oppebykyrkan i Nyköping har kyrkans ”Söndagsklubb” sedan några år tillbaka använt sig av Godly Playmetodens montessoriinspirerade undervisningsmaterial. – Visst har mycket förändrats under årens lopp, hela undervisningssättet är annorlunda, säger Harriet, som själv undervisade söndagsskollärare på 60-talet i hur man använder svarta tavlan. Hur man vänder sig från tavlan, pratar med barnen och söker ögonkontakt. Godly play fokuserar man på berättelsen och håller blicken fäst på materialet man arbetar med, inte på barnen. – Det var svårt i början, jag var så van att vända mig till barnen. Men det funkar! Barnen lyssnar, följer med och minns vad man har berättat. ATT SOM FJORTONÅRING leda sönagsskolan kändes inte ovant för Harriet. Hon hade själv gått i söndagsskola sedan hon var två år. Hon ler när hon visar ett foto på sin söndagsskollärare från 40talet, tant Greta, och de sex flickorna i gruppen. Än i dag minns hon allas namn. – Jag har alltid vetat att jag ville bli lärare. Jag tyckte om att leka skola som liten, jag var lärare och min syster fick vara elev! När Harriet nyligen avtackades fick hon en liten skulptur av barnen i Söndagsklubben, föreställande en ängel som håller ett barn i famnen. – Jag blev särskilt glad för den. Den påminner mig om den stora kärlek som Jesus har till alla barn, små som stora, och också till mig, som fick förmånen att få förmedla det glada budskapet till så många barn under många år. FOTO: ANNA MENZIES Harriet har dessutom en konstnärlig ådra. Hon berättar att hon har målat sedan hon var gammal nog att kunna hålla en pensel i handen. Kreativiteten har hon haft nytta av i söndagsskolan, där hon har hjälpt till att tillverka mycket av materialet. Harriet blir rörd när hon pratar om hur mycket tiden som söndagsskollärare har betytt för henne. – Det har varit så roligt och jag har fått så mycket själv. Varje gång jag har haft söndagsskola har jag känt efteråt att det var skönt att Gud var med hela tiden. Det är det som känns så härligt. ANNA MENZIES En hel helg på teckenspråk Dövkyrkan har haft gemenskapshelg med temat ”På mitt hjärtas språk”. En träff där allt sker på teckenspråk. I år femårsjubilerar gemenskapshelgen. VÄXJÖ STIFT –Det var deltagarrekord. Det blev ett crescendo under tacksägelsehelgen med allt fler besökare ju längre helgen gick och allra flest besökare under söndagen, berättar Jessica Lindberg som är en av stiftskonsulenterna för Dövkyrkan i Växjö stift. Biskop Jan-Olof Johansson medverkade över datorn genom programmet Skype. Biskopen talade med de församlade från en storbildsskärm och talet teckenspråkstolkades åt deltagarna. – Många ville höra om biskopens arbete och det berättade han om genom att utgå från kräklan och dess delar. DÅ HADE DELTAGARNA redan haft bibelssamtal under ledning av Irina Kloch Bozkurt, som är pedagog i Järfälla församling i Stockholms stift och själv är döv. Efter biskopens ord tog gudstjänstverkstad vid, för att förbereda den avslutande gudstjänsten dagen därpå. På söndagen berättade Petra Örlegård som är döv om sina upplevelser när hon var en av deltagarna i Mot alla odds, serien som gick i tv under våren. Helgen avslutades med tacksägelsegudstjänst med nattvardspoesi, teckenkör och bildspel. Fingervantarna på altaret visar tecknen för Tack G U D. ANDREA FRITZÉN Teckenkören tecknade Allt tillhör dig under söndagens gudstjänst. FOTO: JESSICA LINDBERG Ett meddelande om adressändring Stiftssidan för Uppsala stift har upphört. Samtalet och information från Uppsala stift fortsätter istället i andra former på följande adresser: Välkommen att hälsa på! Stiftets hemsida: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift Stiftets intranät: internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift Nyhetsbrev: internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/stiftsbrevet Kursfoldern Uppslaget: internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/uppslaget Illustration: Maja Larsson

Sid 1 - TORSDAG 24 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 43 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 24 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 43 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.