Sidan 2 i Kyrkans Tidning plats nr 42 2013

26 TORSDAG 17 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 42 PL ATSANNONS ER Präst med barn, familj och konfirmandprofil sökes på 100% från årsskiftet Vill du ha en spännande och utmanande tjänst med många möjligheter tillsammans med våra arbetslag? Vågar du utmana oss att tänka nytt? Huskvarna församling söker ny präst med inriktning mot barn, familj och konfirmander i första hand. Jämställdhet och mångfald är en del av vår personalpolitik. Därför ser vi gärna en kvinnlig sökande till tjänsten. Läs mer om tjänsten på: www.svenskakyrkan.se/hva-samf Ljusterö-Kulla Församling Vi söker Kyrkokamrer 60% Kanslist 40% Se vidare vår hemsida www.ljustero-kullaforsamling.se Vi söker en Kyrkogårdschef Kyrkogårdschef till Norrköpings pastorat Ytterligare information om tjänsten, kontaktuppgifter mm f finns på www. enskakyrkan.se/norrkoping. .sv Välkommen med din ansökan! mer info om tjänsterna finns på: www.svenskakyrkan.se/uppsala www.kyrkanstidning.se Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. (Luk. 24:15) Sollentuna församling har cirka 67.000 invånare. Cirka 61% av dem tillhör Svenska kyrkan. Församlingen är indelad i fyra distrikt med egna kyrkor och verksamhetslokaler. Till Turebergs distrikt och Turebergskyrkans Café Blå söker vi en ny medarbetare då en av våra värdinnor övergår till annan verksamhet. Turebergskyrkan finns i de centrala delarna av Sollentuna. Café Blå är en mötesplats där människor ska känna sig sedda oberoende av ålder, bakgrund och social status. Caféet drivs med hjälp av volontärer, de som arbetstränar och de som gör samhällstjänst. jobba diakonalt med unga i uppsala Diakon med inriktning mot ungdomar/unga vuxna Söks till Uppsala domkyrkoförsamling, enheten för diakoni och sjukhuskyrka. Heltid. Tillträde 1 jan 2014 eller enl. ö.k. Samarbete med församlingspedagog, ungdomsmusiker och föreståndaren på café Genomfarten. Du är självständig, drivande och van att knyta kontakter med ungdomar och ha blick för diakonala behov. Mer info: Harriet Sundström, diakon, enhetschef, E-post: harriet.sundstrom@svenskakyrkan.se eller tel. 018-430 36 06. Vällingby församling ligger i västra Stockholm. Vi är ett barn- och ungdomsarbetslag på 8 personer, bestående av pedagoger, förskollärare, präster och fritidsledare, som arbetar med åldern 0-25 år. Vi har gruppverksamheter såväl som öppen verksamhet. Vi har god kontakt med de 10 skolorna inom församlingen och erbjuder vandringar och lektionsmedverkan. Till vårt arbetslag söker vi nu en diakon som vill leda, förvalta och utveckla det diakonala arbetet med barn och unga. Då vår skoldiakon fått ett projektuppdrag i församlingen söker vi till ett ettårsvikariat: FÖRSAMLINGSHEMSVÄRDINNA/ -VÄRD till Café Blå i Turebergskyrkan Arbetsuppgifter: Du, tillsammans med ytterligare en värdinna, leder arbetet med ett diakonalt förhållningssätt i mötet med såväl volontärer som gäster. Tillsammans ansvarar ni för kök och café, inköp, beställningar, kaffeservering och tillredning av måltider, företrädesvis soppor. Kvälls och helgarbete förekommer regelbundet. Kvalifikationer: Du är en serviceinriktad och ansvarskännande person som gillar kyrkan, människor och matlagning. Du är flexibel till såväl arbetsuppgifter som arbetstider, har ordningssinne, samarbetsförmåga samt är praktisk lagd. Du får gärna ha erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Körkort är ett plus. Upplysningar: Distriktschef-/präst Robert Thysell 08-505 513 46, 070-731 98 82 personalchef L-G Björkelid 08-505 513 23 el 070-728 77 12. Facklig företrädare Helen Tegnér, Kommunal 08-579 213 61 eller Andreas Salé, Vision 08-505 514 04, 070-495 95 10. Se även vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sollentuna Allmänt. Vi förutsätter att sökande är medlem i Svenska kyrkan och delar dess tro och liv. Ansökan med CV och löneanspråk skall vara inkommen till: Svenska kyrkan Sollentuna, Box 13, 191 21 SOLLENTUNA eller sollentuna.jobb@svenskakyrkan.se senast 2013-11-04. Diakon 100% med inriktning mot barn, unga och skola. Vi söker dig som - vill vara diakon för barn och unga i församlingen. - vill utveckla samarbetet med skolorna utifrån ett diakonalt perspektiv. - vill vara samordnare för vandringar och lektionsmedverkan. - gärna har konfirmander och deltar i ledarutbildningar. Vill du veta mer om våra tankar och idéer – ring oss. Bengt Kämpe, församlingspedagog: 08 445 85 11. Magdalena Ljunggren, tf kyrkoherde: 08 445 85 20 Ansökningshandlingar ska vara Vällingby församling tillhanda senast den 31 oktober. Adress: Vällingby församling, Kirunagatan 9 - 11, 162 68 Vällingby. E-post: vallingby.forsamling@ svenskakyrkan.se Diakon alt församlingspedagog med inriktning mot barn och unga Söks till Helga Trefaldighets församling, S:ta Maria kyrka. I tjänsten ingår gruppverksamhet riktad mot barn och ungdomar. Samarbete med skola och samhälle. Arbete med tonåringar och unga både i Stenhagen och i centrala Uppsala. Mer info: Lars Olof Fahlén, kyrkoherde, tel 018-430 36 76 eller Martina Larsson, komminister, platsansvarig i S:ta Maria kyrka, tel 018-430 36 84. Fackliga företrädare: Vision, Gun Mases, 018-430 37 84, och för Kyrk-A: Johan Lautmann, 0702-83 09 33. Sista ansökningsdag för tjänsterna är den 27 oktober. Skicka ansökan till: uppsala.domkyrko@svenskakyrkan.se resp helga.trefaldighet@svenskakyrkan.se alternativt: Uppsala domkyrkoförsamling/Helga Trefaldighets församling, Domkyrkoplan 5-7, 753 10 Uppsala. Märk kuvertet: ”tjänsteansökan” www.svenskakyrkan.se/vallingby Beställ din egen prenumeration! i lösningar yrk Ky ans tidning ger lö av lä s Kyrk arna gill ar ans T idnin g 97% www.kyrkanstidning.se Läsn ytta!

Sid 1 - NUMMER 42 KYRKANS TIDNING TORSDAG 17 OKTOBER 2013 25 PLATSANNONSER PLATSANNONSER   Sid 3 - NUMMER 42 KYRKANS TIDNING TORSDAG 17 OKTOBER 2013 27 PLAT SANNONSER Komminister  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.