Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 40 2013

32 TORSDAG 3 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 40 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Profeterna vågade ju både i gamla testamentet och i nutid säga hur det bör vara utan att tänka på sitt eget skinn. LARS BJÖRKSELL, kyrkoherde i Skogslyckans församling, Växjö stift, och ansvarig för projektet Profetisk diakoni. Arboga får fredspark – Vi ska göra Arboga till en fredsstad! Det säger en entusiastisk projektledare, Håkan Sterner, när han guidar Libombostiftets biskop Dinis Sengulane runt i den skulpturpark som växer fram vid Jäderbruks herrgård i utkanten av Arboga. Skulpturer gjorda av krigsmaterial. Projektet med fredsskulpturparken startade med ett symposium i Arboga för drygt ett år sedan. Skulptören Richard Brixel samlade ett femtontal konstnärer från olika delar av världen för att de under tre veckor skulle skapa konst av krigsmaterial. Skulpturerna har stått på ett industriområde i Arboga. Nu är det dags att ta nästa steg, att skapa en skulpturpark. – Jag tror vi hittat rätt plats med Jäderbruks herrgårds ekologiska profil, säger Håkan Sterner. Våra skulpturer ställer frågor om hur vi skapar en bättre värld. Det handlar också om ekologi och hälsa. Biskop Sa engulane lång erfarenhet av projekt med att skapa konst av krigsmaterial. Strax efter krigsslutet i början av 1990-talet i Moçambique startade, med stöd från bland andra Västerås stift, det projekt som på svenska kallas ”smida svärd till plogbillar”. – När freden kom blev vår händer, våra fötter, våra tankar. HAN FINGRAR PÅ det biskopskors han bär runt halsen. Ett kors gjort av delar från ett destruerat vapen. – En biskop bär alltid ett kors. Mitt kors berättar om var vi kommer ifrån, var vi är idag och vart vi är på väg. Jag vet inte hur många människor som dödats av de vapen som nu utgör mitt kors. Men jag vet att det aldrig kan ske igen. Korset berättar istället om fred. Fred med mig själv, med alla människor, med skapelsen, med förfäderna och med Gud. Biskopem gläds över Arbogas skulpturprojekt och fredspark och ser spontant möjligheter till samverkan med projektet i Maputo. Men han ger också Arbogaprojektet en utmaning. – Det flesta skulpturerna är gjorda av kanoner och flygplan. Ni får inte glömma alla små vapen. De som finns i många hem. Det är ofta dom som dödar. Och som påverkar hela familjer, hela hem. Richard Brixel, konstnärlig ledare för skulpturparken, visar en kanon som blivit ett fågelbo för Lina och Dinis Sengulane samt projektledaren Håkan Sterner. FOTO: PELLE SÖDERBÄCK O FAKTA PELLE SÖDERBÄCK fråga ”vad hotar den?”, berättade biskopen. Ett hot var alla de vapen som delats ut av de stridande parterna under kriget. Vad göra med dom? En hel natt diskuterade jag detta med Gud och på morgonen kom svaret i bibelordet om att ”smida svärd till plogbillar”. – Vi informerade regeringen om att det kristna rådet tänker starta ett fredsarbete från ett bibliskt perspektiv. Att samla in vapen, förstöra dem på plats och ge människor något användbart istället. EN CYKEL, en symaskin eller jord- bruksredskap. Det är ett lyckat projekt som fortfarande pågår. Vi har hittills förstört över 800 000 vapen. Nästa steg blev att att bjuda in lokala konstnärer, de som tidigare gjort monument för att glorifiera kriget. Bilder på vapen fanns överallt. Nu var det dags att istället glorifiera freden. – Det handlade om att transformera ett sätt att tänka, menar biskop Sengulane. Alla tänkte i vapen. Fred handlar om hela kroppen. Vad vi gör med våra Skulpturparken Skulpturparken i Arboga omfattar ett drygt femtontal verk av konstnärer från Kina, USA, Tyskland, Sverige, Rumänien, Storbritannien och Holland. Den ligger i parken vid Jädersbruks herrgård och invigs formellt våren 2014. INGVAR LARSSON, bonde, kyrkvärd och ordförande i kyrkonämnden i Vittsjö-Verums kyrkliga pastorat. 5 FRÅGOR TILL Du är bondekompis. Vad innebär det? – En bondekompis är en person som bönder kan ringa till för att få prata av sig och få råd och stöd. Vi kan också förmedla hjälp. Det är ett nätverk och en krisberedskap inom LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Ofta handlar samtalen om kris i ekonomin, i äktenskapet eller om sorg. Flera präster och diakoner är engagerade som bondekompisar. Det är ideellt arbete, utom när vi gör hembesök. Då utgår timersättning. Vad ger det dig att vara bondekompis? – Det är ett tacksamt uppdrag. Man känner att man är behövd. Jag kan rekommendera det till andra. Vi är mellan 15-20 personer i Skåne. Själv håller jag på att avveckla min verksamhet som bonde efter 52 år. Snart går jag i pension, men jag tänker fortsätta att vara bondekompis så länge jag har hälsan. Det ger en väldig stimulans. Hur hör kyrka och jordbruk ihop för dig? – Det går hand i hand på ett självklart sätt. Jag har ett engagemang i min församling sedan trettio år. Som jag ser det är kyrkan en del av naturen. Naturen är Guds skapelse som vi är satta att förvalta. Vilka är bönders största utmaning idag? – Att få ekonomi på verksamheten. Det har blivit tufft. Det kräver så mycket kapital att vara lantbrukare jämfört med förr. I och med att man lånar upp stora summor är man beroende av att pengar flyter in stadigt. I en svacka är det riktigt hårt. MARIA LUNDSTRÖM Dags söka kyrkobyggnadsdsbidrag Kyrkobyggnadsbidraget är pengar som kommer från Svenska kyrkans egna tillgångar, kyrkoantikvarisk ersättning är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över. Sista ansökningsdag för kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning för 2015 är 31 oktober 2013. Mer information finns på intranätet. Mötesplats, rastplats och växtplats! Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher och middagar, vacker miljö och behagligt boende. Varmt välkommen! Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

  Sid 2 - 32 TORSDAG 3 OKTOBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 40 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.