Sidan 1 i Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013

NUMMER 37 KYRKANS TIDNING TORSDAG 12 SEPTEMBER 2013 23 FOLK&FAMILJ MINNESORD SKICKA MINNESORD TILL familj@kyrkanstidning.se Familj, Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm Minnesord får vara max 1 800 tecken (inkl mellanslag). Barbro Månsson ✦Barbro Månsson, Uppsala, har avlidit i en ålder av 96 år. Barbro Månsson var under sin långa livstid djupt engagerad i Svenska kyrkans liv på olika plan. I församlingsarbetet sysslade hon med allt ifrån ungdomsarbete och konfirmander till syföreningar och kyrkomusik. Det vi särskilt vill lyfta fram är hennes stora engagemang för att öka och förbättra kvinnors plats och röst i kyrka och samhälle. Åren 1971-1982 var hon ordförande i Sveriges kyrkliga kvinnoråd. Men redan 1958 valdes hon till ordförande i Härnösands stifts kyrkliga kvinnoråd. 1947 bildades Kyrkliga kvinnorådet på nationell bas som samarbetsorgan för det kyrkliga kvinnoarbetet i de olika stiften. Rådets uppgift var att följa utvecklingen i kvinnovärlden, bedriva opinionsbildning och kurs- och konferensverksamhet samt representera Svenska kyrkans kvinnor i internationella sammanhang. Barbro var engagerad i rådet redan från 1951. Barbro var öppen för skeenden i tiden. Det faktum att FN proklamerat 1975 som internationellt kvinnoår togs tillvara både i kampanjen för att få en rikskollekt till rådets verksamhet och till att prägla programmen under året med teman som Kvinna i tiden eller Rätten att vara människa. Till rådets 30-årsjubileum hade Barbro bett Eva Åsbrink om en bok om kvinnosynen i kyrka och samhälle. Studiearbetet omkring boken Skapad till Guds avbild ledde stundtals till heta debatter. För Barbro var det viktigt att ventilera de stora samhällsfrågorna och ge rådets svar på remisser och betänkanden. Därför behandlades frågor som Abortbetänkandet, kriminalvården i Sverige, bibelöversättningen 1978 och 1981, fredsfrågorna, barns frågor om liv och död. Kyrkornas världsråd var under den här tiden pådrivande i jämställdhetsfrågor genom sitt studieprogram Tillsammans i kyrkan - om kvinnors och mäns gemenskap i kyrkan. Det arbetet inspirerade Barbro att medvetet nominera kvinnor till styrelser och delegationer. Vi har mycket att tacka Barbro Månsson för. Vi blev sedda och inspirerade av Barbro och beundrade henne för hennes nyfikenhet och energi. Vi är stolta över att ha fått gå i hennes fotspår. BIRGITTA LARSSON HILDA LIND KAJSA WEJRYD PLATSANNONSER Jessy Fastevik • tel 090-71 15 10 fax 090-13 00 23 • e-post platsannons@kyrkanstidning.se Välkommen till Jämjö… världens kanske bästa pastorat! • • • • Med Kristus som stjärna och kärna vill vi arbeta för ett rikt kyrkoliv med många engagerade barn och vuxna. Volontärer och anställda vill göra ”Kyrkan känd på byn och byn känd i Kyrkan” . Vi har en underskön Guds natur här i östra Blekinge med en storslagen skärgård. Granne till världsarvsstaden Karlskrona. …men vi saknar Dig som Församlingspräst 100% som hjälper oss i alla utmaningar. Vi ser fram emot Din ansökan senast 3/10. Läs mer om oss på www.jamjopastorat.se TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. Lediga tjänster UPPSALA STIFT Diakontj i Gävle sökes senast 26/9. LINKÖPINGS STIFT Kmtj i Borg, församlingsherde, sökes senast 23/9. Diakontj i Skeda o Slaka sökes senast 16/9. SKARA STIFT Kmtj i Sunnersberg sökes senast 30/9. Kmtj i Södra Kållands past sökes senast 5/10. Diakontj i Trollhättan sökes senast 15/9. Diakontj i Borås, sjukhusdiakon, sökes senast 26/9. STRÄNGNÄS STIFT Sadjtj, kaplan på Stjärnholm, sökes senast 18/9. Kmtj i Mariefred sökes senast 3/10. Kmtj i Grödinge sökes senast 15/10. Diakontj i Strängnäs domkyrko sökes senast 15/9. VÄSTERÅS STIFT Kmtj i Lima-Transtrand sökes senast 15/9. Kmtj i Arbogabygden sökes senast 19/9. Diakontj i Stora Tuna sökes senast 13/9. Diakontj i Lima-Transtrand sökes senast 15/9. Diakontj i Gagnef, Mockfjärd, Floda, 80 %, sökes senast 20/10. VÄXJÖ STIFT Diakontj i Ljungarum sökes senast 15/9. LUNDS STIFT Kmtj i Västra Bjäre past sökes senast 15/9. Khtj i Perstorp sökes senast 19/9. Kmtj i Hässleholm sökes senast 