Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 41 2013

TORSDAG 10 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 41 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vi präster behöver förmedla en stolthet över vad vi gör. Unni Wiig-Sandberg, präst och rekryteringsansvarig i Västerås stift, med anledning av svårigheten att rekrytera nya präster. ”Vi samlas för att enas” Agnes Recksén reser till Kyrkornas världsråds ungdomsmöte i Sydkorea STRÄNGNÄS STIFTTolv ungdomar från Svenska Zimbabwier gästade Uppsala UPPSALA STIFT Söndag den 6 oktober firades den specialskrivna Sondo-mässan i Björklinge kyrka. I samband med det undertecknades ett nytt avtal mellan Uppsala stift och den Lutherska kyrkan i Zimbabwe (ELCZ). Ett trettiotal Zimbabwier gästade nio församlingar i Uppsala stift, från Knivsta i söder till Söderhamn i norr. Det är ett synligt bevis för den vänskap som finns mellan dessa båda kyrkor. Historien börjar för över 100 år sedan då missionärer från Uppland grundade kyrkan i nuvarande Zimbabwe. Sedan 1998 har Uppsala stift ett avtal med ELCZ och inom ramen för det sker ett omfattande arbete. kyrkans unga kommer att resa med Svenska kyrkan till ett ungdomsmöte i Busan i Sydkorea i början av november. Agnes Recksén från Turinge-Taxinge församling är en av dem. Det ska bli en väldigt spännande resa och det är många tankar som trängs i huvudet just nu. Jag kommer att hamna i en för mig helt ny världsdel, ha ett fullspäckat schema och möta otroligt mycket nya människor – vilket är supercoolt. Men det handlar också om så enkla saker som vad jag ska packa för att klara mig två veckor. Eller tänk om mitt bagage försvinner när vi gör tre byten mellan olika flygplan. Allt praktiskt brukar ju lösa sig. Men det är svårt att inte bli lite nervös. DEN 26 OKTOBER lyfter vårt plan och vi påbörjar en fjorton dagar lång resa. I Busan kommer vi inte att bara möta människor från Sydkorea, utan ungefär 5000 personer från världens alla hörn. Vi ungdomar kommer att finnas på plats där delegaterna i Kyrkornas världsråd är, och tillsammans ska försöka komma fram till någon sorts gemensam riktning för de representerade kyrkorna. Mötet i Busan har mandat att fastställa den framtida dagordningen för Kyrkornas världsråd och är också ett unikt tillfälle för hela gemenskapen av medlemskyrkor att komma samman i bön och fest. När vi från Svenska Kyrkan Unga hade ett förmöte så skulle vi fundera kring vilket fokus vi ska ha på den här resan. Mitt fokus kommer vara att studera kommunikationen mellan alla dessa människor. Jag läser tredje året på samhällslinjen med inriktning beteende, och efter många psykologilektioner som handlat om just kommunikation så är jag extra nyfiken på hur det fungerar i ett större sammanhang. Vi som deltar kommer från så skilda kulturer och har olika normer och värderingar. Därför är det så häftigt att vi nu ska samlas för att enas. EKUMENIK ÄR ETT ständigt åter- Stiftet hjälper till vid herdejakt VÄSTERÅS STIFT. En ordinarie kyrkoherde har saknats i Mora sedan Karin Egebjer lämnade i våras. Nu börjar församlingen rekryteringen av en ny herde som ska finnas på plats i början av nästa år då vikarierande kyrkoherden Jan Segerstedt slutar. Den här gången tar församlingen hjälp av stiftet i sitt arbete. – Vi har rekryterat förut utan att samarbete har skett. Från stiftet har man nu erbjudit alla ett samarbete vid rekryteringar, säger avgående kyrkorådsordföranden Lennart Thorslund till Dalarnas tidningar. kommande ord i detta sammanhang, därför vill jag påminna om det här: Den 17–24 november 2013 är det kyrkornas globala vecka. Jag vill uppmana varje församling att göra någon typ av aktivitet denna vecka. Ett exempel jag hittade i broschyren ”helig fred tro som fredsskapare” är att kontakta en kyrka på din ort som inte tillhör samma samfund. Exempelvis skulle ni tillsammans kunna hålla en eku- Agnes Recksén är vice ordförande i Svenska kyrkans ungas distriktsstyrelse i Strängnäs stift och ordförande Svenska kyrkans Ungas lokalavdelning, SKUNK, i Turinge-Taxinge församling. FOTO: BARBRO ERIKSSON menisk fredsgudstjänst. Tänk ut något som just ni kan göra och ”styr era fötter in på fredens väg” (Lukas 1:79)” AGNES RECKSÉN Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift WEBBEN μ LÄS MER om mötet i Busan? http://wcc2013.info/en/aboutthe-assembly Klockare samlades i Strängnäs STRÄNGNÄS STIFT Domkyrkoklockare från tolv stift samlades förra veckan i Strängnäs. Endast klockaren från Härnösand hade förhinder och kunde inte delta i den årliga träffen. – Vi turas om att vara värdar, säger Stefan Eklund, domkyrkoklockare i Strängnäs Domkyrkoförsamling med Aspö. Vid ett möte visar man sin domkyrka grundligt, både historiskt och praktiskt. Vi går igenom hur vi jobbar, vilka ansvarsområden vi har och utbyter erfarenheter om hur vi löser problem. Förhandlingsfel vid tillsättning av kyrkoherde? När John Sund i slutet av förra året utsågs till ny kyrkoherde i Leksand missade församlingen att MBL-förhandla. VÄSTERÅS STIFT Det menar fackförbundet KyrkA som lämnat frågan vidare till Arbetsdomstolen och kräver ett skadestånd på 75 000 kronor. På sin hemsida kommenterar församlingen, genom sin informationssekreterare Ingrid del Castillo, frågan. MAN SKRIVER BLAND annat att det arbeta med människor”, skriver Ingrid del Castillo. ARBETSDOMSTOLEN beräknas ta inte är frågan om ”något kyrkoherdebråk”. Vad frågan gäller är en oenighet mellan kyrkonämnden och den fackliga organisationen som nu arbetsdomstolen får bedöma. ”Här i Leksands pastorat ägnar vi oss åt det vi är bäst på – att vara medmänniska och upp frågan någon gång nästa år. Om man går på fackets linje kan ett skadestånd utdömas, däremot påverkas inte själva tillsättningen. John Sund är kyrkoherde i Leksand och har ingen del i tvisten. PELLE SÖDERBÄCK MBL-miss i Leksand? Hjälp oss investera i barns framtid Din gåva gör skillnad! Kortebovägen 48, 564 33 Bankeryd, 036-37 79 00 Pg. 90 11 30-5 www.barnsamariten.se

  Sid 2 - TORSDAG 10 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 41 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.