Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 37 2013

32 TORSDAG 12 SEPTEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vi ar pa gang, vi ar laddade, vi ar klara!” Praktikanterna Gustav Wendin och Linnéa Johannson från Gävle Heliga Trefaldighets församling bloggar under sin fyra månader långa vistelse i vänförsamlingen Manama i Zimbabwe. Följ dem på www.svenskakyrkan.se/uppsalastift Medvind för dopet Dopsatsning i Västra Skrävlinge har gett goda resultat I Västra Skrävlinge församling i Malmö har antalet dop ökat med 71 procent på ett år. Detta äger rum i en raskt minskande församling där bara en sjundedel av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Man blir förstås nyfiken. Vad beror det på? Församlingen ligger i stadsdelen Rosengård och omges av en mängd olika religiösa samfund. Socialt är upptagningsområdet präglat av låg utbildningsnivå och låg medelinkomst. Att miljön är religiös får positiva effekter för alla, det religiösa ”smittar” av sig, enligt kyrkoherde Ann Aldén. Förutom fler dop ökar församlingen antal besökare till sina gudstjänster. – Det är svårt att peka på en enda faktor, det handlar om en helhet. Vi har bestämt oss för att här ska man känna sig hemma. Var- Kyrkoherde Ann enda en som Aldén. besöker oss ska känna sig välkommen och sedd. Kommer man som ny till gudstjänsten går vi fram och pratar och visar att vi tycker det är roligt och viktigt att de är där. Och så får alla deltagare i gudstjänsterna en uppgift, säger kyrkoherde Ann Aldén. DOPET HAR FÅTT en mer central plats i arbetet sedan de började med dopprojektet för ett och ett halvt år sedan. Alla som arbetar i församlingen är involverade på något sätt. – Dopen bärs av oss alla och vi prioriterar dop. När arbetslaget träffas pratar vi om de dop som är på gång eller som nyss har gjorts. Vi uppmärksammar även våra egna dop. Man kan säga att vi har höjt dopets status för oss själva, säger Gustav Burman. Han ingår i dopgruppen som arbetar med att utveckla doparbetet tillsammans med försam- 5 FRÅGOR TILL STINA HAGMAN, komminister, Vikens församling: Varför arbetar ni med Facebook? – Syftet är att lyfta fram livet i församlingen lite ”bakom kulisserna”. När den som är intresserad av kyrkan ständigt kan följa och prata med oss i sin mobil, blir tröskeln också lägre för att besöka oss IRL (In Real Life). Men det är själva mötet som är det viktiga. Inte var det sker. Hur länge har ni arbetat med Facebook? – Vi har jobbat aktivt sedan februari i år. Facebook har ju funnits ett tag. Var ni sena på det? – Nej, vi väntade avsiktligt in efterfrågan och inventerade samtidigt resurserna. Församlingen hade visserligen en avsomnad sida sedan tidigare, men vi tog ett strategiskt grepp om projektet och satsade på en nystart: då kom också responsen oerhört fort. Hur bar ni er åt? – Vi utgick från Lunds stifts Facebookpolicy och anpassade den efter hur vi ville jobba. Sedan la vi ut administratörsrättigheter på några anställda som får skriva i församlingens namn. Men i huvudsak sköter jag och informatören sidan. För att snabbt öka antalet ”Likes” fick vi god hjälp av kyrkorådet, av våra trogna besökare och deltagare i verksamheterna. Hur görs inläggen? – De läggs ut inom en väl förberedd ram, som planeras en tid framåt med utrymme för spontana inlägg såklart. En blandning av puffar för kommande händelser och direktreferat helt enkelt. Och statistiken så här långt visar sitt tydliga språk. Vi når den målgrupp vi föresatt oss att nå. PERNILLA RINGSTRÖM Gustav Burman, Sara Karlsson Löfgren och Katarina Stenberg i Västra Skrävlinges dopgrupp betonar vikten av arbetsglädje för ett gott resultat: ”Det blir en positiv förstärkning.” FOTO: ANDREA KOLLMANN lingsassistent Sara Karlsson Löfgren och Katarina Stenberg som är assistent på pastorsexpeditionen. De har skrivit en detaljerad doppastoral, en checklista för strategiskt doparbete. Från det O FAKTA Dopstatistik Västra Skrävlinge församling ligger i östra Malmö. Här bor 27 705 invånare, varav 3 902 personer är medlemmar i församlingen (14 procent). 2012 döptes 36 personer i Västra Skrävlinge och den positiva trenden verkar hålla med 28 dop hittills under detta året. 8,2 I Lunds stift döptes 78,2 procent av dem som föddes under 2012 och h som var medlemmar eller antecknade. Med d andra siffror innebär det 8 678 personer vilket också inkluderar vuxna. Det är avsevärt färre än för tio år sedan. KÄLLA: Svenska kyrkans statistikdatabas. att barn föds inom församlingen skickar de brev, bjuder in och följer upp. De lite äldre barnen involveras i gudstjänsten, får kanske bära ett kors eller läsa något. Familjemässan kallas numera ”Tjocka släkten” för att signalera att alla kan komma, inte bara den traditionella familjekonstellationen. – VI ÄR FLEXIBLA med dopen, vi Vi har arbetat otroligt mycket med vår liturgi och är oerhört noga med att församlingen ska delta. mer till oss får undervisning i ungefär ett års tid innan de döps, säger Ann Aldén. FÖRSAMLINGEN HAR en uttalad döper i kyrkan eller hemma, enskilt eller med flera barn tillsammans. Det behöver inte vara så konstigt med dop och det vill vi förmedla. Men vi tar förstås dopet på allra största allvar och är också måna om att ge bra dopundervisning. Vuxna som kom- plan att satsa på de unga, kyrkorådet har tagit beslut om det. Ett annat fokus är gudstjänsten, att det är den som bär kyrkan. – Vi har arbetat otroligt mycket med vår liturgi och är oe oerhört noga med att församlin lingen ska delta. Om de inte svar där de ska säger jag: ”en rar g gång till”. Kantorn uppmanar d dem att klämma i om de inte sj sjunger med i psalmerna. De h handlar om att alla ska känna at de bidrar och är delaktiga. Vi att fö försöker att arbeta så på alla pl plan, säger Ann. Precis när jag är på väg att gå rin ringer det på Anns telefon. Hon ly lyser upp. Det är en ung man so vill bli döpt. som ANDREA KOLLMANN Varje dopbarn får en ängel. Föreviga Raoul Wallenbergs minne med en skog i det heliga landet SMS:a din gåva idag! SMS:a ”KKL 25” för att ge 25 kr SMS:a ”KKL VATTEN” för att ge 60 kr SMS:a ”KKL RAOUL” för att ge 100 kr SMS:a texten till nummer 72672 Stöd Keren Kajemet -Världens äldsta miljöorganisation som värnar om Israel och Världen 100kr/träd • 100kr/m3 vatten 08-661 86 86 mån-fre 07-21, lö 09-18, sö 09-20 En skog planteras till Raoul Wallenbergs minne www.kkl.nuwww.raoulwallenbergskogen.seinfo@kkl.nu • KKL, Box 5053, 102 42 Stockholm • Plusgiro 15 03 76-2 Bankgiro 5816-5515

  Sid 2 - TORSDAG 12 SEPTEMBER 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.