20/9. Kmtj i Karlshamn sökes senast 26/9. Kmtj i Klippan sökes senast 3/10. Kmtj i Jämjö sökes senast 3/10. Kmtj i Ystad och Sövestadsbygden sökes senast 5/10. Diakontj i Svedala sökes senast 13/9. GÖTEBORGS STIFT Kmtj i Solberga sökes senast 26/9. Kmtj i Lundby sökes senast 26/9. Kmtj i Fjärås-Förlanda sökes senast 27/9. Kmtj i Annedal sökes senast 19/9. Khtj i Ljungskile sökes. Diakontj i Munkedal sökes senast 7/10. KARLSTADS STIFT Kmtj i Steneby sökes senast 22/9. Khtj i Fryksände utannonseras i sept. HÄRNÖSANDS STIFT Kmtj i Indal sökes senast 20/9. Diakontj i Östersund sökes senast 25/9. LULEÅ STIFT Kmtj i Haparanda sökes senast 27/9. Kmtj i Skellefteå landsförs sökes senast 30/9. Khtj i Råneå sökes senast 7/10. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Huddinge, Segeltorp, vik, sökes senast 12/9. Kmtj i Spånga-Kista sökes senast 13/9. Khtj i Finska förs sökes senast 20/9. Kmtj i Huddinge, vik 50 %, sökes senast 22/9. Kmtj i Boo, vik, sökes senast 22/9. Kmtj i Högalid, sjukhuskyrkan, sökes senast 23/9. Kmtj i Enskede-Årsta, vik, sökes senast 1/10. Kmtj i Österhaninge sökes senast 6/10. Kmtj i Ekerö, Adelsö-Munsö, Lovö sökes. Diakontj i Lidingö sökes senast 16/9. Diakontj i Sollentuna sökes senast 23/9. Diakontj i S:t Matteus sökes senast 1/10. Diakontj i Ekerö, Adelsö-Munsö, Lovö, vik, sökes. ÖVRIGT Diakontj i S:ta Clara sökes senast 15/10. Thomas Wärfman, Stockholm. STRÄNGNÄS STIFT Avgår med pension 1/10: kh Margareta Carlsson, Bettna. LUNDS STIFT På egen begäran förklarad obehörig att utöva ämbetet som präst: Björn Kärnstam, Lund. GÖTEBORGS STIFT Namnändring: vik km Emelie Ritni, Stensjön, har bytt efternamn till Holmgren. LULEÅ STIFT Kh i Bygdeå fr 1/11: kh Sören Olsson, Umeå landsförs. STOCKHOLMS STIFT Kh i Täby fr 1/1 2014: km Cecilia Nyberg, förs. Avgår med pension 1/1 2014: kh Johan Blix, Täby. Avgår med pension 1/1 2014: kh Madeleine Eurenius, S:t Matteus. Avliden 29/8: pr f sadj Gösta Josefsson, Danderyd, f 1927. KYRKOKANSLIET I UPPSALA Rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut fr 1/10: forskningschef Anne-Louise Eriksson, kyrkokansliet, Uppsala. SVENSKA KYRKAN I RÅDMANSÖ- FRÖTUNA PASTORAT söker en KYRKOMUSIKER 50% tjänst till Rådmansö församling Förutom sedvanliga arbetsuppgifter även kyrkomusikaliskt utvecklingsarbete. Sista ansökningsdag 11 oktober. För ytterligare information vänligen kontakta Ragnar Bergsten 0730-93 48 00 eller 0176-22 00 23 e-post: ragnarbergsten@live.com Vill du veta mera om tjänsten besök vår hemsida www.svenskakyrkan.se/radmanso Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober. Rådmansö- Frötuna pastorat Frötunagården 761 92 Norrtälje. Tillsättningar och andra förändringar UPPSALA STIFT Resultat i nomineringsval till ärkebiskop: biskop Antje Jackelén, Lunds stift 51 procent, 153 röster, biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift 29 procent, 87 röster, kyrkosekreterare Cristina Grenholm, kyrkokansliet Uppsala 11 procent, 32 röster, domprost Johan Dalman, Strängnäs 4 procent, 12 röster, biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift, 3 procent, 10 röster. LINKÖPINGS STIFT Kontraktsprost i Vedbo o Ydre ktr fr 15/5: kh Carl-Magnus Alstermark, Tranås. Kh i nybildade Norrköpings pastorat fr 1/1 2014: stiftsdirektor Efter ett och ett halvt år är Förkortningar som används: Khtj – kyrkoherdetjänst Kmtj – komministertjänst Kh – kyrkoherde Km – komminister Jessy Fastevik tillbaka från sin föräldraledighet. Vi hälsa henne välkommen tillbaka! PÅ NYA POSTER HAR DU FÅTT NYTT JOBB? Låt andra få veta. Skriv 50 ord om dig själv och tjänsten. Införandet är gratis! Skicka in bild och text snarast efter tillsättningen till: annons@berlingpress.se eller Kyrkans Tidning, Box 22543, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”På nya poster”. Bokar din annons som vanligt via mail: platsannons@kyrkanstidning.se För övriga frågor ring tfn: 090-71 15 10

  Sid 2 - 24 TORSDAG 12 SEPTEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 PLATSANNONSER PLATSANNONSER  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 50 2011
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.