Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 42 2013

32 TORSDAG 17 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 42 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Det finns en djup tragik i att folk inte lever sina liv som de själva vill leva, utan låter andra berätta hur man ska leva. Ann-Christine Roxberg på en dag om homobisexualitet och transsexualitet i Växjö stift. Ett vinnande koncept Svenska kyrkan i Kumla och Örebro presenterar sig på hockeylagets hemmamatcher ”Hos oss är alla vinnare” är budskapet i den reklamfilm som visas när Örebro Hockey har hemmamatch. Filmen är en del av ett omfattande samarbete mellan kyrkan och det nyblivna elitserielaget. STRÄNGNÄS STIFT Reklamfilmen fick snabbt spridning i sociala medier. Efter en vecka på Youtube var filmen uppe i hela 2 300 visningar. Bakgrunden är att Svenska kyrkan i Örebro och Kumla gått in i ett samarbetsavtal med Örebro Hockeyklubb, som nyligen tog klivet upp i elitserien. – Vi har ett bra samarbete sedan tidigare. Dit hör exempelvis möjlighet till hockeykonfirmation som vi erbjuder sedan fem år tillbaka. Örebro Hockey har också bjudit in oss vid några tillfällen för att föreläsa om moral, etik och värderingar, säger Hans Eklind, präst i Längbro församling och ansvarig för hockeykonfirmanderna. AVTALET BYGGER PÅ ett tydligt och konkret innehåll, betonar han. – Avtalet ger oss ytterligare möjligheter att synliggöra kyrkan och det som kyrkan står för. Förutom reklamfilm på jumbotronen och logotyp på matchtröjan, är kyrkan med och arrangerar en välgörenhetsmatch i november. I slutet av samma månad arrangeras även en heldag för konfirmander i Kumla kyrka på temat ”Inte som du tror”. Utvisning upprör biskopen SKARA STIFTUtvisningen av familjen Morina i Vedum till Kosovo är upprörande. Det säger biskop Åke Bonnier i Skara i ett uttalande med anledning av den nyligen genomförda utvisningen. Biskopen menar att det behövs en rejäl översyn både av detta fall och av de principer som gäller för flyktingfamiljer som fått stanna ett årtionde i Sverige för att sedan bli ivägskickade. I sitt uttalande säger Åke Bonnier bland annat att utvisningen av barn till ett land där de inte har någon förankring och inte kan språket framstår som både obegripligt och omoraliskt. ”Det kan finnas legala skäl för att en utvisning äger rum, men hänsyn till barnens situation måste få väga mycket tyngre än i dag”, anser han. Ett fyrtiotal körsångare deltog i inspelningen av reklamfilmen i S:t Nicolai kyrka i Örebro. Filmen Hos oss är alla vinnare visas när Örebro Hockey har hemmamatch och den sprids nu för fullt i sociala medier. Växjö bygger kyrkocentrum VÄXJÖ STIFT. Första spadtaget till nya domkyrkocentrum utanför domkyrkan i Växjö tas på onsdag den 23 oktober. Biskop Jan-Olof Johansson är den som håller i spaden. – Jag är övertygad om att detta kommer att bli en viktig och levande mötesplats i Växjö och att det också kommer att få stor betydelse för hela vårt stift, säger biskopen Jan-Olof Johansson. Domkyrkocentrum har funnits i planen ett längre tag och under sommaren började man den stora utgrävning på den historiska bit mark som legat gömd under Storgatan i Växjö och nu ska ge plats åt nya domkyrkocentrum. Under sommaren har en rad fynd gjorts på platsen, bland annat ett par grävda brunnar, skor, mynt, stensatta gator och inte minst ett medeltida pilgrimsmärke gjutet i bly föreställande Sankt Sigfrid. Domkyrkocentrum kommer att bli en mötesplats för människor såväl som arbetsplats åt Växjö pastorats anställda. – Tillsammans med hockeyspelarna från Örebro Hockey fokuserar vi på tolerans, värderingar och schysst spel, säger Hans Eklind. INITIATIVET TILL samarbetsavtalet togs av Johan Arvill, kyrkoherde i Kumla. – Jag och flera med mig var nyfikna på om det skulle gå att sy ihop något som skulle gagna kyrkan i till exempel konfirmandsammanhang. Många av våra kumlabor, inte minst ungdomarna, spenderar en stor del av sin tid i Örebro. Vi vill nå dem med budskapet att kyrkan finns och tar deras livsfrågor på allvar. Ingemar Söderström, blivande kyrkoherde i Örebro pastorat, tycker att samarbetet är spännande. – Som kyrka ska vi ta plats och förmedla ett gott budskap på olika platser där människor möts. Valet att i år gå in i ett samarbete med Örebro Hockey, där det just nu glöder av engagemang och förvänt¬ningar, ger en fin möjlighet att göra ett inspel, till exempel med ett överraskande budskap på de stora bildskärmarna. Körsångarna tassar tyst över stengolvet för att inte störa pågående inspelning. Nu är det snart dags att ikläda sig rollen som ”hockeykören”. Scriptan Lotta visar på plats och regissören Fredrik berättar hur kören ska agera. ”Film 1, tagning 1, scen 1, hockeykören, tystnad”. SARA EIDEVAL WEBBEN µ HUR DET BLEV? Se filmen på: www.youtube.com/ watch?v=03lXfpUQAfo Fråga alltid barnen Strängnäs stift jobbar för att barnets perspektiv ska vägas in varje gång en instans inom Svenska kyrkan ska fatta beslut. STRÄNGNÄS STIFT I november 2012 fattade Kyrkomötet beslut om att en barnkonsekvensanalys ska göras när beslut fattas inom Svenska kyrkan. Det gäller från och med januari 2013 och nu arbetar både nationell nivå och stiften med att ta fram material och utbildningar för att underlätta arbetet. – PÅ KORT SIKT behöver vi hitta sätt att beställa, utföra och ta emot barnkonsekvensanalyser, på lång sikt handlar det om arbeta för att förankra ett förhållningssätt där barnets perspektiv tas tillvara, säger Rebecka Tegnér, som ingår i stiftets arbetsgrupp för barnkonsekvens-analys. Några viktiga faktorer för att arbetet med barnkonsekvensan- Rebecka Tegnér ingår i Strängnäs stifts arbetsgrupp för barnkonsekvensanalys. Linus Bengtsson är en av författarna till handboken om barnkonsekvensanalys. FOTO: MIRIAM ARREBÄCK alyser ska bli framgångsrikt är att barn görs delaktiga, att arbetet följs upp och att det finns ett löpande arbete med kompetensutveckling. Under senhösten 2013 kommer en web-utbildning, som nationell nivå tagit fram, att finnas tillgänglig på intranätet. MIRIAM ARREBÄCK Vi ordnar er personalresa och församlingsresa Mer än hundra nöjda församlingar har åkt med oss.

  Sid 2 - 32 TORSDAG 17 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 42 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.