Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 39 2013

32 TORSDAG 26 SEPTEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 39 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Att pilgrimsvandra är att upptäcka nya saker omkring sig och inom sig. Marianne Udd, kyrkoherde i Hamrånge , Uppsala stift och initiativtagare till pilgrimsvandringar i sin församling. 5 FRÅGOR TILL ALBIN TANKE, präst på Lunds stifts Själa– vårdscentrum i Lund. Präst- och diakonmötet: Ett samtal om helighet Faith Lugazia, präst från Tanzania, satte en internationell prägel på 2013 års präst- och diakonmöte när hon i inledningsgudstjänstens predikan konstaterade att hennes hemstift i Tanzania brukar kallas för ”Svenska kyrkans fjortonde stift”. Västerås stifts relationer med Tanzania är djupa och mötet gästades också av Karagwestiftets biskop Benson Bagonza. Även Västerås andra två vänstift hade deltagare på plats.Från Moçambique kom biskop Dinis Sengulane med hustrun Lina medan Gloucester representerades av två präster; Philippa Brunt och Richard Mitchell. FAITH LUGAZIA lyfte värdet av den TV4:s nya humorserie Halvvägs till himlen är inspelad i skånska Arrie. Det ryktas att Johan Glans karaktär, prästen Albin, är döpt efter dig? – Det stämmer. Han spelar inte mig utan Albin Olsson, men jag var med när produktionsteamet gjorde sitt researcharbete. De gav huvudrollen mitt namn lite som en gest och en blinkning åt mig. Det är nog mitt livs första och sista hommage. Seriens Albin beskriver sig som öppen, hungrig, rolig och singel. Stämmer det in även på dig? – Allt stämmer utom singel. Men det är inte något jag skulle säga om mig själv om jag blev tillfrågad. Albin Olsson har sin alldeles egna och unika karaktär. Vad tycker du om den gudomliga serien? – När jag såg det första avsnittet blev jag rörd och glad. Den är fruktansvärt rolig och mitt i prick! Man kan skämta hejdlöst om företeelser om det är grundat i kärlek. Serien är gjord med respekt och då funkar det. Tror du tv-serien kan locka fler till kyrkan? – Ja, eftersom kyrkan exponeras och blir synlig. Trots att serien är skämtsam så finns det något viktigt och seriöst bakom. Människor kan få en längtan efter kyrkorummet och en lust att gå dit och upptäcka själv. Har Gud humor? – Ja, jag tror det! MARIA LUNDSTRÖM Fotnot: Ett hommage är en hyllning till en person genom ett konstnärligt verk. världsvida kyrkans helhet och talade om mötet mellan det kollektivistiska Afrika och individualismens Europa. – Jag är uppvuxen med att ”jag är till, därför att vi är till”. Europeisk filosofi har istället präglats av ”jag tänker, alltså är jag till”. Vi är skapade för varandra. I det gemensamma livet har varje människa en roll att spela. MIKAEL MOGREN hade skrivit mötesboken om ”Livets helighet” och i en inledande presentation tog han ett avstamp i Tomas Tranströmers dikt om den ”oväntade glänta som bara kan hittas av den som går vilse”. – Det är något med helighet som gör det svårt men också spännande. I den kristna tron är heligheten en öppning mot den annanhet vi kallar Gud. Det är en helighet som kan bryta in i det mest profana. – Jag hoppas att det vi nu startar är en process som rinner ut i hela kyrkan. Heligheten handlar om hela mänskligheten. Jagprojektet får bli ett ”vi”. Det ”vi” som kallas kyrkan. Det som är kan också bli. Förändring är alltid möjlig. EFTER ORATION AV Göran Greider, festkväll med Lars Kristerz, för- Efter inledningsgudstjänsten vandrade 300 präster och diakoner från domkyrkan till Aros Congress Center. Längst fram biskop Thomas Söderberg, biskop Benson Bagonza och biskop Dinis Sengulane med hustrun Lina. Det är något med helighet som gör det svårt men också spännande. drag av Ann-Louise Eriksson och Per Eckerdal samt ett antal kortseminarier var det dags för biskop Thomas Söderberg att runda av första delen av prästoch diakonmötet. Han tog sin utgångspunkt i en tacksamhet över det stift han vuxit upp i och nu är biskop över. Men han beskrev också en bit av Sverige i stark förändring. – Bruksorterna förändras, inte minst i Bergslagen. Bofolkningen flyttar från glesbygd till större orter. Idag bor en fjärdedel av stiftets innevånare i staden Västerås och Mälardalen är på väg att bli en storregion. – Samtidigt sker en annan förflyttning i norra delen av stiftet. Våra församlingar i fjällvärlden växer under delar av året till Västerås storlek. Förändringarna handlar inte bara om demografi, utan också om grundvärderingar och om religionens roll och plats i samhället. Thomas Söderberg tog ett konkret exempel i att Mälardalens högskola tagit ett beslut om att inte längre tillåta en högskolepräst. Detta trots ett omvittnat gott arbete av högskoleprästerna. Beslutet är grundat på principer. – Nu handlar det för oss om att där bygga relationer i andra och nya former. Men det är viktigt att komma ihåg att religionsfrihet inte bara är frihet från, utan och frihet till religion. Och att ett samhälle där religion drivs bort från det offentliga rummet blir ett fattigt samhälle. VID ÅRSSKIFTET FÖRÄNDRAS många församlingar organisatoriskt. En ny struktur växer fram som biskopen beskriver som ”närhet och samverkan”. Med mer ge- mensamma administrativa funktioner frigörs tid och kraft för innersidan. Levande församlingar kan växa fram med stöd av goda strukturer. – Kyrkan ska klara både det inre livets tillväxt och cykelställenas realitet, konstaterade biskopen. Viktiga nycklar för framtiden är långsiktighet och förtroende, menade Thomas Söderberg. – Förtroende byggs av relationer, det byggs lokalt och genom långsiktighet. Vi jobbar inte med kvartalsekonomi! Tack alla för hängivna och professionella insatser. Alltså arbetar vi vidare… Präst- och diakonmötet fortsätter nu med samlingar i varje kontrakt och avslutas med en heldag i Rättvik i november. TEXT OCH FOTO: PELLE SÖDERBÄCK Vi tror på nyktra föräldrar Vi tror på nyktra präster Vi tror på nyktra idrottsledare För barnens skull Stolt och Nykter! WWW.SPIKNYKTER.SE

  Sid 2 - TORSDAG 26 NOVEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 39 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.